ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

***พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว***
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=27140
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ณ มรณา [ 21 พ.ย. 2009, 16:22 ]
หัวข้อกระทู้:  ***พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว***

พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว


ท่านพระพาหิยทารุจิริยะ เป็นบุตรของกฎุมพี ในแคว้นพาหิยะ เมื่อเติบโตแล้วได้ยึดอาชีพค้าขาย ครั้งหนึ่งได้ไปค้าขายทางจังหวัดสุวรรณภูมิ โดยทางเรือกับผู้คนเป็นจำนวนมาก เรือได้อัปปางลงเสียก่อนที่จะถึงที่ที่ต้องประสงค์

ผู้คนทั้งหมดได้เป็นภักษาแห่งปลาและเต่า เหลืออยู่เพียงพาหิยทารุจิริยะคนเดียว เกาะแผ่นกระดานได้แผ่นหนึ่งพยายามแหวกว่ายไปขึ้นที่ท่าเรือชื่อสุปารกะ โดยไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเหลือติดตัวอยู่เลย มองไม่เห็นอะไร ๆ ที่พอจะทำเป็นผ้าห่มจึงเอาเปลือกไม้บ้าง ใบไม้บ้าง เย็บติดกันเข้าทำเป็นผ้านุ่งห่ม ถือชามกระเบื้องเที่ยวไปขอทานเลี้ยงชีพ

คนทั้งหลายพอได้เห็นท่านแล้วพากันสำคัญว่าคนนี้คงเป้นพระอรหันต์องค์หนึ่งแน่นอนจึงให้ข้าวต้ม และข้าวสวยเป็นต้นเป็นทาน และนำผ้านุ่งผ้าห่มไปให้เพื่อให้ท่านใช้นุ่งห่ม ท่านมาพิจารณาว่า ถ้าเรานุ่งห่มผ้าเสียแล้ว ลาภสักการะของเราจักเสื่อม จึงห้ามคนทั้งหลายไม่ให้นำผ้านุ่งผ้าห่มมาให้อีกต่อไป แล้วตนก็นุ่งเปลือกไม้ตามเดิม สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง

ในกาลนั้นเทวดาผู้เคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันมาแต่ชาติก่อนซึ่งไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสได้เล็งเห็นอาการของพาหิยทารุจิริยะ เช่นนั้น จึงได้ลงมาว่ากล่าวเตือนสติ ว่า ท่านไม่ใช่พระอรหันต์ ท่านอย่าได้ทำเช่นนั้น จึงสำนึกตัวได้ว่า ตนไม่ใช่พระอรหันต์ การทำเช่นนี้เป็นการหลอกลวงโลก ไม่เป็นการสมควรเลย

เมื่อรู้สึกตัวอย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา ซึ่งประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ได้สดับพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงโดยตรัสสอนให้สำรวมอินทรีย์ เมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่น ลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรส และสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้น อย่ายินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้น และตักเตือนให้สำเหนียกศึกษาในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น

ท่านส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนา ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนากับพระบรมศาสดา

พระองค์ตรัสสั่งให้ไปหาบาตรและจีวร ในขณะที่ท่านกำลังแสวงหาบาตรและจีวรอยู่นั้น มีนางยักษิณีตนหนึ่ง จำแลงเพศเป็นแม่โคนมวิ่งมาอย่างเร็วขวิดท่าน จนปรินิพพานไม่ทันได้อุปสมบท(อ่านเพิ่มเติมในตอนที่แล้ว เรื่องหญิงถวายจีวรย่อมได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์)

พระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก ได้ทอดพระเนตรเห็นร่างกายของท่านพาหิยทารุจิริยะ จึงรับสั่งให้ภิกษุจัดแจงทำฌาปนกิจ แล้วก่อพระสถูปบรรจุอัฐิไว้

ในกาลต่อมา พระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายข้างที่เป็น"ขิปปาภิญญา คือ ตรัสรู้เร็วพลัน"
....:b44: :b44: :b44: :b44: :b44: ....

ปาติโมกข์

๑. ทำให้หลุดพ้นจากอบาย

๒. เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า

๓. เป็นประตูสู่พระนิพพาน

๔. เครื่องหลุดพ้นของพระพุทธเจ้า

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 21 พ.ย. 2009, 20:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ***พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว***

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Bwitch [ 27 เม.ย. 2010, 09:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ***พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว***

รูปภาพ
:b47: :b48: :b8: :b8: :b8: :b48: :b47:

เจ้าของ:  Bwitch [ 06 พ.ค. 2010, 15:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ***พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว***

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

:b44: :b44: :b44:

รูปภาพ

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติไว้ดีแล้ว
จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข ความเจริญ
และเกิดปัญญาญาณทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง
จนบรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตกาลนั้น เทอญ.


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Supatorn [ 17 ส.ค. 2011, 09:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ***พระพาหิยทารุจิริยะเถระ ผู้เลิศในการตรัสรู้เร็ว***

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุ ขอบพระคุณค่ะ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/