ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

การเลือกคบคน
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38253
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 24 พ.ค. 2011, 21:42 ]
หัวข้อกระทู้:  การเลือกคบคน

รูปภาพ


การเลือกคบคน

ปัญหา ในการคบคนนั้น
เราควรจะเลือกคบคนเช่นใด ?พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ไม่ควรคบเป็นอย่างไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนเลว โดย ศีล สมาธิ ปัญญา
บุคคลเช่นนี้ไม่ควรคบ ไม่ควรเสพ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้
นอกจากจะเอ็นดูอนุเคราะห์กัน

“บุคคลที่ควรคบ... คืออย่างไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนเสมอกับตนด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
บุคคลเช่นนี้ควรคบ...เพราะเหตุไร
เพราะเราผู้เสมอกับตนด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
จักมีการสนทนากัน เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา
การสนทนานั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความผาสุกแก่พวกเรา

“บุคคลที่ควรสักการะ เคารพแล้วคบ.... คืออย่างไร ?
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยิ่งกว่าเราโดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา
บุคคลเช่นนี้ควรสักการะ เคารพแล้วจึงคบ...เพราะเหตุไร
เพราะอาจหวังได้ว่า
จักบำเพ็ญศีลขันธ์..... สมาธิขันธ์.... ปัญญาขันธ์....
ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์
หรือจักสนับสนุนศีลขันธ์..... สมาธิขันธ์.... ปัญญาขันธ์....
ที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในที่นั้นๆ....

“บุรุษคบคนเลว ย่อมเลวลง
คบคนเสมอกัน ย่อมไม่เสื่อมในกาลใดๆ
คบคนที่สูงกว่าย่อมพลันเด่นขึ้น ฉะนั้นจึงควรคบคนที่สูงกว่าตน”เสวิสูตร ติก. อํ. (๔๖๕)
ตบ. ๒๐ : ๑๕๗-๑๕๘ ตท. ๒๐ : ๑๔๑-๑๔๒
ตอ. G.S. ๑ : ๑๐๘-๑๐๙


เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

http://www.84000.org/true/598.html
ภาพประกอบจาก... http://photos2.fotosearch.com/bthumb/FS ... 747496.jpg

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 พ.ค. 2011, 19:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเลือกคบคน

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Supatorn [ 20 ส.ค. 2011, 02:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเลือกคบคน

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/