ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระเทวฑัตธรณีสูบไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=5&t=54787
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 พ.ย. 2017, 05:57 ]
หัวข้อกระทู้:  พระเทวฑัตธรณีสูบไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว

ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป
มีพระราชาทรงพระนามว่า มหาสัมมตะ
ทรงมีพระชนมายุได้หนึ่งอสงไขย.

พระโอรสของพระองค์มีพระนามว่าโรชะ
พระโอรสของพระเจ้าโรชะ มีพระนามว่า วรโรชะ.
โอรสของพระเจ้าวรโรชะ มีพระนามว่า กัลยาณะ.

โอรสของพระเจ้ากัลยาณะ มีพระนามว่า วรกัลยาณะ.
โอรสของพระเจ้าวรกัลยาณะ มีพระนามว่า อุโบสถ.
โอรสของพระเจ้าอุโบสถ มีพระนามว่า วรอุโบสถ.

โอรสของพระเจ้าวรอุโบสถ มีพระนามว่า มันธาตุ.
โอรสของพระเจ้ามันธาตุ มีพระนามว่า วรมันธาตุ.
โอรสของพระเจ้าวรมันธาตุ มีพระนามว่าวระ.

โอรสของพระเจ้าวระ มีพระนามว่า อุปวระ. แต่บางคนก็เรียกว่า อุปริจระ.

คลิ๊กอ่านต่อครับ
~~~~

http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271163

ไฟล์แนป:
images (3).jpg
images (3).jpg [ 20.43 KiB | เปิดดู 970 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 23 พ.ย. 2017, 11:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเทวฑัตธรณีสูบไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว

พระเทวฑัตต์ได้กระทำการเบียดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกขธรรม
ฉะนั้นพระเทวฑัตจึงไปเกิดในอเวจีนรกโดยตรง ในขณะที่เสวยทุกข์
ในอเวจีนรกนั้น ร่างกายสูงประมาณร้อยโยชน์ ตั้งแต่หูขึ้นไปจมอยู่ในแผ่นเหล็กแดง
ที่วางหนุนศรีษะ เบื้องล่างแต่ตาตุ่มลงไปจมอยู่ในแผ่นเหล็กแดง
ตะปูโตประมาณเท่าต้นตาล ตอกมือทั้งสองข้างติดไว้กับฝาหลาวเหล็ก
แทงทะลุข้างซ้ายทะลุถึงข้างขวา แทงข้างหน้าทะลุถึงข้างหลัง
แทงแต่ศีรษะทะลุลงมาถึงเยื้องล่าง ไม่มีการกระดุกกระดิก และมีเปลวไฟ
เผาอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะพ้นจากอวีจินรก

ในอนาคตแสนมหากัปป์เลยไป จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีชื่อว่า อัฏฐิสสระ
ส่วนบารมี ๒ อสงไขยเคยสร้างมาแล้ว
คาถาที่พระเทวฑัตต์บูชาพระพุทธเจ้า ในขณะที่กำลังถูกธรณีสูบ

อิเมหิ อฏฺฐีหิ ตมคฺคปุคฺคลํ เทวาติเทวํ นรทมฺมสารถิ
สมนฺตจกฺขํ สตปุญฺญลกฺขณํ ปาเณหิ พุทฺธํ สรณํ คโตสฺมิ


ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ผู้เป็นอัคคบุคคล ผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดา
ผู้เป็นสารถีฝึกนรชน ผู้มีจักษุโดยรอบ ผู้มีบุญลักษณะกำหนดด้วยร้อยด้วยกระดูกเหล่านี้
แล้วขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่ง พร้อมด้วยชีวิตของข้าพเจ้า

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/