ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

หลวงปู่ฝากไว้ : พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=36218
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:21 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่ฝากไว้ : พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๑)

วันเวลาที่หมดสิ้นไป
โดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณค่าเป็นประโยขน์แก่ตนเองบ้าง
ในชีวิตที่เกิดมาในโลก และได้พบพุทธศาสนานี้
ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนัก
เวลาแม้นเพียงหนึ่งนาทีที่ผ่านเลยไปนั้น
แม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสักสิบล้าน ร้อยล้าน
ก็ไม่สามารถซื้อคืนกลับมาได้

ฉะนั้น สิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้
จะมีอะไรน่าเสียดายเท่ากับปล่อยให้วันเวลา
ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
แม้นว่าจะเพียงแค่นาทีเดียว

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๒)

ใจของคนเราทุกคน ถ้าเจริญภาวนาไม่ทอดธุระ
ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก
เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
จิตของผู้ภาวนาก็สูง
คำว่า “สูง” ก็เหมือนกับเรือ
เรือที่ลอยลำอยู่ในแม่น้ำลำคลอง หรือที่มหาสมุทรสาคร
ก็คือจิตมันอยู่เหนือน้ำ
จิตอยู่เหนืออารมณ์
เหมือนเรืออยู่เหนือน้ำ
มันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อน
จึงจำเป็นจะต้องฝึกตนเองให้มีความอดทน

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓)

เวลาความสุขมาถึงเข้า
เราจะไปเอาความสุขในความสรรเสริญเยินยอ
มั่งมีศรีสุขอย่างเดียว
แต่เราหารู้ไม่ว่า
ความสุขมีที่ไหน ความทุกข์ก็มีที่นั่น

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๔)

มรณกรรมนี้เป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้
คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมา
ไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตน
คิดเอาเอง หมายเอาเอง ว่าเราคงไม่เป็นไรง่ายๆ
สบายดีอยู่
เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่
ความตายคงไม่กล้ำกลายได้ง่ายๆ
อันนี้เป็นความประมาทมัวเมา

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๕)

เราผู้เป็นสาวก สาวิกา
ศรัทธาญาติโยม ภิกษุสงฆ์ สามเณร
ก็อย่าได้มีความถ้อถอย
อย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้
เราบุญน้อย วาสนาน้อย ละกิเลสไม่ได้
อย่าไปคิดอย่างนั้น
อะไรก็ตามถ้าหากว่า
เรามีความตั้งใจมั่น ไม่หวั่นไหวแล้ว
ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล
ไม่ท้อถอยในดวงใจแล้ว
ย่อมได้ย่อมถึง เป็นไปได้ทุกถ้วนหน้า

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๖)

ยิ่งเจริญยิ่งภาวนาเท่าใด
จิตใจมันก็มีกำลัง
เมื่อใจมีกำลังมีความสามารถอาจหาญแล้ว
สิ่งที่เรียกว่า ยากก็ไม่มีอะไรยาก
สิ่งที่เราคิดว่า เหลือวิสัยก็ไม่เหลือวิสัย
อยู่ในวิสัยทุกคนจะทำได้ทั้งนั้น

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๗)

คนสมัยนี้ควรเรียนรู้อันหนึ่งว่า
พระเจ้าพิมพิสารมีศรัทธาแก่กล้า
ทำบุญถวายแผ่นดินกับพระพุทธเจ้า
แผ่นดินมีเท่าไรก็แบ่งครึ่งเลย
พวกเราทุกคน ถ้ามีอย่างนั้นก็ท่าจะแบ่งไม่ได้แหละ
อะไรก็ของกู ของกูหมดทุกอย่าง
เวลาตายก็เอาไปบ่ได้ ก็ยังว่าของกูอยู่

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๘)

เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว
ก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา มันไม่ใช่ของยาก
มันยากอยู่ที่ไม่ทำไม่ปฏิบัติ
ถ้าทำถ้าปฏิบัติแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของยาก
ย่อมรู้ได้เข้าใจเมื่อภายหลัง

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๙)

ที่ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนี้
ก็คือว่า ให้หัวใจเรามีความองอาจกล้าหาญ
ใจเป็นเพชรแข็ง ตัดกิเลสความโกรธให้ได้
ตัดกิเลสความโลภให้ได้
ตัดกิเลสความหลงให้ได้

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๑๐)

คลอดออกมาก็ยึดถือหละ
ลืมตาเห็นโลกใหม่
โลกใหม่ก็โลกเก่าของตนเองนั่นแหละ
โลกเกิด โลกแก่ โลกเจ็บ โลกไข้ โลกตาย
ถ้าไปเกิดในประเทศใด
ก็ยึดถือว่า ประเทศนั้นเป็นประเทศของตน
แผ่นดินนั้นก็เป็นแผ่นดินของตน

ตัวอุปทานมันยึดมันถือ
คือ มัน “หาบหิน” เป็นผีบ้าหาบหิน
หาบไปจนเฒ่าจนแก่จนตาย
ตายแล้วก็ว่าจะแล้ว มันก็ไม่แล้ว
ก็เกิดมาอีก วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละ เพราะมันหลง

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๑๑)

ถ้ามองเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว
สบายไปเลย
กูก็จะตาย สูก็จะตาย
จะมากังวลวุ่นวายกันทำไม

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 12 ม.ค. 2011, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๑๒)

ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น
เวลาจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ไม่ต้องไปเอาหมด ทุกถ้อยกระทงความ
อุบายธรรมอันใดเมื่อเราเอามาสอนใจของเราได้
ก็ให้จดจำเอาอุบายธรรมอันนั้นมาสอนใจของเรา
ให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้จงได้
อันนั้นแหละจะเกิดประโยชน์

จิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่น
จิตใจที่ขี้เกียจขี้คร้านภาวนา ก็จะได้หมั่นขยันขึ้น
เพราะเอาธรรมคำสั่งสอนนั้นมาพร่ำสอนจิตใจของตนเอง
จนจิตมีกำลังมีความสามารถอาจหาญ
ในการที่จะตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสในหัวใจของตนได้

เจ้าของ:  jean [ 12 ม.ค. 2011, 23:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

สาธุค่ะ
แนบไฟล์:
015tp[1].jpg
015tp[1].jpg [ 187.46 KiB | เปิดดู 9897 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ทักทาย [ 13 ม.ค. 2011, 00:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

สาธุค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 14:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๑๓)

คนเราโง่ ฉลาด มันอยู่ที่ความตั้งใจ
ถ้าใจไม่ฉลาด มันก็เก็บเอาความโง่เขลาเบาปัญญามาไว้
อารมณ์ที่ดีมันนึกไม่ได้
“พุทโธๆ” ในใจมันนึกไม่ได้
แต่นึกรั่วไหลไปที่อื่น
หลงใหลไปตามกิเลสของใจ กิเลสของโลก

เมื่อหลงออกไปกว้างขวางเท่าไร
ก็เรียกว่า จมลงไปในแม่น้ำมหาสมุทร
คือว่า หลงไปตามสมมติของมนุษย์ที่สมมติอยู่
จิตและใจเรา ไม่ภาวนาไม่สงบ
เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว จึงใช้การไม่ได้

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/