ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48743
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 14 พ.ย. 2014, 14:27 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

รูปภาพ
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

รูปภาพ
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

เรื่องบอกเล่าจากพระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ศิษย์อีกท่านหนึ่งที่มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ก็คือ หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก แห่งสำนักวัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หลวงปู่บุญเพ็ง ไปบำเพ็ญเพียรที่เชียงใหม่ และได้อยู่อุปัฏฐากใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๗

หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ได้เมตตาเล่าถึงหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอาจารย์ของท่าน ว่า

“หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ท่านเป็นนักเทศน์โผงผาง ใครมีกิเลสมาก จะพากันรังเกียจท่าน ถ้าผู้มีปัญญาพ้นสนิมกิเลสบ้างไม่มากมาย เพียงน้อยนิด พอฟังเข้าใจได้ ก็จะศรัทธาชื่นชมกับความเปิดเผย ความจริงใจ และความเด็ดเดี่ยวของท่าน”

หลวงปู่ตื้อท่านพักที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา ๙ ปี จึงมีพระมหาเถระได้แวะเวียนเข้ามาสนทนาธรรมกันอยู่หลายองค์ ดังเช่น หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นผู้ถามปัญหา และ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เป็นผู้ตอบปัญหาแบบตรงไปตรงมา เป็นธรรมแท้ ที่ไม่เอนเอียงต่อโลก ไว้ดังนี้


หลวงปู่อ่อน : “ท่านตื้อ ถ้าไม่รักษาศีล ไม่เจริญสมาธิ ไม่บำเพ็ญปัญญา จะไปนิพพานได้ไหม ตอบหน่อย”

พระดังอย่างหลวงปู่ตื้อ เรื่องมงคลหมาท่านก็เคยเทศน์มาแล้ว ตอบหลวงปู่อ่อนว่า

หลวงปู่ตื้อ : “มี ก็จะเป็นอะไรไป ถ้าไม่รักษาศีล ก็ให้รักษาซิ่น (ผ้าถุงที่สตรีนุ่ง) ไม่เจริญสมาธิ ก็ให้รักษาช่องเข้า ไม่เจริญไม่บำเพ็ญปัญญา ก็ให้รักษาช่องขี้เท่านั้นแหละ”

หลวงปู่อ่อน : ท่านก็ว่า “โอ...ท่านตื้อนี้พูดหยาบคาย”

หลวงปู่ตื้อ : “ไม่หยาบหรอกหลวงพ่อ ผมจะอธิบายให้ฟัง คืออย่างนี้

๑. ก็ธรรมดา ร่างกายสังขารของเรานี้ ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม เครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ต้องรักษาให้สะอาด สังขารร่างกายก็เปรียบเหมือนผ้าเหมือนซิ่น ต้องรักษาให้สะอาดอย่าให้มัวหมอง

๒. ไม่บำเพ็ญสมาธิ ให้รักษาช่องเข้า ก็อะไรเล่า กิเลสมันเข้าทางไหน มันเข้า ช่องตา ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ลิ้น กาย และใจ ใช่ไหม ? ช่องเข้าเหล่านี้เราต้องรักษาไว้ อย่าให้กิเลสมันเข้า มันจึงจะเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ได้ จริงไหม

๓. ไม่บำเพ็ญปัญญา ให้รักษาช่องขี้ ก็ขี้ทุกข์ ขี้ยาก ขี้ลำบาก ขี้ยากจน ขี้คร้าน ขี้เกียจ ขี้คุก ขี้ตะราง ขี้อิจฉาริษยา ขี้โกรธ ขี้หึง ไล่มันออกไปให้หมด อย่าให้มันเข้ามารังควานซี เท่านี้ทำได้บ่...”


นั่นความจริงท่านไม่เจตนาพูดคำหยาบอะไรเลย ท่านพูดความจริง บางคนไม่เข้าใจธรรมะ ฟังพระสอนมากแล้วแต่ไม่เข้าใจ ก็เพราะยังไม่เคยฟังเรื่องจริงๆ ของนักเทศน์อย่างหลวงปู่ตื้อ

นี่แหละ ธรรมะมิใช่จะสอนให้คนโง่ ให้หลับฟุบคาพื้น ฟังแล้วอย่าให้ง่วง เราไม่ใช่พระอภัยมณีนี่นะ จึงเป่าปี่ให้หลับทั่วเมือง นี่ต้องอย่างนี้

รูปภาพ
พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)

--------------------------------------------

:b50: :b49: :b50:

:b44: :: ที่มา :: :b8:
หัวข้อที่ ๗๐ เรื่องบอกเล่าจากหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
จาก หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุปัน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26069

= ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ” วัดป่านิโครธาราม =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48739

= ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26976

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 22 ต.ค. 2017, 11:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  แค่อากาศ [ 30 ต.ค. 2018, 21:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

สาธุ สาธุ สาธุ
Kiss Kiss Kiss

เจ้าของ:  sirinpho [ 05 พ.ย. 2018, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 18 ม.ค. 2019, 08:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 08 ส.ค. 2019, 08:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/