วันเวลาปัจจุบัน 30 ต.ค. 2020, 23:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 18 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ต.ค. 2011, 14:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2011, 17:33
โพสต์: 85

โฮมเพจ: บล๊อก
แนวปฏิบัติ: กายปสาทรูป และวิสยรูป ๗ คือ สี เสียง กลิ่น รส เย็นร้อน อ่อนแข็ง ตึงไหว สังเกตุการเกิดดับที่ละขณะ
งานอดิเรก: ฟังธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ ปฏิบัติธรรม
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปรมัตถธรรม ๔ โดยสังเขป ของ อ.สุจินต์
อายุ: 0
ที่อยู่: ประเทศไทย

 ข้อมูลส่วนตัว


กราบนมัสการพระคุณท่านค่ะ

เปิ้ลถามนิดนะคะ ในขณะที่เราเพียรศึกษาพระธรรมอย่างนี้ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ จะส่งผลให้อุปฆาตกรรมทำหน้าที่ตัดรอนกรรม (วิบากกรรม) ที่เรามีอยู่ได้หรือไม่คะ

แต่เปิ้ลจะไม่ทำอุปถัมภกรรมแน่ค่ะ แค่นี้ก็รับผลวิบากแห่งกรรมเยอะแร้ว เอามาเพิ่มอีกนี่คงรับไม่ไหวแน

สาธุค่ะท่าน

.....................................................
กายอ่อนน้อม ใจระลึกถึงพระคุณ
เปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรม เปิดหูให้ได้ยินเสียงสำเนียงธรรม เปิดปากพูดจาสนทนาธรรม


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ต.ค. 2011, 16:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ส.ค. 2010, 18:54
โพสต์: 615

สิ่งที่ชื่นชอบ: พระไตรปิฏก อรรถกถา
ชื่อเล่น: พุทธฏีกา
อายุ: 0
ที่อยู่: ดอยสัพพัญญู

 ข้อมูลส่วนตัว www


เจริญพรครับ

สำหรับการศึกษาพระธรรม กรรมตัดรอน หรืออุปฆาตกกรรม
ก็ทำหน้าที่ตัดรอนอกุศลต่างๆ มีความไม่รู้ ฯลฯ ที่เคยเป็น
อาจิณกรรม ทำบ่อยๆ ย่อมสามารถตัดได้ครับ เปรียบไปกับคน
ที่เคยหลงทาง ไม่รู้ทางลัด ยิ่งไม่ถามไม่ศึกษา ก็จะไปตามทาง
ที่เคยไป แต่เมื่อได้รู้ได้ศึกษาแล้ว รู้จักทางแล้ว แม้ทางลัด
ก็ยังรู้ อุปฆตกรรมนั้นๆ ก็ตัดรอนความไม่รู้ ให้กลับมาสู่ความรู้
เหมือนคนค้นพบ เส้นทางลัด ค้นพบหนทาง ฯลฯ

เดี๋ยวนี้รู้เข้าใจ แต่ก่อนที่ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษา นั่นคือการทำ
ครุกรรม (กรรมหนัก) เป็นฝ่ายกุศลก็ได้แก่การอบรม
ฌานจิต(มหัคคตจิต)เพ่งพระพุทธรูป ยึดหน่วงเป็นอารมณ์ฯลฯ

ในปวัติกาล เมื่อจิตเกิดวิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา จาก
อุปจาระสมาธิ เข้าสู่อัปปนาสมาธิ(รูปาวจรกุศลจิต) ก็โอนโคตรปุถุชนสู่ความ
เป็นพรหมบุคคล(รูปาวจรกุศลวิบาก) ตั้งอยู่ีมีความสุขในทิฏฐิธรรมนั้นๆ
ต่อเนื่อง ประครอง(รูปาวจรกิริยา) สุขในฌานในสมาบัติ
อันนี้ก็เรียกว่า เป็นกุศลกรรม กรรมหนัก หรือครุกรรมที่ให้ผล

ทันทีในฝ่ายกุศล เช่นเดียวกับ อุปัตถัมภกกรรม กรรมอุปัตถัมภ์
ถ้าเรายังไม่รู้ เช่นคนหลงทาง ไม่รู้ทางลัด ทางตรง เราก็จะเดินไปใน
เส้นทางเดิม ไม่ศึกษา กรรมที่ให้ผลในปวัตติกาล เมื่อถึงเวลา
อบรมเจริญสติ อบรมปัญญา ก็จะเข้าสู่ภพ (กัมมภพ อุปัตติภพ)เช่นเคย
เพราะไม่ได้ยินได้ฟังธรรม เข้าใจสภาพธรรมโดยละเอียด

ก็จะอุปัตถัมภ์ความ สุขความสงบชนิดที่ไม่ได้พิจารณาสภาพไตรลักษณ์
ตรงตามความเป็นจริง ค้ำชูความไม่รู้ มานะและทิฏฐิ สืบต่อไปในชวนะ
ด้วยอำนาจ อาเสวนา น้อมไปบ่อยๆ ดังนั้น

เมื่อศึกษาธรรม ประกอบการพิจารณามีโยนิโสมนสิการะบ่อยๆ ระลึก
สภาพธรรมตรงตามความเป็นจริง อบรมสติปัฏฐาน ครุกรรมนั้นก็เปลี่ยน
จาก มหัคคตจิต สงบนิ่งรู้แต่สุขและวางเฉยไม่รู้สภาพธรรม
ก็เบาบางลง เมื่อถึงพร้อม ด้วยอำนาจอาเสวนา พิจารณาบ่อยๆ
เนื่องๆ เห็นชัด รู้ชัด ฯลฯ

และอริยมรรค มีองค์ ๘ สติปัฏฐาน หรือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ล้วนเป็น
มรรคเจตนา คือเจตนาเพื่อความสิ้นกรรม ไม่เป็นอุปฆาตกรรมทั้งกุศลและ
อกุศล ไม่เป็นครุกรรมทั้งกุศลและอกุศล ไม่อุปัตถัมภ์กรรมทั้งกุศลและอกุศล
อีกต่อไป เป็นการอบรมปัญญา พิจารณาสภาพธรรมตามความจริง จนประจักษ์แจ้ง
ในความเป็น อนิจจัง ทุกขัง เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนบุคคล ขอเจริญพร :b1:

.....................................................
39777.กฎกติกา มารยาท และบทลงโทษ ในการใช้บอร์ด

42529.สีลัพพตปรามาส - สีลัพพตุปาทาน (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
44772.e-Book สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 1 (ลานธรรมเสวนา)
พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ 2 (ลานธรรมเสวนา)


แก้ไขล่าสุดโดย นายฏีกาน้อย เมื่อ 14 ต.ค. 2011, 17:13, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ต.ค. 2011, 16:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2011, 17:33
โพสต์: 85

โฮมเพจ: บล๊อก
แนวปฏิบัติ: กายปสาทรูป และวิสยรูป ๗ คือ สี เสียง กลิ่น รส เย็นร้อน อ่อนแข็ง ตึงไหว สังเกตุการเกิดดับที่ละขณะ
งานอดิเรก: ฟังธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ ปฏิบัติธรรม
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปรมัตถธรรม ๔ โดยสังเขป ของ อ.สุจินต์
อายุ: 0
ที่อยู่: ประเทศไทย

 ข้อมูลส่วนตัว


กราบนมัสการค่ะพระคุณท่านพุทธฏีกา

ขอบพระคุณค่ะ สาธุ

.....................................................
กายอ่อนน้อม ใจระลึกถึงพระคุณ
เปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรม เปิดหูให้ได้ยินเสียงสำเนียงธรรม เปิดปากพูดจาสนทนาธรรม


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 18 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร