ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=58938
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 10:28 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

ประวัติและปฏิปทา
“พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23163

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี วัดพิกุลทอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38909

:b50: :b49: :b50:
ประมวลภาพ
“พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง)
ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี
(พระราชพิธีกาจญนาภิเษก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง)
ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมมุนี”


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 10:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพสิงหบุราจารย์”


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 10:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

รูปภาพ

รูปภาพ

วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชสิงหคณาจารย์”


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 11:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 11:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 13:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

รูปภาพ

รูปภาพ

โกฏิศพ, รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ เขมังกโร
และพวงหรีดของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ
ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ เขมังกโร
วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง)
ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2020, 13:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร
“พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)” ณ วัดพิกุลทอง
พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จไปทรงสักการะสรีระสังขาร
“พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)”
ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง
พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒


:b44: พระคุณเจ้าองค์ที่ยืนข้างขวาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
คือ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.๖) หรือ “หลวงเตี่ย”
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)


:b50: :b49: :b50:

:b8: ที่มา : สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43558

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/