ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23139
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 19 มิ.ย. 2009, 23:12 ]
หัวข้อกระทู้:  ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

รูปภาพ

ต น
ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

เมื่อตนยังไม่อาจเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ การแสวงหาจึงมีตนขึ้น

และตนในขณะเป็นอยู่นั้น
จะกำหนดเส้นทางแห่งการแสวงหา
ให้ยาวยืดหรือหดสั้นก็ด้วยตนนั่นเอง


ความว้าเหว่ ขลาดกลัว ไม่แน่ใจนั่นใช่อะไร
มันคือตนที่ยังพึ่งตนไม่ได้
จึงได้หันไปพึ่งตนในโชคลาง พึ่งตนในของขลัง
และตนเช่นนั้น จึงกักขังการก้าวไปสู่ตนที่เลิศกว่า

การบรรลุถึงตน
ก็คือการบรรลุถึงความรู้มูลเหตุแห่งการแสวงหา
มันแสวงหาเพื่อเพิ่มตนให้บริบูรณ์ตามที่ตนเข้าใจ


การแสวงหาอย่างโง่เขลาจะทำให้ตนยิ่งกระหายและพร่องเสมอ
จนกว่าการสำรวจกำหนดรู้ตนในขณะนั้นๆ
ให้แสวงหาเพื่อละเสียซึ่งตน

นี่เองคือทางแห่งการบรรลุถึงตนที่จะได้อาศัยเป็นที่พึ่ง

ดังนั้นพฤติกรรม บุคลิกภาพทั้งหมดของคน
ก็คือท่าทีที่ออกมาจากการแสวงหาตน


การแสวงหาจะเริ่มสิ้นสุดลง
เมื่อได้ค้นพบตนที่ผลักดันให้แสวงหา
ความสงบจาการแสวงหาจะมีได้เพราะได้พบแล้วว่า
ตนจะหลอกล่อให้พะนอมัน
ก็ต่อเมื่อไม่ตระหนักแล้วเข้าใจมันเท่านั้น


ต่อเมื่อรู้ เมื่อเห็น ตนนั่นก็สงบ และตนใหม่ก็จะเกิดขึ้น
เพื่อให้การตระหนักได้ทำหน้าที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งขึ้น

ดังนั้น การใดเป็นไปเพื่อพะนอตน
สนับสนุนสถานะอันมั่นคงยั่งยืนของตน
ย่อมแตกต่างจากการตระหนักรู้ และละตนชนิดตรงกันข้าม


รูปภาพ

ฝ่ายแรกจะมุ่งสู่การสร้างปราการอันแข็งแกร่งแก่ตน
ฝ่ายหลังมุ่งสู่การปล่อยวางตน

ฝ่ายหนึ่งต้องเหน็ดเหนื่อยกับการปกป้องตนที่มีหรือเป็นแล้ว
ฝ่ายหนึ่งวางมือจากการปกป้องตนขึ้นทุกที

ฝ่ายหนึ่งต้องได้หัวเราะสลับกับร้องไห้
เมื่อได้ดังตนต้องการ สลับกับไม่ได้ดังตนต้องการ

ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีตน
ที่เร่รับการได้หรือเสียอะไรของตน

ฝ่ายแรกนั้น ทั้งความเกิดและความตาย
เป็นคุณสมบัติของตนที่จะต้องรับ
ฝ่ายหลังทิ้งตนที่เข้าไปรับตาย-เกิด
ไม่รับทั้งความอยู่และความตาย

และการรู้ล้วนๆ นี้ จัดเป็นคนสุดท้ายได้

เพราะมันเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัย
จากการรังควานของความไม่รู้ทุกชนิด


รูปภาพ
[ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)]

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “ตน” ใน ชีวิตคุณมีอยู่เพียงขณะเดียว โดย ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย),
พิมพ์ครั้งที่ ๕ โดย สำนักพิมพ์ พิมพ์คำ, กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑๑๐-๑๑๑)


:b44: รวมคำสอน “ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44291

:b44: ประวัติและผลงาน “ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24878

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 19 มิ.ย. 2009, 23:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

สาธุครับ คุณ กุหลาบสีชา
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ariyachon [ 20 มิ.ย. 2009, 01:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

สาธุจร้า

:b1: cool :b1:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 22 มิ.ย. 2009, 16:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ธรรมะสวัสดีวันพระค่ะ

เจ้าของ:  ชาญวิทย์ [ 22 มิ.ย. 2009, 20:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

สาธุจ้า :b8: :b27:

เจ้าของ:  I am [ 23 มิ.ย. 2009, 08:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

โมทนา ด้วยนะครับ สาธุ ๆ ๆ

:b8: :b4: :b12:

เจ้าของ:  poivang [ 23 มิ.ย. 2009, 10:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

:b8: :b8: :b8: สาธุค่ะ

เจ้าของ:  suwichai [ 23 มิ.ย. 2009, 11:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

เมื่อคิดว่ามีตนกลับไม่พบตน พบแต่อุปทานว่ามีตน
เมื่อไม่ยึดมั่นว่านั่นเป็นตน เราจึงพบตนที่แท้จริงของเรา

ตน ของเราคือ ธรรม ธรรมที่ว่าคือธรรมกาย

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตตันตปิฎกที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

" ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ อยู่เถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่ ........."

เจ้าของ:  Duangtip [ 31 ก.ค. 2019, 09:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 05 พ.ย. 2019, 08:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 19 ธ.ค. 2019, 19:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 26 เม.ย. 2021, 11:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตน : ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)

:b8: :b8: :b8:
Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/