ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ภาษาธรรม จัดเป็นหมวดๆ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=46862
หน้า 17 จากทั้งหมด 17

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 13 เม.ย. 2018, 09:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาษาธรรม จัดเป็นหมวดๆ

อภิสังขาร
สภาพปรุงแต่งแห่งการกระทำของบุคคล, เจตนาที่เป็นตัวการในการกระทำกรรมมี ๓ อย่างคือ

๑. ปุญญาภิวังขาร อภิสังขารที่เป็นบุญ
๒. อปุญญาภิสังขาร อภิสังขารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญ คือ บาป
๓. อาเนญชาภิสังขาร อภิสังขาร ที่เป็นอเนญชา คือกุศลเจตนา
ที่เป็นอนูปสวจร ๔ เรียกง่ายๆ ได้แก่ บุญ บาป ฌาน

อภิสังขารมาร
อภิสังขารมารเป็นมารเพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม ทำให้เกิด ชาติ ชราเป็นต้น
ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ (ข้อ ๓ ในมาร ๕)

ไฟล์แนป:
20180414_201448.png
20180414_201448.png [ 494.6 KiB | เปิดดู 749 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 21 ส.ค. 2018, 08:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาษาธรรม จัดเป็นหมวดๆ

ลุงหมาน เขียน:
อรหํ
อรหํ เป็นพระอรหันต์
คือ เป็นผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรม ทรงความบริสุทธิ์,
หรือเป็นผู้กำจัดข้าศึก คือกิเลสสิ้นแล้ว,
หรือเป็นผู้หักกำแห่งสังสารจักร อันได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม,
หรือเป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอน เป็นผู้ควรรับความเคารพ ควรแก่ทักษิณา และการบูชาพิเศษ,
หรือเป็นผู้ไม่มีข้อลับ คือไม่มีข้อเสียหายอันควรปกปิด
(ข้อ ๑ ในพุทธคุณ ๙)

อรหัต
ความเป็นพระอรหันต์ ชื่อ มรรค ผล ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ซึ่งตัดกิเลสในสันดาลได้อย่างเด็ดขาด

อรหัตตผล
ผลคือการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผลคือความสำเร็จเป็นพระอรหันต์
ผลจากที่ได้รับจากการละสังโยชน์ทั้งหมด อันเนื่องมาจากอรหันตมรรค
ทำให้เป็นพระอรหันต์

อรหัตตมรรค
ความปฏิบัติเพื่อบรรลุผล คือความเป็นพระอรหันต์ ญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ ๑๐

อรหัตตวิโมกข์
ความพ้นจากกิเลสด้วยอรหัต หรือเพราะความสำเร็จด้วยอรหัต คือ การหลุดพ้น
ขั้นละกิเลสได้สิ้นเชิงและเด็ดขาดสำเร็จเป็นพระอรหันต์

อรหันต์
ผู้สำเร็จธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระอริยบุคคลชั้นสูง ผู้บรรลุอรหัตตผล

พระอรหันต์ มี ๒ ประเภท
พระสุขวิปัสสก
พระสมถยานิก

อรหันตขีณาสพ
พระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ใช้สำหรับพระสาวก
สำหรับพระพุทธเจ้า ใช้คำว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้โดยชอบ


ไฟล์แนป:
yun.GIF
yun.GIF [ 46.54 KiB | เปิดดู 644 ครั้ง ]

หน้า 17 จากทั้งหมด 17 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/