ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เพราะไม่รู้มันก็เลยวุ่นวาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=58886
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 พ.ค. 2020, 18:00 ]
หัวข้อกระทู้:  เพราะไม่รู้มันก็เลยวุ่นวาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

โลกสันนิวาสอันนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไม่วุ่นวายแต่ผู้รู้เท่านั้นเอง เนี่ยพวกเราทั้งหลายจงพากันทำตนเป็นคน “ผู้รู้” เรามีบุญวาสนามากพอสมควรทีเดียวจึงได้มาทำตัวเป็นคนผู้เดียวได้อย่างนี้ บุคคลผู้ไม่มีบุญมากจะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวนี่ไม่ได้เลย

ดังนั้นเมื่อเราทำตัวเป็นคนผู้เดียวได้มาในเบื้องต้นแล้ว ในท่ามกลางก็ให้เป็นคนผู้เดียวเรื่อยไปจนถึงตลอดถึงบั้นปลายแห่งชีวิต ควรทำตัวให้เป็นคนผู้เดียวตลอดไป ให้นึกถึงบุญวาสนาของตนให้มาก ถ้าบุญไม่มากเราไม่ได้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร ไม่ได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ ให้นึกพิจารณาให้มากๆ เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีกำลังใจ ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป ชำระตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เพราะการท่องเที่ยวมาในสงสารที่ล่วงแล้วมา ทำตนให้เป็นผู้เศร้าหมองขุ่นมัว เป็นทุกข์มามากต่อมากแล้วนะแต่ระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆ

ทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะ “กามคุณ” นี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใด จิตใจนั้นมันผูกพันอยู่กับความรักความใคร่ในรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่างๆ ในโลกนี้เหตุฉะนั้นมันจึงวุ่นวาย เพราะว่าไปผูกพันอยู่กับของไม่เที่ยง ได้มาแล้วก็เสียไป ได้มาแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลย เหตุดังนั้นมันถึงวุ่นวายเดือดร้อน

ถ้าหากว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแหละ มันก็ไม่วุ่นวาย ความว่นวายนี้มันก็เกิดจากความไม่รู้เท่านั้นเองแหละ ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำควรพูดหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูด มันไม่รู้ เรื่องมันน่ะ ไม่รู้มันก็ทำไปพูดไป ผิดบ้างถูกบ้าง เมื่อทำผิดพูดผิดมันก็วุ่น..เป็นอย่างนั้น


:b45: :b45:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“อย่าถือมงคลตื่นข่าว”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/