ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สมุฏฐานของรูป
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=51482
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 25 พ.ย. 2015, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  สมุฏฐานของรูป

สรุปสมุฏฐานิกรูป

มหาภูตรูป ๔ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
ปสาทรูป ๕ เกิดจาก กรรม
โคจรรูป ๓ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
สัททรูป ๑ เกิดจาก จิต อุตุ
ภาวรูป ๒ เกิดจาก กรรม
หทยรูป ๑ เกิดจาก กรรม
ชีวิตรูป ๑ เกิดจาก กรรม
อาหารรูป ๑ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
ปริจเฉทรูป ๑ เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
วิญญัตติรูป ๒ เกิดจาก จิต
วิการรูป ๓ เกิดจาก จิต อุตุ อาหาร
ลักขณรูป ๔ ไม่มีสมุฏฐานใดเลย

รวมรูป ๒๘ กรรมสมุฏฐาน ๑๘ จิตตสมุฏฐาน ๑๕ อุตุสมุฏฐาน ๑๓ อาหารสมุฏฐาน ๑๒

รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๙ รูป คือ อินทรียรูป ๘ หทยรูป ๑
รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๒ รูป คือ วิญญัตติรูป ๒
รูปที่มี ๒ สมุฏฐาน คือ สัททรูป ๑
รูปที่มี ๓ สมุฏฐาน คือ วิการรูป ๓
รูปที่มี ๔ สมุฏฐาน คือ อวินิพโภครูป ๘ และ ปริจเฉทรูป ๑
รูปที่ไม่มีสมุฏฐาน คือ ลักขณรูป ๔

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 6.65 KiB | เปิดดู 2083 ครั้ง ]
1479169832126.jpg
1479169832126.jpg [ 51.77 KiB | เปิดดู 1819 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 พ.ย. 2015, 17:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

รูป ๒๘ กรรมเป็นสมุฏฐาน

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 45.81 KiB | เปิดดู 2138 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 พ.ย. 2015, 18:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

รูป ๒๘ มีจิตเป็นสมุฏฐาน

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 58.43 KiB | เปิดดู 2138 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2015, 07:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

รูป ๒๘ มีอุตุเป็นสมุฏฐาน

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 42.2 KiB | เปิดดู 2127 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2015, 07:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

รูป ๒๘ มีอาหารเป็นสมุฏฐาน

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 34.42 KiB | เปิดดู 2127 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2015, 07:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

นกุโตจิสมุฏฐานิกรูป

นกุโตจิสมุฏฐานิกรูป หรือ นกุโตจิรูป เป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร
มีคาถาสังคหะ เป็นคาถาที่๗ ว่า

๗. ชายมานาทิรูปานํ สภาวตฺตา หิ เกวลํ
ลกฺขณานิ น ชายนฺติ เกหิจีติ ปกาสิตํ ฯ

นกุโตจิรูปหรือลักษณะรูปทั้ง ๔ (อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป) นั้น
ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใด ๆ เป็นเพียงสภาพของรูปที่กำลังเกิดขึ้น เป็นต้น เท่านั้นเอง

มีความหมายว่า ลักษณะรูป ๔ รูปนี้ ถือว่าไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานหนึ่ง สมุฏฐานใดเลย
ต่อเมื่อมีนิปผันนรูปเกิดขึ้น จึงจะมีลักขณรูปร่วมเกิดขึ้นพร้อมด้วย เสมอไปอย่างแน่นอน
แต่ถ้าไม่มีนิปผันนรูปเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่มีลักขณรูปทั้ง ๔ นี้ เกิดขึ้นเลยแม้แต่รูปเดียว
เพราะลักขณรูป ๔ เป็นแต่เพียงสภาพของรูปที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเท่านั้น

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 25.54 KiB | เปิดดู 2126 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2015, 13:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๙ รูป คือ
อินทรียรูป ๘ หทยรูป ๑

รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ๒ รูป คือ
วิญญัตติรูป ๒

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 28.23 KiB | เปิดดู 2110 ครั้ง ]

เจ้าของ:  pondchunsui [ 10 ม.ค. 2017, 14:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สมุฏฐานของรูป

ขอเสริมด้วยแผนภาพจิตตชรูปนะครับ
(จะได้ไม่ต้องตั้งกระทู้ใหม่เดี๋ยวจะทำให้ผู้เข้าเว็บสับสน)
.............................................................
มีส่วนเพิ่มเติม จากข้อสังเกตุส่วนตัว คือ
๑.ที่ว่า มหัคคตกุศลจิต ๙, มหัคคตกริยาจิต ๙,อภิญญาจิต ๒ และ โลกุตตรจิต ๘
เป็นจิตที่สนับสนุนให้เกิดรูปในอิริยาบทใหญ่ ๓ (เว้น การเดิน) ตั้งมั่นอยู่ได้นาน นั้น
แสดงว่า ทำให้เกิดรูปการเดินได้ แต่ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นาน
๒.ตัวอย่าง โลกุตตรจิต ๘ ที่ทำให้เกิดรูปสามัญ คือ
กรณีของ พระอานนท์ที่ท่านบรรลุธรรมระหว่างอิริยาบทใหญ่
ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า
...............................................................................................
มอบแผนภาพเป็นธรรมทาน
แผนภาพเท่าขนาดจริง
https://goo.gl/photos/QhXJNqdyX3c8dpMMA
............................................................................
มีส่วนใดผิด โปรดแจ้งนะครับ
....................................................................
(ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่นสังคมให้ก้าวหน้าอย่างผาสุข)

ไฟล์แนป:
จิตตชรูปdj.jpg
จิตตชรูปdj.jpg [ 145.41 KiB | เปิดดู 1782 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/