วันเวลาปัจจุบัน 26 ก.พ. 2021, 06:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 06:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๒๘. จงจำแนกเจตสิก ๕๒ โดยฌานเภทนัย ?

ตอบ ฌานเภทนัยมี ๒ คือ ฌาน และ อฌาน

๑. ฌาน ๓๘
- อัญญสมานาเจตสิกมี ๑๓ ดวง
- โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
- วิรตีเจตสิก ๓
- อัปปมัญญาเจตสิก ๒
- ปัญญินทรีย์เจตสิก ๑

๒. อฌาน ๕๒
- อัญญสมานาเจตสิกมี ๑๓ ดวง
- อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
- โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 06:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๒๙. จงจำแนกเจตสิก ๕๒ โดยเวทนาเภทนัย ?

ตอบ เวทนาเภทนัยมี ๕

๑. สุขเวทนา ๖ ได้แก่
- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ (เว้นเวทนาเจตสิก๑)

๒. ทุกขเวทนา ๖ ได้แก่
- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ (เว้นเวทนาเจตสิก๑)

๓. โสมนัสเวทนา ๔๖
- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ (เว้นเวทนาเจตสิก๑)
- ปกิณณกเจตสิก ๖
- โมจตุกเจตสิก ๔
- โลติกเจตสิก ๓
- ถีทุกเจตสิก ๒
- โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
- วิรตีเจตสิก ๓
- อัปปมัญญาเจตสิก ๒
- ปัญญินทรีย์เจตสิก ๑


๔. โทมนัสเวทนา ๒๑
- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ (เว้นเวทนาเจตสิก๑)
- ปกิณณกเจตสิก ๖ (เว้นปีติ) = ๕
- โมจตุกเจตสิก ๔
- โทจตุกเจตสิก ๔
- ถีทุกเจตสิก ๒

๕. อุกเบกขาเวทนา ๔๖
- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ (เว้นเวทนาเจตสิก๑)
- ปกิณณกเจตสิก ๖ (เว้นปีติเจตสิก๑) = ๕
- โมจตุกเจตสิก ๔
- โลติกเจตสิก ๓
- ถีทุกเจตสิก ๒
- วิจิกิจฉาเจตสิก ๑
- โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
- วิรตีเจตสิก ๓
- อัปปมัญญาเจตสิก ๒
- ปัญญินทรีย์เจตสิก ๑

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 07:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๓๐. จงจำแนกเจตสิก ๕๒ โดยสัมปโยคเภทนัย ?

ตอบ สัมปโยคเภทนัย มี ๒ คือ สัมปยุต วิปปยุต

๑. สัมปยุต ๕๑ ได้แก่
- อัญญสมานาเจตสิกมี ๑๓ ดวง
- โมจตุกเจตสิก ๔
- โลภเจตสิก ๑
- ทิฏฐิเจตสิก ๑
- โทจตุกเจตสิก ๔
- ถีทุกเจตสิก ๒
- วิจิกิจฉาเจตสิก ๑
- โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
- วิรตีเจตสิก ๓
- อัปปมัญญาเจตสิก ๒
- ปัญญินทรีย์เจตสิก ๑

๒. วิปปยุต ๔๕ ได้แก่
- อัญญสมานาเจตสิกมี ๑๓ ดวง
- โมจตุกเจตสิก ๔
- โลภเจตสิก ๑
- มานเจตสิก ๑
- ถีทุกเจตสิก ๒
- โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
- วิรตีเจตสิก ๓
- อัปปมัญญาเจตสิก ๒

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 10:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


จงเขียนชื่อเจตสิกพร้อมทั้งความหมายในหัวข้อต่อไปนี้ให้ครบบริบูรณ์

ถามข้อที๓๑. อนิยตโยคีเจตสิกที่ประกอบกับอโสภณจิตได้ มีกี่ดวง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ เจตสิก ๖ดวง
๑. มานเจตสิก
๒. อิสสาเจตสิก
๓. มัจฉริยเจตสิก
๔. กุกกุจจเจตสิก
๕. ถีนเจตสิก
๖. มิทธเจตสิก

ถามข้อที๓๒. อนิยตโยคีเจตสิกที่ประกอบกับอฌานจิตได้ มีกี่ดวง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ เจตสิก ๑๑ ดวง
๑. มานเจตสิก
๒. อิสสาเจตสิก
๓. มัจฉริยเจตสิก
๔. กุกกุจจเจตสิก
๕. ถีนเจตสิก
๖. มิทธเจตสิก
๗. สัมมาวาจาเจตสิก
๘. สัมมากัมมันตเจตสิก
๙. สัมมาอาชีวเจตสิก
๑๐. กรุณาเจตสิก
๑๑. มุทิตาเจตสิก

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 12:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


.ข้อที๓๓. อนิยตโยคีเจตสิกที่ประกอบกับโสมนัสสสหคตจิตได้ มีกี่ดวง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๘ ดวง
๑. มานเจตสิก
๒. ถีนเจตสิก
๓. มิทธเจตสิก
๔. สัมมาวาจาเจตสิก
๕. สัมมากัมมันตเจตสิก
๖. สัมมาอาชีวเจตสิก
๗. กรุณาเจตสิก
๘. มุทิตาเจตสิก


ถามข้อที๓๔. อนิยตโยคีเจตสิกที่ประกอบกับสัมปยุตตจิตได้ มีกี่ดวง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๑๐ ดวง
๑. อิสสาเจตสิก
๒. มัจฉริยเจตสิก
๓. กุกกุจจเจตสิก
๔. ถีนเจตสิก
๕. มิทธเจตสิก
๖. สัมมาวาจาเจตสิก
๗. สัมมากัมมันตเจตสิก
๘. สัมมาอาชีวเจตสิก
๙. กรุณาเจตสิก
๑๐. มุทิตาเจตสิก

ถามข้อที๓๕. เจตสิกโดยพิสดารมีกี่ดวง คืออะไรบ้าง ?
จงชี้แจงให้ละเอียด [ไม่ต้องเขียนความหมายของเจตสิก


ตอบ เจตสิกโดยพิสดารมี 3,426 ดวง

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 16:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๓๖. ธรรมชาติที่ชื่อว่า รูป มีกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ รูปมี ๒ ประเภท
๑. รูปบัญญัติ
๒. รูปปรมัตถ์

ที๓๗. รูปปรมัตถ์จำแนกเป็นประเภทใหญ่ มีกี่ประเภท

ตอบ ๒ ประเภท คือ
๑. นิปผันนรูป ๑๘ (รูปปรมัตถ์แท้)
๒. อนิปผันนรูป ๑๐ (รูปปรมัตถ์ไม่แท้)

ถามข้อที๓๘. รูปปรมัตถ์จำแนกเป็นประเภทเล็ก มีกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?
ตอบ ๑๑ ประเภท
๑. มหาภูตรูป ๔
๒. ปสาทรูป ๕
๓. วิสยรูป ๔
๔. ภาวรูป ๒
๕. หทยรูป ๑
๖. ชีวิตรูป ๑
๗. อาหารรูป ๑
๘. ปริจเฉทรูป ๑
๙. วิญญัตติรูป ๒
๑๐. วิการรูป ๓
๑๑. ลักขณรูป ๔


ถามข้อที๓๙. รูปปรมัตถ์แท้กับรูปปรมัตถ์เทียม มีชื่อเรียกอย่างละกี่ชื่อ คืออะไรบ้าง ?

ตอบ รูปปรมัตถ์แท้กับรูปปรมัตถ์เทียม มีชื่อเรียกอย่างละ ๕ ชื่อ
- รูปปรมัตถ์แท้ มีชื่อเรียก ๕ อย่าง คือ
๑. สภาวรูป
๒. นิปผันนรูป
๓. สลักขณรูป
๔. รูปรูป
๕. สัมมสนรูป

- รูปปรมัตถ์เทียม มีชื่อเรียก ๕ อย่าง คือ
๑. อสภาวรูป
๒. อนิปผันนรูป
๓. อสลักขณรูป
๔. อรูปรูป
๕. อสัมมสนรูป

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 17:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๔๐. ในร่างกายของท่านมีรูปปรมัตถ์แท้และรูปปรมัตถ์เทียมอยู่อย่างละเท่าไร คืออะไรบ้าง ?
ตอบ รูปปรมัตถ์แท้ ๑๗ , รูปปรมัตถ์เทียม ๑๐
รูปปรมัตถ์แท้ ๑๗ คือ
๑. มหาภูตรูป ๔
๒. ปสาทรูป ๕
๓. วิสยรูป ๔
๔. ภาวรูป ๑ (ลบอิตถีภาวรูป หรือ ปุริสภาวรูป ออก๑)
๕. หทยรูป ๑
๖. ชีวิตรูป ๑
๗. อาหารรูป ๑

รูปปรมัตถ์เทียม ๑๐
๘. ปริจเฉทรูป ๑
๙. วิญญัตติรูป ๒
๑๐. วิการรูป ๓
๑๑. ลักขณรูป ๔
จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ครบบริบูรณ์

ถามข้อที๔๑. มหาภูตรูปมีความหมายกี่ประการ คืออะไรบ้าง ?

ตอบ มหาภูตรูปมีความหมาย ๕ ประการ
๑. มหนฺตปาตุภาวโต เป็นธาตุที่ใหญ่และปรากฏชัด เป็นที่อาศัยเกิดของรูปทั้งหลาย
๒. มหาภูตสามญฺญโต มีลักษณะที่หลอกลวงเพราะเกิดดับดุจปีศาจ
๓. มหาปริหารโต เป็นสิ่งที่ต้องบริหารมาก ต้องประคับประคองนิตย์เพราะย่อยยับไปอยู่เสมอ
๔. มหาวิการโต มีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่เมอ ต้องเคลื่อนไหวมาก
๕. มหตฺตา ภูตตฺตา เป็นของใหญ่มีอยู่จริงโดยสภาวะ ต้องพิจารณามาก

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2021, 17:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๔๒. คำว่า ปถวี มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ มี ๔ อย่าง
๑. ปรมัตถปฐวี หรือ ลักขณปฐวี ดินที่มีลักษณะอ่อน หรือ แข็ง
๒. สสัมภารปฐวีหรือสุตตันตปฐวีได้แก่ ดินที่เป็นส่วนประกอบของร่างกาย และดินที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ภายนอกร่างกาย
๓. กสิณปฐวี หรือ อารัมมณปฐวีได้แก่ดินที่ใช้เป็นอารมณ์เพ่งกสิณ
๔. สมมุติปฐวี หรือปกติปฐวีได้แก่แผ่นดินทั่วไป ที่กล่าวตามโวหารของชาวโลก

ถามข้อที๔๓. คำว่า อาโป มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ มี ๔ อย่าง
๑. ปรมัตถอาโป หรือ ลักขณอาโปน้าที่มีลักษณะไหล หรือ เกาะกุม
๒. สสัมภารอาโปหรือสุตตันตอาโปได้แก่ ธาตุน้าที่เป็นส่วนประกอบของร่างกาย และน้าที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ภายนอกร่างกาย
๓. กสิณอาโป หรือ อารัมมณอาโปได้แก่น้าที่ใช้เป็นอารมณ์เพ่งกสิณ
๔. สมมุติอาโป หรือปกติอาโปได้แก่น้าในแม่น้า ลาคลอง ทะเล มหาสมุทร ทั่วไป

ถามข้อที๔๔. คำว่า เตโช มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ มี ๔ อย่าง
๑. ปรมัตถเตโช หรือ ลักขณเตโชไฟที่มีลักษณะร้อน หรือ เย็น
๒. สสัมภารเตโชหรือสุตตันตเตโชได้แก่ ธาตุไฟที่เป็นส่วนประกอบของร่างกาย และไฟที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ภายนอกร่างกาย
๓. กสิณเตโช หรือ อารัมมณเตโชได้แก่ไฟที่ใช้เป็นอารมณ์เพ่งกสิณ
๔. สมมุติเตโช หรือปกติเตโชได้แก่ ไฟที่เป็นสมมุติโวหารของชาวโลก ทั่วไป

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 05:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๔๕. คำว่า วาโย มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ?
ตอบ มี ๔ อย่าง


๑. ปรมัตถวาโย หรือ ลักขณวาโยลมที่มีลักษณะเคร่งตึงหรือ หย่อน
๒. สสัมภารวาโยหรือสุตตันตวาโยได้แก่ ธาตุลมที่เป็นส่วนประกอบของร่างกาย และลมที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ภายนอกร่างกาย
๓. กสิณวาโย หรือ อารัมมณวาโยได้แก่ลมที่ใช้เป็นอารมณ์เพ่งกสิณ
๔. สมมุติวาโย หรือปกติวาโยได้แก่ ลมที่เป็นสมมุติโวหารของชาวโลก ทั่วไป


จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ครบบริบูรณ์

ถามข้อที๔๖. ปริจเฉทรูป เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัยข้อใดในหมวดไหนบ้าง ?


ตอบ ตอบ. ปริจเฉทรูป ๑ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัย ดังต่อไปนี้
คู่ที่ ๑ เป็นองค์ธรรมของ พาหิรรูป
คู่ที่ ๒ เป็นองค์ธรรมของ อวัตถุรูป
คู่ที่ ๓ เป็นองค์ธรรมของ อทวารรูป
คู่ที่ ๔ เป็นองค์ธรรมของ อนินทริยรูป
คู่ที่ ๕ เป็นองค์ธรรมของ สุขุมรูป
คู่ที่ ๖ เป็นองค์ธรรมของ ทูเรรูป
คู่ที่ ๗ เป็นองค์ธรรมของ อัปปฏิฆรูป
คู่ที่ ๘ เป็นองค์ธรรมของ อุปาทินนรูป -อนุปาทินนรูป [ที่เป็นจิตตชรูป อุตุชรูป และ อาหารชรูป]
คู่ที่ ๙ เป็นองค์ธรรมของ อนิทัสสนรูป
คู่ที่ ๑๐ เป็นองค์ธรรมของ อโคจรัคคาหกรูป
คู่ที่ ๑๑ เป็นองค์ธรรมของ วินิพโภครูป

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 05:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๔๗. วิญญัติรูป ๒ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัยข้อใดในหมวดไหนบ้าง ?

ตอบ. วิญญัตติรูป ๒ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัย ดังต่อไปนี้
คู่ที่ ๑ เป็นองค์ธรรมของ พาหิรรูป
คู่ที่ ๒ เป็นองค์ธรรมของ อวัตถุรูป
คู่ที่ ๓ เป็นองค์ธรรมของ ทวารรูป
คู่ที่ ๔ เป็นองค์ธรรมของ อนินทริยรูป
คู่ที่ ๕ เป็นองค์ธรรมของ สุขุมรูป
คู่ที่ ๖ เป็นองค์ธรรมของ ทูเรรูป
คู่ที่ ๗ เป็นองค์ธรรมของ อัปปฏิฆรูป
คู่ที่ ๘ เป็นองค์ธรรมของ อนุปาทินนรูป
คู่ที่ ๙ เป็นองค์ธรรมของ อนิทัสสนรูป
คู่ที่ ๑๐ เป็นองค์ธรรมของ อโคจรัคคาหกรูป
คู่ที่ ๑๑ เป็นองค์ธรรมของ วินิพโภครูป


ข้อที๔๘. วิการรูป ๓ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัยข้อใดในหมวดไหนบ้าง ?

ตอบ. วิการรูป ๓ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัย ดังต่อไปนี้
คู่ที่ ๑ เป็นองค์ธรรมของ พาหิรรูป
คู่ที่ ๒ เป็นองค์ธรรมของ อวัตถุรูป
คู่ที่ ๓ เป็นองค์ธรรมของ อทวารรูป
คู่ที่ ๔ เป็นองค์ธรรมของ อนินทริยรูป
คู่ที่ ๕ เป็นองค์ธรรมของ สุขุมรูป
คู่ที่ ๖ เป็นองค์ธรรมของ ทูเรรูป
คู่ที่ ๗ เป็นองค์ธรรมของ อัปปฏิฆรูป
คู่ที่ ๘ เป็นองค์ธรรมของ อนุปาทินนรูป
คู่ที่ ๙ เป็นองค์ธรรมของ อนิทัสสนรูป
คู่ที่ ๑๐ เป็นองค์ธรรมของ อโคจรัคคาหกรูป
คู่ที่ ๑๑ เป็นองค์ธรรมของ วินิพโภครูป

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 05:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๔๙. ลักษณรูป ๔ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัยข้อใดในหมวดไหนบ้าง ?

ตอบ. ลักษณรูป ๔ เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัย ดังต่อไปนี้
คู่ที่ ๑ เป็นองค์ธรรมของ พาหิรรูป
คู่ที่ ๒ เป็นองค์ธรรมของ อวัตถุรูป
คู่ที่ ๓ เป็นองค์ธรรมของ อทวารรูป
คู่ที่ ๔ เป็นองค์ธรรมของ อนินทริยรูป
คู่ที่ ๕ เป็นองค์ธรรมของ สุขุมรูป
คู่ที่ ๖ เป็นองค์ธรรมของ ทูเรรูป
คู่ที่ ๗ เป็นองค์ธรรมของ อัปปฏิฆรูป
คู่ที่ ๘ เป็นองค์ธรรมของ อนุปาทินนรูป
คู่ที่ ๙ เป็นองค์ธรรมของ อนิทัสสนรูป
คู่ที่ ๑๐ เป็นองค์ธรรมของ อโคจรัคคาหกรูป
คู่ที่ ๑๑ เป็นองค์ธรรมของ วินิพโภครูป


ถามข้อที๕๐. รูปที่เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัยได้มากที่สุดและน้อยที่สุดใน ๑๑ คู่นั้น คือรูปใดบ้าง ?

ตอบ. ปสาทรูป ๕ มากที่สุด , วิการรูป๓และลักขณรูป๔ น้อยที่สุด


จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ครบบริบูรณ์

ถามข้อที๕๑. จิตตชรูปมีกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?


ตอบ ๗ ประเภท คือ
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ
๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้
๔. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด
๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔
๗. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่น

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 05:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๕๒. โสมนัสสชวนจิต ทำให้เกิดจิตตชรูปได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๖ ประเภท (ใน ๗ ประเภทนั้น เว้นจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้)
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ
๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
๔. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด
๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔
๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่นถามข้อที๕๓ โทมนัสสชวนจิต ทำให้เกิดจิตตชรูปได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๖ ประเภท (ใน๗ประเภทนั้น เว้นจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ)
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้
๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
๔. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด
๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔
๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่น

ถามข้อที๕๔. อุเปกขาชวนจิต ทำให้เกิดจิตตชรูปได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๕ ประเภท (ใน๗ประเภทนั้น เว้นจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ และร้องไห้)
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด
๔. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔
๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่น

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 05:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๕๕. อัปปนาชวนจิต ทำให้เกิดจิตตชรูปได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๒ ประเภท คือ
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่น

จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมชี้แจงรายละเอียดและอธิบายเหตุผลให้ถูกต้องและสมบูรณ์

ถามข้อที๕๖. รูปที่เกิดจากสมุฏฐานอย่างเดียว มีกี่รูป คืออะไรบ้าง ? เพราะเหตุใด ?

ตอบ ๑๑ รูป คือ
๑. ปสาทรูป ๕ (กรรมเป็นสมุฏฐาน)
๒. ภาวรูป ๒ (กรรมเป็นสมุฏฐาน)
๓. หทยรูป ๑ (กรรมเป็นสมุฏฐาน)
๔. ชีวิตรูป ๑ (กรรมเป็นสมุฏฐาน)
๕. วิญญัติรูป ๒ (จิตเป็นสมุฏฐาน)
เพราะไม่จำเป็นต้องอาศัยสมุฏฐานอื่นก็เกิดขึ้นได้


ถามข้อที๕๗. รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๒ มีกี่รูป คืออะไรบ้าง ? เพราะเหตุใด ?

ตอบ ๑ รูป คือ
๑. สัททรูป ๑ (มีจิต,อุตุ เป็นสมุฏฐาน)
เพราะ สัททรูปคือเสียง หากเกิดจาก วจีวิญญัติก็คือเสียงพูดต่างๆเพื่อประสงค์ให้รู้ความหมายย่อมเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานเท่านั้น
เสียงนอกจากนั้นล้วนเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานเช่นเสียงไอ เสียงกรน เสียงจาม เสียงท้องร้อง เสียงแตรรถ หรือเสียงที่ออกจากลำโพง รวมเกิดจากอุตุสมุฏฐานทั้งสิ้น

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 06:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๕๘. รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๓ มีกี่รูป คืออะไรบ้าง ? เพราะเหตุใด ?

ตอบ ๓ รูป คือ
๑. วิการรูป ๓ (จิต,อุตุ,อาหาร เป็นสมุฏฐาน)
เพราะวิการรูปที่เกิดจากจิตที่แจ่มใส ย่อมสร้างความเบา ความอ่อน และความควรแก่การใช้งานให้เกิดขึ้น
วิการรูป ที่เกิดจากอุตุ เกิดจากการบริหารร่างกายที่เหมาะสมทำให้ร่างกายมีความเบา ความอ่อน และความควรแก่การใช้งาน
วิการรูปที่เกิดจากอาหาร เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ย่อมทำให้ร่างกายเกิดความเบา ความอ่อน และความควรแก่การใช้งาน

ถามข้อที๕๙. รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๔ มีกี่รูป คืออะไรบ้าง ? เพราะเหตุใด ?

ตอบ ๙ รูป คือ
๑. มหาภูตรูป ๔
๒. โคจรรูป (เว้นสัททะ) ๓
๓. อาหารรูป ๑
๔. ปริเฉทรูป ๑
เพราะเป็นรูปที่มีอยู่ในทุกรูป เป็นรูปที่แยกจากกันไม่ได้ สมุฏฐาน ๔

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2021, 06:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6097


 ข้อมูลส่วนตัว


ถามข้อที๕๐. รูปที่เป็นองค์ธรรมของรูปวิภาคนัยได้มากที่สุดและน้อยที่สุดใน ๑๑ คู่นั้น คือรูปใดบ้าง ?

ตอบ. ปสาทรูป ๕ มากที่สุด , วิการรูป๓และลักขณรูป๔ น้อยที่สุด


จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ครบบริบูรณ์

ถามข้อที๕๑. จิตตชรูปมีกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๗ ประเภท คือ
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ
๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้
๔. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด
๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔
๗. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่น

ถามข้อที๕๒. โสมนัสสชวนจิต ทำให้เกิดจิตตชรูปได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ๖ ประเภท (ใน ๗ ประเภทนั้น เว้นจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้)
๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ
๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
๔. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด
๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔
๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ตั้งมั่น

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร