ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๔
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=35103
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 10 พ.ย. 2010, 22:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝากเครื่อง server ด้วยค่ะ

เนื่องจากสมุดบัญชีเงินฝากเว็บธรรมจักรเล่มเดิมได้หายไป
ทีมงานของเว็บจึงได้ไปขอทำสมุดบัญชีเล่มใหม่


รูปภาพ

รูปภาพ

ค่าธรรมเนียมในการทำสมุดบัญชีเงินฝาก (เล่มใหม่)
จำนวน ๑๐๐ บาทนี้ เป็นเงินส่วนตัวของทีมงานของเว็บค่ะ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 10 พ.ย. 2010, 22:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝากเครื่อง server ด้วยค่ะ

สมุดบัญชีเงินฝากเว็บธรรมจักร (เล่มใหม่)
ณ ปัจจุบัน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รูปภาพ
รูปภาพ

:b42: ยอดเงินปัจจัยที่ได้รับจากเพื่อนๆ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน มียอดปัจจัยอยู่ในบัญชีเงินฝากของเว็บ


รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๘๘ บาท


:b8: :b20: ทีมงานเว็บธรรมจักร :b20: :b8:
http://www.dhammajak.net/หมายเหตุ ::
รายการในสมุดบัญชีเงินฝากเว็บธรรมจักร (เล่มใหม่)

ในส่วนก่อนวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี
ดังนั้น หากเพื่อนๆ ท่านใดมีข้อสงสัยไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม
เกี่ยวกับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก (เล่มใหม่) หรือเกี่ยวกับเว็บธรรมจักร
ขอให้สอบถามมาได้ตลอดเวลาเลยนะค่ะ ขออย่าได้เกรงใจ
ทางทีมงานของเว็บยินดีให้ความกระจ่างในทุกเรื่องค่ะ

เจ้าของ:  สำนึกแล้ว [ 10 พ.ย. 2010, 22:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝากเครื่อง server ด้วยค่ะ

โอ เพิ่งมาเห็นกระทู้นี้ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบไปโอนให้นะครับ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 03 ธ.ค. 2010, 17:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝากเครื่อง server ด้วย

สมุดบัญชีเงินฝากเว็บธรรมจักร (เล่มใหม่)
ณ ปัจจุบัน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รูปภาพ
รูปภาพ

:b42: ยอดเงินปัจจัยที่ได้รับจากเพื่อนๆ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน มียอดปัจจัยอยู่ในบัญชีเงินฝากของเว็บ


รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๘๗ บาท


:b8: :b20: ทีมงานเว็บธรรมจักร :b20: :b8:
http://www.dhammajak.net/หมายเหตุ ::
รายการในสมุดบัญชีเงินฝากเว็บธรรมจักร (เล่มใหม่)

ในส่วนก่อนวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี
ดังนั้น หากเพื่อนๆ ท่านใดมีข้อสงสัยไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม
เกี่ยวกับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก (เล่มใหม่) หรือเกี่ยวกับเว็บธรรมจักร
ขอให้สอบถามมาได้ตลอดเวลาเลยนะค่ะ ขออย่าได้เกรงใจ
ทางทีมงานของเว็บยินดีให้ความกระจ่างในทุกเรื่องค่ะ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 03 ธ.ค. 2010, 17:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝากเครื่อง server ด้วย

รูปภาพ

ขอ update รายชื่อของเพื่อนๆ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสละปัจจัย
เป็นค่าฝากวางเครื่อง server (co-location) รายปี ๒๕๕๔

(เมื่อนำมาเทียบกับตัวเลขจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของเว็บแล้ว)

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


ดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะ

(๑) คุณวิริยะ ร่วมทำบุญ ๙๙๙.๙๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๗/๑๐/๕๓)

(๒) คุณลูกโป่ง ร่วมทำบุญ ๓,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๐/๕๓)

(๓) คุณกอบ แห่งลานธรรมเสวนา ร่วมทำบุญ ๕๐๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๐/๕๓)

(๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๙/๑๐/๕๓)

(๕) คุณ sandyjeeyasak ร่วมทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๐/๑๐/๕๓)

(๖) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๑๐/๕๓)

(๗) คุณตักบาตรถามพระ และคุณเจ้าหญิงใจดี ร่วมทำบุญ ๕๐๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๑๐/๕๓)

(๘) คุณ I am ร่วมทำบุญ ๔,๕๖๗.๘๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๖/๑๐/๕๓)

:b36: ----------------------------------------------------------

:b8: :b20: มีเพื่อนๆ สมาชิกลานธรรมจักรบางท่าน...
ได้เมตตาโอนเงินมาร่วมทำบุญก่อนที่จะมีการประกาศบอกบุญในครั้งนี้
(คือก่อนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓) ดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะ

(๙) คุณรินรส ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๐๗/๕๓)

(๑๐) คุณสาว(เหลือ)น้อย ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๔/๐๘/๕๓)

*** (๑๑) ได้รับดอกเบี้ยจากทางธนาคาร ๑๕.๘๙ บาท
(ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารเมื่อวันที่ ๑๘/๐๖/๕๓)

:b36: ----------------------------------------------------------

(๑๒) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๐/๕๓)

(๑๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๐/๕๓)

(๑๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๐/๕๓)

(๑๕) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๒/๑๑/๕๓)

(๑๖) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๒/๑๑/๕๓)

(๑๗) คุณนิดหนึ่ง ร่วมทำบุญ ๖๐๐.๐๖ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๔/๑๑/๕๓)

(๑๘) คุณวิสุทธิปาละ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๗/๑๑/๕๓)

(๑๙) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๙/๑๑/๕๓)

(๒๐) คุณเหลียว แห่งลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๓,๐๙๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๑๑/๕๓)

(๒๑) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๖/๑๑/๕๓)

(๒๒) คุณโอเปิ้ล ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๑/๕๓)

(๒๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๑/๕๓)


สรุป ยอดเงินปัจจัยที่ได้รับจากเพื่อนๆ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน มียอดปัจจัยอยู่ในบัญชีเงินฝากของเว็บ


รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๘๗ บาท


ทางทีมงานเว็บธรรมจักร :b8: :b8: :b8: ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุการ
อย่างยิ่งยวดในกุศลศรัทธาของ
“เพื่อนๆ สาธุชนทุกท่าน” ที่ได้ “ร่วมเผยแผ่ธรรม”
ช่วยสนับสนุน ค่าฝากวางเครื่อง server (co-location) รายปี ให้กับเว็บธรรมจักรค่ะ:b42: ทีมงานเว็บธรรมจักร :b42:
http://www.dhammajak.net/
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 07 ธ.ค. 2010, 15:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๔

รูปภาพ

:b8: วันนี้ (๐๗/๑๒/๕๓) ทีมงานเว็บธรรมจักร...
ได้โอนเงินค่าฝากวางเครื่อง server จำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท
ไปชำระให้แก่ทางผู้รับฝากวางฯ คือ
http://www.pinkkeyhost.com แล้วค่ะ+++++++++++++++++++++++

โดยโอนเข้าบัญชี...

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ
ชื่อบัญชี นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส
(KORAKOT EAMOPAS)
ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 138-4-25839-6
จำนวนเงิน 27,600 บาท


+++++++++++++++++++++++

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2010, 17:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๔

:b44: สมุดบัญชีเงินฝากเว็บธรรมจักร :b44:
ณ ปัจจุบัน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

รูปภาพ
รูปภาพ

:b42: ยอดเงินปัจจัยที่ได้รับจากเพื่อนๆ ทั้งหมด :b42:
ณ ปัจจุบัน มียอดอยู่ในบัญชีเงินฝากของเว็บเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๘๗.๐๐ บาท


:b8: :b20: ทีมงานเว็บธรรมจักร :b20: :b8:
http://www.dhammajak.net/

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2010, 17:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๔

รูปภาพ

ขอ update รายชื่อของเพื่อนๆ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสละปัจจัย
เป็นค่าฝากวางเครื่อง server (co-location) รายปี ๒๕๕๔

(เมื่อนำมาเทียบกับตัวเลขจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของเว็บแล้ว)

:b47: ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ :b47:


ดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะ

(๑) คุณวิริยะ ร่วมทำบุญ ๙๙๙.๙๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๗/๑๐/๕๓)

(๒) คุณลูกโป่ง ร่วมทำบุญ ๓,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๐/๕๓)

(๓) คุณกอบ แห่งลานธรรมเสวนา ร่วมทำบุญ ๕๐๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๘/๑๐/๕๓)

(๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๙/๑๐/๕๓)

(๕) คุณ sandyjeeyasak ร่วมทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๐/๑๐/๕๓)

(๖) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๑๐/๕๓)

(๗) คุณตักบาตรถามพระ และคุณเจ้าหญิงใจดี ร่วมทำบุญ ๕๐๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๔/๑๐/๕๓)

(๘) คุณ I am ร่วมทำบุญ ๔,๕๖๗.๘๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๖/๑๐/๕๓)

:b36: ----------------------------------------------------------

:b8: :b20: มีเพื่อนๆ สมาชิกลานธรรมจักรบางท่าน...
ได้เมตตาโอนเงินมาร่วมทำบุญก่อนที่จะมีการประกาศบอกบุญในครั้งนี้
(คือก่อนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓) ดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะ

(๙) คุณรินรส ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๙/๐๗/๕๓)

(๑๐) คุณสาว(เหลือ)น้อย ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๔/๐๘/๕๓)

*** (๑๑) ได้รับดอกเบี้ยจากทางธนาคาร ๑๕.๘๙ บาท
(ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารเมื่อวันที่ ๑๘/๐๖/๕๓)

:b36: ----------------------------------------------------------

(๑๒) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๐/๕๓)

(๑๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๗/๑๐/๕๓)

(๑๔) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๘/๑๐/๕๓)

(๑๕) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๒/๑๑/๕๓)

(๑๖) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๒/๑๑/๕๓)

(๑๗) คุณนิดหนึ่ง ร่วมทำบุญ ๖๐๐.๐๖ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๔/๑๑/๕๓)

(๑๘) คุณวิสุทธิปาละ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๗/๑๑/๕๓)

(๑๙) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๙/๑๑/๕๓)

(๒๐) คุณเหลียว แห่งลานธรรมจักร ร่วมทำบุญ ๓,๐๙๙ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๑๐/๑๑/๕๓)

(๒๑) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๒๖/๑๑/๕๓)

(๒๒) คุณโอเปิ้ล ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๑/๕๓)

(๒๓) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๓๐/๑๑/๕๓)

(๒๔) คุณศรายุทธ-คุณอุมาพร ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๑/๑๒/๕๓)

(๒๕) คุณเพ็ญศรี ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
(โอนเงินมาร่วมทำบุญเมื่อ ๐๗/๑๒/๕๓)


ทางทีมงานเว็บธรรมจักร :b8: :b8: :b8: ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุการ
อย่างยิ่งยวดในกุศลศรัทธาของ
“เพื่อนๆ สาธุชนทุกท่าน” ที่ได้ “ร่วมเผยแผ่ธรรม”
ช่วยสนับสนุน ค่าฝากวางเครื่อง server (co-location) รายปี ให้กับเว็บธรรมจักรค่ะ:b42: ทีมงานเว็บธรรมจักร :b42:
http://www.dhammajak.net/
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 18 ธ.ค. 2010, 18:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๔

:b8: :b8: :b8:
ขอเชิญเพื่อนๆ “ชาวลานธรรมจักร” ทุกท่าน

ร่วมโมทนาสาธุการด้วยกันนะค่ะ
:b20: :b20: :b20:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 20 ธ.ค. 2010, 23:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ขอเชิญเพื่อนๆ ช่วยสละปัจจัยเป็นค่าฝาก server ปี ๒๕๕๔

สาธุค่ะ :b8:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/