วันเวลาปัจจุบัน 30 ต.ค. 2020, 14:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 14:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.ย. 2010, 23:17
โพสต์: 257

แนวปฏิบัติ: ดูจิต
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชื่นชอบ: ประเภทธรรมะ
ชื่อเล่น: หยุย
อายุ: 0
ที่อยู่: ห้วยขวาง

 ข้อมูลส่วนตัว


ขออนุญาตอธิบายศัพท์ธรรมะครับ เพราะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกในลานธรรมจักรแห่งนี้และก็รวมถึงผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปที่เปิดเข้ามาอ่านด้วยจะได้รู้ความหมายของคำจากธรรมะมากขึ้น เพื่อเวลาได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับ

รูป 3 คำว่ารูป ในภาษาธรรมะมีความหมายได้ 3 นัย
1. รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป ก็คือสิ่งที่มองได้ด้วยตา นั่นคือ รูปารมณ์ อารมณ์คือรูปอันจะรับสัมผัสได้ด้วยตา
2. รูปขันธ์ หมายถึงขันธ์ คือ ร่างกาย
3. รูปธรรม คือ สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วนนามธรรมคือสิ่งที่ต้องสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้น
ฉะนั้น เมื่อเห็นคำว่ารูปในหนังสือธรรมะ พึงเทียบเคียงว่าเป็นความหมายอันใดแน่

เวทนา 3
1. สุขเวทนา เวทนาคือความสุข
2. ทุกขเวทนา เวทนาคือความทุกข์
3. อุเบกขาเวทนาวทนาคือความไม่สุข ไม่ทุกข์ คือ เฉย ๆ
เวทนาทั้ง 3 เมื่อแจงให้ละเอียดลงไปอีก ได้เป็นเวทนา 5 คือ
1. สุขเวทนา เวทนาคือความสุข
2. โสมนัสเวทนา คือ ความสุขใจ
3. ทุกขเวทนา คือ ความทุกข์กาย
4. โทมนัสเวทนา คือ ความทุกข์ใจ
5. อุเบกขาเวทนา คือ ความไม่สุข ไม่ทุกข์ คือ เฉย ๆ

เวทนา 6 เวทนา สุข ทุกข์ อุเบกขา ที่แยกเกิดตามทวารทั้ง 6 คือ
1. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตาเห็นรูป เรียกว่า จักษุสัมผัสสชาเวทนา
2. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหูได้ยิน เรียกว่า โสตสัมผัสสชาเวทนา
3. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูกได้กลิ่น เรียกว่า ฆานสัมผัสสชาเวทนา
4. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้นรับรส เรียกว่า ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
5. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกายถูกโผฏฐัพพะ เรียกว่า กายสัมผัสสชาเวทนา
6. เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจรับธัมมารมณ์ เรียกว่า มโนสัมผัสสชาเวทนา

สังขาร คำว่า สังขารในภาษาธรรมะ มีความหมายได้หลายนัย โดยรากศัพท์เดิม แปลว่า การประกอบปรุงแต่ง ซึ่งนำมาใช้เรียกได้หลายนัย เช่น
1. หมายถึงร่างกายก็ได้ คือเป็นการปรุงแต่งของรูปนาม ดิน น้ำ ไฟ ลม ออกมาเป็นร่างกายสังขาร
2. หมายถึงการปรุงแต่งจิตก็ได้ เช่น สังขารขันธ์ หนึ่งในขันธ์ 5 หมายถึงการปรุงแต่งของจิต
สังขารในปฏิจจสมุปบาท ก็หมายถึงการปรุงแต่งของจิต
3. หมายถึงสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง ทั้งรูปธรรม นามธรรม ก็ได้ เช่นคำว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
หมายถึงทั้งรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่เที่ยง ซึ่งยกเว้นนิพพาน เพราะนิพพานไม่ใช่สังขาร
เนื่องจากคำว่าสังขารมีความหมายได้หลายนัยข้างต้น ฉะนั้นเมื่อเราเห็นคำว่าสังขารในหนังสือธรรมะ พึงเทียบเคียงว่าเป็นความหมายใดกันแน่

กิเลส 3
1. ราคะ ความรัก หรือ โลภะ ความโลภ (ในภาษาธรรมะ ความรักกับความโลภคือตัวเดียวกัน)
2. โทสะ ความโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
3. โมหะ ความหลง ไม่รู้จริง

ตัณหา 3 คือความอยากมี 3 อย่าง
1. กามตัณหา ความอยากให้มา
2. ภวตัณหา ความอยากให้อยู่
3. วิภวตัณหา ความอยากให้ไป

ไตรลักษณ์ ลักษณะ 3 ของสรรพสิ่ง คือ สิ่งทั้งหลายย่อมมี 3 ลักษณะคือ
1. อนิจจัง ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
2. ทุกขัง เป็นทุกข์ ทนได้ยาก ทนได้ลำบาก เดื่อดร้อน
3. อนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจของใคร ฝืนความปรารถนา ว่าไม่ฟัง :b42:

จากหนังสือ สันติรำลึก
โดย หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

.....................................................
สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม
ทุกอย่างไม่ควรยึดถือ
อกุศลน้อยนิด อย่าคิดทำ
กุศลน้อยนิด ให้คิดทำ
ทำกุศลวันละนิด ดีกว่าคิดที่จะทำ

พระพุทธองค์ยังถูกนินทา
ประชาชนธรรมดามีหรือจะหนีพ้น

ไม่อยากทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์ ถ้าไม่เรียนรู้ทุกข์ จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 15:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7315

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b8: :b8: :b20:

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 เม.ย. 2011, 16:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ธ.ค. 2010, 08:25
โพสต์: 326


 ข้อมูลส่วนตัว
33.bmp
33.bmp [ 31.26 KiB | เปิดดู 2661 ครั้ง ]
tongue :b8: :b8: :b8: :b20: ดีมีสาระ ความรู้ และประโยชน์มากมายค่ะ ขอบคุณนะคะกัสิ่งดี ๆ ที่นำมาฝากค่ะ tongue

.....................................................
สุดปลายฟ้า... เชื่อมั่นและสัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ผู้รู้แจ้ง เห็นจริง ยึดถือพระองค์เป็นสรณะ อย่างไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 13:58 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 ก.ค. 2011, 09:53
โพสต์: 13


 ข้อมูลส่วนตัว


ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวิต เป็นแต่สภาวะ มีอยู่
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร