วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2021, 10:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 พ.ย. 2015, 08:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 6.65 KiB | เปิดดู 2251 ครั้ง ]
1479169832126.jpg
1479169832126.jpg [ 51.77 KiB | เปิดดู 1987 ครั้ง ]
สรุปสมุฏฐานิกรูป

มหาภูตรูป ๔ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
ปสาทรูป ๕ เกิดจาก กรรม
โคจรรูป ๓ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
สัททรูป ๑ เกิดจาก จิต อุตุ
ภาวรูป ๒ เกิดจาก กรรม
หทยรูป ๑ เกิดจาก กรรม
ชีวิตรูป ๑ เกิดจาก กรรม
อาหารรูป ๑ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
ปริจเฉทรูป ๑ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
วิญญัตติรูป ๒ เกิดจาก จิต
วิการรูป ๓ เกิดจาก จิต อุตุ อาหาร
ลักขณรูป ๔ ไม่มีสมุฏฐานใดเลย

รวมรูป ๒๘ กรรมสมุฏฐาน ๑๘ จิตตสมุฏฐาน ๑๕ อุตุสมุฏฐาน ๑๓ อาหารสมุฏฐาน ๑๒

รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๙ รูป คือ อินทรียรูป ๘ หทยรูป ๑
รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๒ รูป คือ วิญญัตติรูป ๒
รูปที่มี ๒ สมุฏฐาน คือ สัททรูป ๑
รูปที่มี ๓ สมุฏฐาน คือ วิการรูป ๓
รูปที่มี ๔ สมุฏฐาน คือ อวินิพโภครูป ๘ และ ปริจเฉทรูป ๑
รูปที่ไม่มีสมุฏฐาน คือ ลักขณรูป ๔

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2015, 17:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 45.81 KiB | เปิดดู 2306 ครั้ง ]
รูป ๒๘ กรรมเป็นสมุฏฐาน

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2015, 18:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 58.43 KiB | เปิดดู 2306 ครั้ง ]
รูป ๒๘ มีจิตเป็นสมุฏฐาน

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2015, 07:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 42.2 KiB | เปิดดู 2295 ครั้ง ]
รูป ๒๘ มีอุตุเป็นสมุฏฐาน

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2015, 07:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 34.42 KiB | เปิดดู 2295 ครั้ง ]
รูป ๒๘ มีอาหารเป็นสมุฏฐาน

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2015, 07:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 25.54 KiB | เปิดดู 2294 ครั้ง ]
นกุโตจิสมุฏฐานิกรูป

นกุโตจิสมุฏฐานิกรูป หรือ นกุโตจิรูป เป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
มีคาถาสังคหะ เป็นคาถาที่๗ ว่า

๗. ชายมานาทิรูปานํ สภาวตฺตา หิ เกวลํ
ลกฺขณานิ น ชายนฺติ เกหิจีติ ปกาสิตํ ฯ

นกุโตจิรูปหรือลักษณะรูปทั้ง ๔ (อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป) นั้น
ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใด ๆ เป็นเพียงสภาพของรูปที่กำลังเกิดขึ้น เป็นต้น เท่านั้นเอง

มีความหมายว่า ลักษณะรูป ๔ รูปนี้ ถือว่าไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานหนึ่ง สมุฏฐานใดเลย
ต่อเมื่อมีนิปผันนรูปเกิดขึ้น จึงจะมีลักขณรูปร่วมเกิดขึ้นพร้อมด้วย เสมอไปอย่างแน่นอน
แต่ถ้าไม่มีนิปผันนรูปเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่มีลักขณรูปทั้ง ๔ นี้ เกิดขึ้นเลยแม้แต่รูปเดียว
เพราะลักขณรูป ๔ เป็นแต่เพียงสภาพของรูปที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเท่านั้น

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2015, 13:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว
cats.jpg
cats.jpg [ 28.23 KiB | เปิดดู 2278 ครั้ง ]
รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๙ รูป คือ
อินทรียรูป ๘ หทยรูป ๑

รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๒ รูป คือ
วิญญัตติรูป ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 ม.ค. 2017, 14:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 มี.ค. 2016, 21:50
โพสต์: 14

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
จิตตชรูปdj.jpg
จิตตชรูปdj.jpg [ 145.41 KiB | เปิดดู 1950 ครั้ง ]
ขอเสริมด้วยแผนภาพจิตตชรูปนะครับ
(จะได้ไม่ต้องตั้งกระทู้ใหม่เดี๋ยวจะทำให้ผู้เข้าเว็บสับสน)
.............................................................
มีส่วนเพิ่มเติม จากข้อสังเกตุส่วนตัว คือ
๑.ที่ว่า มหัคคตกุศลจิต ๙, มหัคคตกริยาจิต ๙,อภิญญาจิต ๒ และ โลกุตตรจิต ๘
เป็นจิตที่สนับสนุนให้เกิดรูปในอิริยาบทใหญ่ ๓ (เว้น การเดิน) ตั้งมั่นอยู่ได้นาน นั้น
แสดงว่า ทำให้เกิดรูปการเดินได้ แต่ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นาน
๒.ตัวอย่าง โลกุตตรจิต ๘ ที่ทำให้เกิดรูปสามัญ คือ
กรณีของ พระอานนท์ที่ท่านบรรลุธรรมระหว่างอิริยาบทใหญ่
ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า
...............................................................................................
มอบแผนภาพเป็นธรรมทาน
แผนภาพเท่าขนาดจริง
https://goo.gl/photos/QhXJNqdyX3c8dpMMA
............................................................................
มีส่วนใดผิด โปรดแจ้งนะครับ
....................................................................
(ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่นสังคมให้ก้าวหน้าอย่างผาสุข)
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร