ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สงสัยเรื่อง สุญญตา ?
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=35977
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  Joyly [ 23 ธ.ค. 2010, 13:28 ]
หัวข้อกระทู้:  สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

สงสัยว่า สุญญตา มีความหมายเดียวกัย อนัตตา หรือเปล่าคะ? :b8:

เจ้าของ:  โฮฮับ [ 24 ธ.ค. 2010, 06:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

Joyly เขียน:
สงสัยว่า สุญญตา มีความหมายเดียวกัย อนัตตา หรือเปล่าคะ? :b8:

ถ้าพูดในทางปฏิบัติมันเป็นคนละความหมายครับ
อนัตตาเป็นเพียงส่วนประกอบของ สุญญตาเท่านั้น

ความหมายของอนัตตานั้นหมายถึง ไม่ใช่ตัวตน บังคับไม่ได้
มีคนส่วนใหญ่เข้าใจไปว่า อนัตตาคือ ความไม่มีตัวตน มันเป็นการเข้าใจผิดครับ

อันที่จริงตัวตนมันมีแต่เราไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการตลอดไปไม่ได้ เราจึงเรียกว่า ไม่ใช่ตัวตน
มันเป็นส่วนหนึ่งของโลกของธรรมชาติ อนัตตาเป็นหนึ่งในสามสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์
และการที่เรารู้ถึงกฎแห่งไตรลักษณ์ก็เพราะเราไปเห็นและเข้าใจถึง การเกิด ตั้งอยู่และดับไปของธรรมครับ
ที่สำคัญการเห็นความเข้าใจเราต้องเห็นพร้อมกันทั้งหมด จึงจะเกิด สุญญตาได้ครับ

ส่วนสุญญตานั้นเกิดจาก การที่เราเข้าใจและเห็นในกฎแห่งไตรลักษณ์คือ เห็นความไม่เที่ยง
เห็นทุกข์ และเห็นอนัตตา เมื่อเห็นได้บ่อยๆเข้า ความเป็นสุญญตาก็จะเกิดขึ้นที่ใจ
ความหมายของสุญญตาคือ ความว่างจาก สวาวะขันธ์ห้า กิเลสทั้งปวง
เห็นทุกอย่างเป็นขบวนการแห่งธรรมชาติล้วนๆ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

พอจะสรุปง่ายๆให้ฟังครับว่า ถ้าถามว่า สุญญตามีความหมายเหมือนอนัตตาหรือไม่ ต้องตอบว่าไม่
แต่ทั้งสองเป็นพวกเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเปรียบสุญญตาเป็นสะพาน อนัตตาก็เหมือนตอมอสะพาน
ท่อนหนึ่งเท่านั้น คือเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ สะพานหรือสุญญตาคงสภาพอยู่ได้ครับ

เจ้าของ:  ชิดชัย [ 24 ธ.ค. 2010, 08:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

อ่านคำถามแล้ว แสดงว่าคนถามมีความรู้พอสมควร ไม่งั้นจะถามคำถามแบบนี้ไม่ได้
เข้ามาอ่านเก็บเกี่ยวความรู้ครับ ขอโมทนา กับคุณตะเกียงแก้วและคุณโฮฮับที่ให้ความรู้ครับ
สาธุ :b4: :b8:

เจ้าของ:  วิริยะ [ 24 ธ.ค. 2010, 12:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

Joyly เขียน:
สงสัยว่า สุญญตา มีความหมายเดียวกัย อนัตตา หรือเปล่าคะ? :b8:

ขออธิบายสั้นๆ นะครับ เพราะรู้ไม่เยอะ อธิบายยาวไม่ได้..ขอท้าวความสักนิด

อัตตา คือ สิ่งที่มีอยู่ แล้วเข้าไปยึด เข้าไปถือว่า เป็นเรา เป็นของเรา เช่น รูปกาย บ้านเรือน ไร่นา แม้แต่รูปกายคนอื่น ก็ถือว่าเป็นตัวเรา เป็นบ้านเรา แฟนเรา เมียเรา ผัวเรา เมื่อมีเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ก็เกิดความทุกข์ เกิดความโศกเศร้าขึ้น เป็นต้น ฯลฯ

อนัตตา คือ สิ่งที่มีอยู่ แต่ไม่ไปยึดเอา ไม่ไปถือเอา เช่น ตัวเรา บ้านเรา สักแต่ว่าอาศัยอยู่ เพื่อสร้างความดี สร้างบุญกุศล มันจะป่วยไข้จะตายก็ห้ามไม่ได้ ตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้ หาสาระอะไรไม่ได้ จะเอาเป็นแก่นสารก็ไมได้ อยู่ร่วมกันไปแบบรู้ทัน ไม่ตกใจไม่ตีโพยตีพายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ถ้าเข้าใจดังนี้ อัตตาหรืออนัตตา จะแปลว่า เป็นเราเป็นของเรา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน หรืออย่างอื่นก็ไม่เป็นปัญหา..

สุญญตา คือ สิ่งที่ว่างเปล่า ความไม่มี หมายเอาจิตที่ว่างจากกิเลส ไม่มีกิเลส ไม่มีบาปอกุศล ไม่มีทุกข์ที่เกิดจากกิเลส ฯลฯ

สุญญตากับอนัตตา จะมีความหมายเหมือนกันหรือไม่ ก็ให้แต่ละท่านพิจารณาเอาเอง
เป็นความเข้าใจส่วนตัว มีผิดถูก..ขอรับ :b11: :b13:

เจ้าของ:  govit2552 [ 24 ธ.ค. 2010, 20:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

คนเรา หรือสัตว์ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภพ ที่แท้แล้วมิได้มีตัวตนอยู่อย่างแท้จริงแต่ประการใด
ก็เพราะคำว่า อนัตตา
สิ่งที่่เกิดดับ เกิดดับ ด้วยความรวดเร็ว
สิ่งที่เกิดแล้ว ดับแล้ว ไม่ว่าหาที่ไหนก็ไม่พบอีกแล้ว
นี่คือส่วนประกอบที่เรียกว่า คน สัตว์ สิ่งของ
มีอยู่จริงเพียงแค่ไม่ถึงเศษเสี้ยวของวินาที แล้วดับไปอีก
จิต เจตสิก เกิดดับ รวดเร็วปานนั้น ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอก ก็ไม่มีใครทราบ
รูป เกิดดับ ด้วยความเร็วเกือบจะพอๆ กับจิต ถ้าพระผู้มีพระภาค ไม่บอกไว้ ใครจะไปทราบ
ความเร็วที่เกินประมาณนั้น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยังไม่ตรวจสอบได้
แม้นับถือพระพุทธศาสนา
แต่ยังมีคน อีกมากมาย ไม่ได้เชื่อว่า จิต เจตสิก รูป เกิดดับด้วยความรวดเร็วปานนั้นจริงๆ
เพราะดูไม่ทัน วิทยาศาสตร์พิสูจน์ยังไม่ได้
ขันธ์(จิต เจตสิก รูป) ดับไปแล้ว ไม่หลงเหลืออะไรเลย
แต่ทำไมยังมีขันธ์เกิดขึ้นใหม่สืบต่อทันที นี่เพราะอะไร เพราะเหตุปัจจัย
ซึ่งทั้งขันธ์ ทั้งเหตุปัจจัย ล้วนเป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน ไร้การบังคับบัญชาจากใครผู้ใดทั้งสิ้น)
โลกมิได้ว่างเปล่า
หากแต่ว่างเปล่าจากตัวตน .................เท่านั้น

เจ้าของ:  อนัตตาธรรม [ 24 ธ.ค. 2010, 20:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

:b27: :b12: :b4: tongue
อนัตตากับสุญญตา ต้องสาธุโมทนากับคำตอบของคุณโฮฮับเป็นอย่างยิ่งครับ

เอาให้สั้นลงอีกนิดหนึ่งว่า

อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน เป็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหมดทั้งปวง


สุญญตา หมดสิ้นความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน เป็นสภาวธรรมของผู้ที่ปล่อยวางความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนลงไปได้แล้วสิ้นเชิง คือหมดสิ้นทั้งสักกายทิฐิและมานะทิฐิ อันได้แก่อรหันตบุคคล

:b8:

เจ้าของ:  Joyly [ 25 ธ.ค. 2010, 07:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

ขอบคุณทุกท่านคะ :b8:

เจ้าของ:  neemagirl [ 23 ก.พ. 2011, 19:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

:b8: :b8:

เจ้าของ:  petermac [ 23 ก.พ. 2011, 20:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

คล้ายๆกัน แต่ไม่ต่างกันเท่าไหร่

เจ้าของ:  ปัตติปิตา [ 02 ก.ย. 2011, 21:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

อย่าหาว่าผมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลยนะครับ ผมอยากทราบว่าทางฝ่ายเถรวาทเราได้สอนเรื่องสุญญตาหรือไม่ เพราะโดยทั่วไปผมมักเห็นพวกเซน มหายาทเขาเน้นสอนเรื่องนี้กันมาก(ผมก็ศึกษาทั้งสองแนวทางนั่นแหละ)

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 03 ก.ย. 2011, 14:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

วางมหายาน วางเถรวาทก่อนครับ ขอให้พิจารณาตามพระพุทธวจนะนี้

อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิต
ไม่อบรมปัญญา เมื่อไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา


พระสูตรต่างๆ ที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ เป็นสูตรลึกซึ้ง มีอรรถลึกซึ้งเป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญตาธรรม

เมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยโสตลงสดับ จักไม่ตั้งจิต
เพื่อรู้ จักไม่ใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียน

แต่ว่าสูตรต่างๆ ที่นักกวีแต่งไว้ ประพันธ์เป็นบทกวี มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะสละสลวย เป็นพาหิรกถา เป็นสาวกภาษิต

เมื่อพระสูตรเหล่านั้น อันบุคคลแสดงอยู่ ก็จักฟังด้วยดี จักเงี่ยโสตลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู้
จักฝักใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียน เพราะเหตุดังนี้แล การลบล้างวินัยย่อมมี
เพราะการลบล้างธรรม การลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยใน
อนาคตข้อที่ ๔ นี้ ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลาย
พึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้ว พึงพยายามเพื่อละภัยนั้น ฯ


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 03 ก.ย. 2011, 14:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสุญญตาจึงเป็นพระสูตรที่ควรศึกษาให้มาก

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 04 ก.ย. 2011, 21:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

( เย เต สุตฺตนฺตา ตถาคตภาสิตา )
สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต

( คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา )
เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง

( โลกุตฺตรา สุญญตปฏิสญญตฺตา )
เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 14 ก.ย. 2011, 19:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

ยุคนัทธวรรค สุญกถา

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v ... 514&Z=9682

สุญญสูตร

http://www.dhammahome.com/front/webboar ... p?id=12393

จูฬสุญญตสูตร

http://www.watpanonvivek.com/index.php? ... 8-02-00-13

เจ้าของ:  แสงธรรม14 [ 26 ก.ย. 2011, 21:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

คล้ายๆกันครับ แต่ต่างกันที่สถานะและสถานที่ เหมือนคนสองคน อีกคนหนึ่งเรียนอยู่ชั้นม.6ส่วนอีกคนเรียนอยู่ปี4แต่ถึงอย่างไรทั้งสองก็เรียนหนังเหมือนกัน อนัตตาก็เหมือนกับคนที่เรียนอยู่ชั้มม.6ส่วนสุญญตาก็เหมือนกับคนที่เรียนอยู่ปี4 :b32: :b32: :b13: :b13: :b22: :b22:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/