ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19969
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 08 ม.ค. 2009, 22:54 ]
หัวข้อกระทู้:  เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

รูปภาพ

เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

:b48: ๑. พลเมืองที่ดี :b48:

๑. ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ

๓. เคารพกฎหมายบ้านเมือง

๔. เสียภาษีอากรบำรุงรัฐ

๕. แสดงออกซึ่งความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ

๖. คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เราพอจะช่วยเหลือได้

๗. ไม่เสพย์สิ่งเสพติด ค้าขายสิ่งผิด กฎหมาย

๘. ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย

๙. เป็นนักประชาธิปไตย ที่ไม่ไปละเมิด สิทธิของผู้อื่น

รูปภาพ

:b48: ๒. สาวกที่ดี :b48:

๑. ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

๒. ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา

๓. บำรุงพระพุทธศาสนา เช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

๔. เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

๕. แต่งกายให้เรียบร้อย เวลาเข้ามาวัด

๖. ไม่ดื่มสุรา เล่นการพนันในวัด ต้องเว้นจากอบายมุขทั้งปวง

๗. มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมีปัญญา

๘. ให้โอกาสแก่ตนเองฟังธรรมและปฎิบัติธรรม

๙. ช่วยแนะนำเรื่องศาสนาแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้

รูปภาพ

:b48: ๓. ลูกที่ดี :b48:

๑. ใช้สอยเงินที่พ่อแม่ให้อย่างประหยัด (ไม่ขโมย)

๒. ไปมาลาไหว้พ่อแม่ด้วยการ “สวัสดี”

๓. เรียกพ่อแม่ทานข้าวทุกครั้ง

๔. ช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน เช็ดถูบ้าน ทำอาหาร

๕. พูดจาไพเราะกับพ่อแม่

๖. คอยดูแลพ่อแม่เวลาป่วยไข้

๗. ช่วยซักเสื้อผ้าให้พ่อแม่

๘. ช่วยล้างถ้วยจานให้พ่อแม่ เวลาทานอาหารเสร็จแล้ว

๙. วันเกิดเรากราบขอพรจากพ่อแม่ และมีของมอบให้ท่าน

รูปภาพ

:b48: ๔. ศิษย์ที่ดี :b48:

๑. ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครู

๒. ยกมือไหว้คุณครูเมื่อพบท่าน

๓. สงสัยอะไรให้เรียนถามท่าน

๔. ตั้งใจเรียนหนังสือ

๕. ทำการบ้านตามที่ครูสั่ง

๖. ไม่หนีโรงเรียน

๗. ไม่ทดลองสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด

๘. พูดจามีสัมมาคารวะต่อคุณครู

๙. รักษาชื่อเสียงของสถาบัน

รูปภาพ

:b48: ๕. เพื่อนที่ดี :b48:

๑. คอยช่วยเหลือเพื่อน

๒. ไม่แกล้งเพื่อนให้เดือดร้อน

๓. ไม่เอาชื่อพ่อแม่เพื่อนมาล้อเล่น

๔. ไม่พูดปมด้อยของเพื่อนให้เพื่อนเสียใจ

๕. ไม่แย่งของรักของหวงของเพื่อน

๖. ทักทายไม่ลืมเพื่อน

๗. คอยแนะนำถ้าเห็นว่าเพื่อนทำไม่ดี

๘. คอยให้กำลังใจเมื่อเพื่อนมีทุกข์

๙. เคารพพ่อแม่ญาติพี่น้องของเพื่อนเหมือนกับเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องของเรา

รูปภาพ

“รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”...นะจ๊ะเด็กๆ :b16:

:b4: :b41: :b4: :b41:


(ที่มา : http://www.geocities.com/watdonta_y/spicial_03.htm)

:b39: ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=28286

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 08 ม.ค. 2009, 23:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

มาลงชื่อว่าเป็นเด็กฮับ :b16: :b15: :b32: :b2:
(แอ๊บแบ๊วอย่างมีสติ)

เจ้าของ:  แมวขาวมณี [ 09 ม.ค. 2009, 16:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

สาธุค่ะ
หนูก็เป็นด็กดีค่ะ
(แอ๊บแบ๊วมั่ง..หุ หุ)

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 09 ม.ค. 2009, 16:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ขอบคุณนะคะ...สำหรับเนื้อหาดีดี ภาพน่ารักน่ารัก

ธรรมใดๆก็ไร้ค่า...ถ้าไม่ทำ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b1: :b35: :b54:

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 15 มี.ค. 2009, 13:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

:b16: น่ารักจัง ทั้งเณรน้อย ทั้งบัณฑิตน้อย
ต้องขออนุญาต นำไปให้หลานดูด้วย
เป็นตัวอย่าง
:b4:

เจ้าของ:  อิกคิว [ 17 มิ.ย. 2009, 15:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

สาธุ ดีมากๆเลยครับ :b8: น่าจะเอาไปให้ลูกผมอ่านบ้างจังเลย :b8:

เคยอ่านหนังสือมาว่าสิ่งที่ดีทั้งหลายเราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้ว

แต่พอเราโตแล้ว ก็ลืมกันไป :b9: ถ้าเรากลับมาอ่านมาทำแบบเด็กดีบ้าง :b13:

ชีวิตเราก็จะดีและมีความสุขมากๆเลยครับ :b28:

เจ้าของ:  ปิยาภา [ 08 ก.ค. 2009, 09:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

:b35: :b16: น่ารักมาก (เด็ก) เป็นเนื้อหาที่น่าเผยแพร่ให้เด็ก ๆ ได้อ่าน ที่สำคัญผู้ใหญ่ก็อ่านได้ดีจะได้ย้อนตัวให้เป็นเด็กอีกครั้ง :b19: :b17:

เจ้าของ:  damjao [ 23 ก.ค. 2009, 09:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ...... :b8:

แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา

ชีวิตจะพัฒนาสู่ความดีงามและความสำเร็จที่สูงประเสริฐอย่างแน่นนอน
1.แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี
2.มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต
3.มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
4.มุ่งมั่นฝึกตนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้
5.ยึดถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆตามเหตุและผล
6.ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
7.ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง :b8: :b8:

เจ้าของ:  yothininsuk [ 25 ก.ย. 2009, 12:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

จะนำไปปฏิบัติครับ

อนุโมทนานะครับ :b8: :b8:

เจ้าของ:  หนอนน้อย [ 18 พ.ย. 2009, 09:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

อนุโมทนาครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Anumothana [ 24 ก.พ. 2010, 03:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

เพื่ออนาคตของชาติครับ

tongue tongue tongue tongue

เจ้าของ:  เตศวร [ 24 มิ.ย. 2010, 17:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

tongue tongue tongue มาลงชื่อว่าเป็นเด็กฮับ :b16: :b15: :b32: :b2:

เจ้าของ:  เก็บเกี่ยว [ 29 มิ.ย. 2010, 06:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

:b17: ผมจ้าเป็นเด็กดีด้วยคนครับ :b19: :b29: :b39: :b55:

เจ้าของ:  ปลายฝน_ [ 18 ต.ค. 2010, 00:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

ทราบแล้วจะปฏิบัตินะคะ :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 11 ก.ค. 2018, 07:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/