ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประวัติของพระอัญญาโกญฑัญญะ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=20481
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  snothongson [ 08 ก.พ. 2009, 12:33 ]
หัวข้อกระทู้:  ประวัติของพระอัญญาโกญฑัญญะ

:b8:

เจ้าของ:  อินทรีย์5 [ 24 ก.พ. 2009, 12:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติของพระอัญญาโกญฑัญญะ

:b8: ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญเถระ (เอตทัคคะผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนาน)

ดูได้ที่นี่ครับ

http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-unyakontanya.htm
:b8: :b39: :b40: :b39: :b40:

เจ้าของ:  Bwitch [ 16 ก.ค. 2009, 12:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติของพระอัญญาโกญฑัญญะ

:b8: :b8: :b8: สา...ธุ

ไฟล์แนป:
00462.jpg
00462.jpg [ 14.91 KiB | เปิดดู 3729 ครั้ง ]

เจ้าของ:  Bwitch [ 16 ก.ค. 2009, 12:43 ]
หัวข้อกระทู้:  ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

:b40: ........จนในครั้งที่ ๓ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนให้เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งหลาย นึกถึงถ้อยคำของพระพุทธองค์ในครั้งก่อนว่า วาจาที่ท่านกล่าวว่าท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว เช่นนี้ ท่านได้เคยพูดออกมาในกาลก่อนหรือไม่ พวกภิกษุปัญจวัคคีย์จึงระลึกขึ้นได้ว่าพระวาจาเช่นนี้พระองค์ไม่เคยได้ตรัสมาก่อนเลย จึงพากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์จะตรัสเทศนาสั่งสอนสืบไป

:b42: ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสแสดง พระปฐมเทศนาประกาศพระสัมโพธิญาณ ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่พระปัญจวัคคีย์ ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาจบ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเป็นธรรมดา ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ในวันอาสาฬหปุรณมี เพ็ญกลางเดือน ๘ นั่นเอง

:b42: ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระญาณว่า ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว จึงได้ทรงเปล่งพระอุทานว่า โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ, โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ (อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ, อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ) เพราะเหตุนั้น คำว่า อัญญาโกณฑัญญะนี้ จึงได้เป็นชื่อของท่านตั้งแต่นั้นมา...... :b44:

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/