ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45006
หน้า 1 จากทั้งหมด 6

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

รูปภาพ

ที่ไหนก็ไม่สำคัญ

การปฏิบัติ ให้เรามารู้ตรงๆ
ลงที่กายที่ใจ การมีสติ มีประโยชน์มาก
จะเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์และความคิด
ที่มาปรุงแต่งจิต กระแสของอารมณ์และความคิดนี้
เราห้ามไม่ได้หรอก แต่เราสามารถที่จะมีสติรู้เท่าทัน
และไม่เป็นไปตามอารมณ์ เรามีหน้าที่ฝึกสติ
ฝึกความรู้สึกตัว จะอยู่ที่ไหนก็ให้รู้สึกตัวที่ๆเราอยู่นั้น
จะเป็นที่สงบหรือไม่สงบ เราสามารถรู้สึกตัวได้
ขณะที่เรามีความทุกข์ เราก็มีสติได้ ขณะที่จิตใจเรา
วุ่นวายฟุ้งซ่าน เราก็รู้สึกตัวได้ เรียกสติกลับมาได้

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อิสระเพราะรู้เท่าทัน

ใจที่มีธรรมะ
ที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและสิ่งต่างๆ
คือใจที่มีความสุข
ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ของอารมณ์
ใจก็เป็นอิสระ
จิตที่เป็นอิสระเหนือวัตถุ
คือความสุขที่แท้จริง
ธรรมะนี่แหละจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริง
ที่สามารถนำเอาไปใช้ได้
เพราะธรรมะสอนเรื่องความจริงที่มีขึ้น
อยู่ในคนทุกคน ไม่ใช่เรื่องความคิด
ถ้าเราสามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้
เราจะไม่มีความทุกข์เลย
ชีวิตเราจะมีแต่ความสุข

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

รู้อย่างไร ?

การเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง เป็น "เหตุ"
การรู้สึกตัว เป็น "ผล"
เรารู้สึกตัวเพื่อ "ป้องกันการหลงลืม"
เวลาหลงลืมไป อย่าไป "คิด"
เริ่มต้นรู้ใหม่ เป็น "จิตดวงใหม่"
ให้ "จบลงที่รู้"
รู้ไม่ทัน "ทิ้งไป"
รู้ใหม่ที่ "ปัจจุบัน"
เวลารู้ "อย่าไปเพ่ง"
ให้รู้ "สบายๆ"
รู้เฉยๆ แบบ "ผ่อนคลาย"
รู้แบบ "ยิ้มๆ"
รู้แบบ "ผู้ดู"

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ทุกข์ทั้งถูกทั้งผิด

เหตุผลถูกผิดนี่ก็ไม่ใช่สัจธรรม
สัจธรรมไม่มีถูกไม่มีผิดหรอก
ถูกผิดเป็นเรื่องสมมุติ ไม่ใช่สัจธรรม
แต่การอยู่ในโลกนี้ก็ยังต้องอาศัยสมมุติ
อาศัยเรื่องของเหตุและผล
เพียงแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในถูกผิดให้เป็นทุกข์
คนถูกนั่นแหละทุกข์มาก คนผิดไม่เท่าไหร่หรอก
เราถูกแล้ว ทำไมเขาถึงไม่ทำถูกเหมือนเรา
คนผิดก็เป็นทุกข์ โถ...เรานี่หลงผิดไปเสียแล้ว
ไปยึดความถูกผิด ยึดเหตุผลจนเกินไป เลยทะเลาะกัน

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

สัมผัสรู้ ไม่ใช่คิดเอาเอง

การเจริญสติ เราไม่ได้มุ่งเน้นที่ "ความสงบ"
เรามุ่งที่ "ความตื่น"
การตื่นรู้ มันตื่นออกมาจากความง่วง ความหลับใหล
มันออกมานอกความทุกข์
ตื่น ออกมาจาก "ความหลง" "ความคิด"
ตื่น เพื่อมาเป็น ผู้ดู
อย่าเข้าไปอยู่ อย่าเข้าไปแช่
จิตตื่น จะอิสระ ผ่องใส เบิกบาน
เป็นเรื่องที่ "คิด" เอาไม่ได้
ให้มา "สัมผัสความรู้สึกตัว" เลย
เคลื่อนไหว แล้วรู้สึก

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

พระที่ใจ

เราเป็นพระได้ที่ใจเรา เพราะเรามี "พระสติ"
จึงไม่จำเป็นต้องไปคล้องพระเครื่องรุ่นไหนก็ได้
ให้เราคล้อง "พระสติ" นี่ คล้องไปที่จิตที่ใจของเรา
ผมเชื่อว่าจะศักดิ์สิทธิ์ดีนัก
เพราะว่าช่วยได้ทั้งกัน ทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
"สติที่อยู่กับปัจจุบัน"...นี่มันจริงที่สุดเลย
ถ้าชีวิตของเราทุกคนนี่ คิดจริงๆ เลย ก็คิดแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้น
เราจะหาคุณค่าและสาระชีวิตของเราก็ตรงที่ปัจจุบันนี่
ไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
และเมื่อเราเข้าใจตัวเอง เห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น
สามารถอ่านตัวเราออก บอกตัวเราได้ ใช้ตัวเราเป็น
ชีวิตจะไม่หงอยเหงา และก็ไม่ซึมเศร้าด้วย
มันจะสดใส แล้วก็ใหม่ทุกวัน
ด้วยอำนาจของพระธรรม
เพราะว่าธรรมะนี่ ใครทำใครได้ ธรรมะนี่ทำแทนกันไม่ได้

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

เคล็ดลับความสุข

เคล็ดลับของการมีความสุขคือ
"ให้เราอยู่กับปัจจุบัน"
อยู่กับสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้า
ให้วางเรื่องอดีต อนาคตไว้ก่อน
แล้วเราจะพบว่าชีวิตของเรานี้
มีการเปลี่ยนแปลง
"ความรู้ตัว" หรือ "รู้สึกตัว" หรือ "การมีสติ"
จะสามารถโยงจิตโยงใจเราให้อยู่กับปัจจุบันได้
โดยธรรมชาติแล้ว เราจะ "คิด" ไปเรื่องอดีตบ้าง เรื่องอนาคตบ้าง
ไม่ค่อยได้อยู่กับเรื่องปัจจุบัน
คนทุกคนก็เป็นอย่างนี้
คือมักลืมเนื้อลืมตัว
การมาฝึกเจริญสติ รูปแบบหลวงพ่อเทียนนี่แหละ
จะช่วยให้เราได้อยู่กับปัจจุบัน

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ต้นตอชีวิต

แก่นแท้ของจิต คือ "ความรู้สึกตัว"
ความรู้สึกตัวถือเป็น "ต้นตอชีวิต"
หากเราทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
จนไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆ
เราจะพบความสุขที่แท้จริง
เราทำอย่างเดียว
เพียงแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเอง
เท่ากับว่าเป็น "ผลของการปฏิบัติทั้งหมด"
โดยที่ไม่ต้องแสวงหา หรือทำอะไรเลย
เข้าให้ถึงตรงนี้ให้ได้ จากการปฏิบัติ จากการกระทำ
ไม่ใช่ไปคิดเอา ไปรู้ตามตำรา ซึ่งมีแต่คำถาม
ถ้าสงสัยแล้วคอยหาคำตอบ ความสงสัยจะไม่มีวันจบสิ้น
ที่สุดแห่งความสงสัย คือ รู้ทันแล้วก็เห็นมัน

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

สร้าง-ภาวะ-ผู้ดู

การฝึกจิตทุกอย่าง ค่อยๆ พัฒนาขึ้น
จาก "สติธรรมดา" เป็น "ความรู้สึกตัว"
เป็น "ผู้ดู" ถ้าเป็นผู้ดู ก็ปลอดภัยแล้ว
เริ่มจากเจริญสติน้อยๆ ด้วยการถูนิ้วมือเล่นๆ รู้สึกตัว
เอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือถูกันเบาๆ รู้สึกตัวไหม ?
ทำไปเถิด ทำบ่อยๆ
จาก "สติธรรมดา" จะกลายเป็น "ความรู้สึกตัว"
แล้วก็จะเห็นจิตที่ละเอียด แล้วรู้ไปบ่อยๆ
จะกลายเป็นผู้ดูโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับ ไปทำอะไร

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 20:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อย่าท้อ

ชีวิตที่ไม่มีชีวาจะลุกลี้ลุกลน
ชีวิตที่มีชีวาจะกระตือรือร้น
ต่าง-กัน-นะ กระตือรือร้นเป็นความเพียร
ลุกลี้ลุกลนเป็นความฟุ้งซ่าน
คนมีชีวิตที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคมาเลย
ไม่เคยผ่านความลำบากเลย จะเอาตัวไม่รอด
เพราะไม่มีประสบการณ์ จะอ่อนแอ
ฉะนั้นเมื่อเจออุปสรรค เจอความลำบาก
ในการใช้ชีวิตก็ดี การปฏิบัติธรรมก็ดี
อย่าท้อแท้ ไม่มีการปฏิบัติวิธีไหนหรอก
ที่จะไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีความยากลำบาก
ไม่เฉพาะแต่เรา ในการใช้ชีวิตมันยาก
ลำบากทุกคนที่เกิดมา โดยเฉพาะผม

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 21:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ความไม่เห็นแก่ตัว

ความไม่เห็นแก่ตัว นำไปสู่ความหลุดพ้น
เป็นคุณธรรมเพื่อลดละความมีตัวตน
เมื่อมันไม่มีตัวจะให้เห็นแก่ตัว
มันก็มีแต่คุณธรรมที่เหลืออยู่ในจิตใจ
จิตที่คิดจะช่วย กับจิตที่อยากให้เขาช่วย
อันไหนมันช่วยให้จิตมันดีกว่ากัน ?
ทำ-เพื่อ-ให้ ต่างจาก ทำ-เอา
ฉะนั้นคนที่ช่วยเขาอยู่เรื่อยๆ
คนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ในตัว
เป็นความสุขที่หาได้ง่ายๆ
เป็นคุณธรรม ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์นะ

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 21:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

รู้สึกตัว ยอดบุญเหนือทุกข์

ความรู้สึกตัว เป็นทั้งศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ในตัว
ขณะรู้สึกตัว ศีลก็บริสุทธิ์ สมาธิก็ตั้งมั่น ชักนำเอาปัญญามา
ให้รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับตัวเรา
จึงเป็นทั้งมรรคทั้งผลในขณะเดียวกัน
ความรู้สึกตัว ไม่มีตัว ไม่มีตน
เป็นแค่สภาวธรรม เรียกว่า ปรมัตถ์ธรรมก็ได้
มีอยู่กับเนื้อกับตัวของคนเราทุกคน
เราแค่ทำความรู้จักกับมัน
ทำให้เราอยู่เหนือกรรม
พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสังสาร
เป็นยอดบุญเหนือทุกข์ที่เราทุกคนควรเข้าถึง

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 21:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ถ้าจะคิด ก็คิดให้เป็น

อย่าไปคิดว่า "งาน-คือ-ชีวิต" นะ
"ความ-ไม่-ทุกข์" ต่างหาก คือชีวิตนะ
งาน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของชีวิต
แต่ความไม่ทุกข์ คือชีวิตของเรา
อย่างนี้ดีกว่า เราจะได้ไม่เหนื่อย
ถ้าว่า "ชีวิต คือ การต่อสู้" มันเหนื่อย
ถ้า "ชีวิต คือ การเรียนรู้" อย่างนี้ไม่เหนื่อย

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 21:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

เก่ง ดี มีสติ

สติเป็นตลาดนัดแห่งความดีทั้งหลาย
คุณธรรมทั้งหมด จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสติ
คนเราจะคิดเป็น "บวก" ได้ ต้องมีสติ
เมื่อมีสติ มีความเพียร ถอนความยินดียินร้ายออกเสียได้
ก็เรียกว่า "พ้นทุกข์" ได้ในปัจจุบัน
โลก สรรเสริญคนเก่ง
แต่คนเก่ง ไม่สู้ คนดี
คนดี ก็ไม่สู้ คนมีสติ
เพราะคนดี ก้ยังมีความทุกข์
ดังนั้น เก่งแล้วดี ยังไม่พอ
ต้อง เก่ง ดี และมีสติ

เจ้าของ:  TU [ 22 มี.ค. 2013, 23:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เกร็ดธรรมคำสอนแนวเจริญสติ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

เชื่อว่า เรา-ทำ-ได้

ถ้าเราไม่มีเวลาไปวัด
อยู่ที่ทำงาน ขณะปฏิบัติงาน
เราก็ปฏิบัติธรรมได้ เพียงแต่เรา
อาศัย การวางจิตวางใจให้ถูกต้อง
ต้องเชื่อว่า ปฏิบัติธรรมในขณะทำงาน
"เรา-ทำ-ได้" เพียง "เรา-รู้-ทัน-ความคิด"
แค่ "รู้-เท่า-ทัน-จิตใจ-ที่-มัน-มีปัญหา"
จับโกหกที่ใจเราให้ได้เถิด
เพราะสุข-ทุกข์ มันขึ้นอยู่ที่ใจเรา
เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ขณะนั้น
โดยไม่ต้องลุกไปไหนเลย

หน้า 1 จากทั้งหมด 6 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/