ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

แสดงสัมปโยคนัย
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=51363
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:20 ]
หัวข้อกระทู้:  แสดงสัมปโยคนัย

แผนการแสดงสัมปโยคนัย

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 72.15 KiB | เปิดดู 4310 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก คือ
ผัสสะ, เวทนา, สัญญา, เจตนา, เอกัคตา, ชีวิตอินทรีย์, มนสิการ, ประกอบกับจิตได้ ๑๒๑ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 37.25 KiB | เปิดดู 4309 ครั้ง ]
catsCACS14KZ.jpg
catsCACS14KZ.jpg [ 12.36 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

วิตกประกอบกับจิต ๕๕ ดวง ไม่ประกอบกับ ๖๖ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 41.37 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.93 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

วิจารเจตสิกประกอบกับจิต ๖๖ ดวง ไม่ประกอบกับจิต ๕๕ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 38.3 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.93 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

อธิโมกข์เจตสิกที่ประกอบกับจิต ๑๑๐ ดวงและที่ไม่ประกอบกับจิต ๑๑ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 38.78 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.93 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

วิรียะเจตสิกที่ประกอบกับจิต ๑๐๕ และที่ไม่ประกอบกับจิต ๑๖ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 37.48 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.93 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

ปีติเจตสิกประกอบกับจิต ๕๑ ดวง และไม่ประกอบกับจิต ๗๐ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 33.74 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.93 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 05:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

ฉันทะเจตสิกที่ประกอบกับจิต ๑๐๑ ดวง และไม่ประกอบกับจิต ๒๐ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 40.68 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.93 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 06:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุธัจจะ ประกอบกับจิต ในอกุศลจิต ๑๒

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 40.8 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 8.67 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 06:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

โลภะเจตสิกประกอบกับจิตได้ ๘ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 38.12 KiB | เปิดดู 4153 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 7.49 KiB | เปิดดู 4153 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 06:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

ทิฏฐิเจตสิกประกอบกับจิตได้ ๔ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 38.4 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 7.49 KiB | เปิดดู 4303 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 06:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

มานะเจตสิกประกอบกับจิตได้ ๔ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 37.89 KiB | เปิดดู 4308 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 7.49 KiB | เปิดดู 4303 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 07:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

โทส, อิสสา, มัจฉริยะ, กุกกุจะ, ประกอบกับจิต ได้ ๒ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 41.12 KiB | เปิดดู 4307 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 9.38 KiB | เปิดดู 4303 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 07:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

ถีนะเจตสิก มิทธะเจตสิก ประกอบกับจิต ๕ ดวง

ไฟล์แนป:
catsCAJ9WPFQ.jpg
catsCAJ9WPFQ.jpg [ 39.67 KiB | เปิดดู 4305 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 7.72 KiB | เปิดดู 4303 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ย. 2015, 07:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: แสดงสัมปโยคนัย

วิจิกิจฉาเจตสิก ประกอบกับจิตได้ ๑ ดวง

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 38.38 KiB | เปิดดู 4303 ครั้ง ]
cats.jpg
cats.jpg [ 4.89 KiB | เปิดดู 4303 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/