ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ทำไมคนจึงแตกต่างกัน (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=58168
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 16 ต.ค. 2019, 18:56 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำไมคนจึงแตกต่างกัน (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

รูปภาพ

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


:b47: :b47:

เนื่องในวันนี้จะแสดงเรื่องชีวิตของคนเราที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้ ด้วยอำนาจการสร้างกรรมและคุณงามความดีของตนตามขั้นตอนที่บุคคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาย่อมต่างๆ กันเพราะเหตุอะไร

บางบุคคลนั้นสติปัญญาก็มีน้อย บางบุคคลก็มีสติปัญญาปานกลาง บางบุคคลก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคม รู้แจ้งเห็นจริงได้ จึงเปรียบเทียบให้ว่า สมัยครั้งพุทธกาลนั้นทำไมองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศนาจบลงจึงได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมกันได้ง่ายๆ เรื่องอย่างนี้ก็มีคนถามมากมาย ว่าทำไมในปัจจุบันฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม ยังนำตนเองให้พ้นออกจากทุกข์ไปไม่ได้

พวกเราท่านทั้งหลาย พระภิกษุ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีความตั้งใจศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ควรที่จะทำความเข้าใจว่าในชีวิตของคนเราที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันมายาวนานเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายกับพระพุทธองค์นั้นก็ต้องสร้างสมอบรมบุญบารมีมาด้วยกัน ตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นนก หรือเป็นสัตว์ต่างๆ ก็เกิดร่วมกันอยู่ ไปไหนเป็นฝูงกันอยู่ ทั้งเชื่อฟังคำสอนของหัวหน้า พาประพฤติปฏิบัติกันตั้งแต่เป็นสัตว์ จนทำคุณงามความดีเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆ จนได้มาเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องสร้างสมอบรมสติปัญญาบุญบารมีของตน

เราก็จะเห็นคนเกิดมาในโลกนี้ ทำไมจึงต่างๆ กันบ้าง บางคนก็สติปัญญาน้อย บางคนก็ได้ปานกลาง บางคนก็เฉลียวฉลาดดังได้กล่าวมานั้น บางคนก็ทุกข์จนน่าเห็นใจ บางคนมีพอใช้พอสอย บางคนก็มั่งมีขึ้นมาเป็นคฤหบดี กุฎุมพี เศรษฐี อำมาตย์มหาศาล เป็นถึงพระราชามหากษัตราธิราชเจ้า ทำไมคนเรามันจึงเป็นแบบนี้ ก็อาศัยซึ่งการสร้างสมอบรมบุญบารมีนั้นเองจึงต่างกันอย่างนี้


:b46: :b46:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“เหตุปัจจัยที่ทำให้บรรลุธรรม”


:: ประวัติและคำสอน “หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38758

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/