ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=58035
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 08 ก.ย. 2019, 06:34 ]
หัวข้อกระทู้:  "กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ

"กรรมนั้นสลับซับซ้อน"

" .. กรรมนั้นลึกลํ้าและสลับซับช้อนนัก "เพราะผู้ทำกรรมได้ทำกรรมมาแล้วทุกภพทุกชาติ" อันมีจำนวนที่นับไม่ถ้วนว่ากี่แสนกี่ล้านชาติและกรรมที่ด่างได้กระทำกันมาก็มิใช่จะเป็นกรรมดีทั้งหมดหรือกรรมชั่วทั้งหมด "สลับซับช้อนกันอยู่ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว การให้ผลจึงเป็นไป เช่นเดียวกัน คือสลับซับช้อน"

"พึงพิจารณาด้วยปัญญาจึง จะได้ความเข้าใจว่า ความสุขหรือความทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่ไม่ว่าความสุขของเราหรือความสุขของเขา ไม่ว่าความทุกข์ของเราหรือความทุกข์ของเขา นั้นเป็นผลที่ตรงต่อเหตุแน่" กำลังสุขก็พึงรู้ว่ากรรมดีที่ทำไว้กำลังส่งผล กำลังเป็นทุกข์ก็พึงรู้ว่ากรรมชั่วที่ทำไว้กำลังส่งผล .. "

"แสงส่องใจ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/