ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=28673
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 15 ม.ค. 2010, 16:11 ]
หัวข้อกระทู้:  พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วไม่นาน พระมหากัสสปซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ได้ประชุมสงฆ์ทำสังคายนาพระธรรมและวินัย โดยอาศัยมูลเหตุที่พระสุภัททะ ได้เป็นผู้กล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัย เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๗ วัน

ก่อนทำปฐมสังคายนาเล็กน้อย พระเถระทั้งหลายได้พร้อมใจกัน ปรับอาบัติพระอานนท์ ซึ่งสำเร็จพระอรหันต์แล้ว รวม ๕ ข้อด้วยกันคือ

• ถือว่าพระอานนท์มีความผิด ที่ไม่กราบทูลถาม ถึงเรื่องสิกขาบทเล็กน้อย ที่ทรงอนุญาตให้สงฆ์ถอนได้ ถ้าสงฆ์ จำนงจะถอน

พระอานนท์แก้ว่า เพราะระลึกไม่ได้ว่า สิกขาบทเหล่าไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อย จึงมิได้ทูลถาม แต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลาย จึงยอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น

• ถือว่าพระอานนท์มีความผิด ที่เหยียบผ้าวัสสิกสาฎกของพระพุทธเจ้า ในเวลาเย็บผ้าผืนนั้น

พระอานนท์แก้ว่า ที่เหยียบผ้าวัสสิกสาฎกเวลาเย็บนั้น จะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็หามิได้ แต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลาย จึงยอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น

• ถือว่าพระอานนท์มีความผิดที่ยอมให้สตรีถวายบังคมพระสรีระของพระพุทธเจ้าก่อน พระสรีระเปื้อนน้ำตาของพวกนางที่ร้องไห้อยู่

พระอานนท์แก้ว่า ที่ทำดังนั้นเพราะเกรงว่า สตรีเหล่านี้จะกลับบ้านค่ำ จึงให้ถวายบังคมพระสรีระก่อน ไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลายจึงยอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น

• ถือว่าพระอานนท์มีความผิด ที่ไม่ทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้า เมื่อทรงทำนิมิตโอภาสอันหยาบอยู่ ไม่ทูลอ้อนวอนให้ทรงอยู่ตลอดกัป เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พระอานนท์แก้ว่า ที่ไม่ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้า ทรงดำรงอยู่ตลอดกัป เพราะมารดลใจ ไม่เห็นว่าเป็นความผิดแต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลาย จึงยอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น

• ถือว่าพระอานนท์มีความผิด ที่ท่านขวนขวายให้สตรีเข้ามาบวชในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว

พระอานนท์แก้ว่า ที่ทำเช่นนั้น เพราะเห็นว่า พระนางมหาปชาบดีพระน้านาง ทรงเป็นผู้ประคับประคองเลี้ยงดู ทรงประทานขีรธาราแก่พระสิทธัตถะ หลังจากที่พระพุทธมารดาทิวงคต ไม่เห็นว่าจะเป็นความผิด แต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลายจึงยอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น

ปัญจสติกขันธกะ วินัย ๗/๓๑๐

ขยายความ พระอานนท์ได้เป็นแบบอย่างดีเลิศในการที่ไม่มีทิฐิมานะ ท่านยอมรับความเห็นของสงฆ์ส่วนรวม ทั้ง ๆ ที่ท่านไม่เห็นว่าจะเป็นความผิด แต่เมื่อเป็นมติสงฆ์ส่วนรวมท่านก็ยอมปลงอาบัติ

ชาวพุทธทั้งหลาย ถ้าถือเอาแบบท่านพระอานนท์เป็นตัวอย่าง ความวุ่นวายในหมู่คณะก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 15 ม.ค. 2010, 20:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

:b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Bwitch [ 27 เม.ย. 2010, 09:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 27 เม.ย. 2010, 14:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

วรานนท์ เขียน:
:b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
:b8: :b8: :b8::b8: สาธุครับ..ท่านวรานนท์ :b8:

ไฟล์แนป:
1_4.jpg
1_4.jpg [ 114.83 KiB | เปิดดู 5193 ครั้ง ]

เจ้าของ:  nobitatoon [ 25 ส.ค. 2010, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

ขออนุโมทนาครับ

เจ้าของ:  สุดปลายฟ้า [ 28 มี.ค. 2011, 21:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

:b8: :b8: อนุโมทนาค่ะ
:b44: :b44: :b44: :b44: :b44: :b44:

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 29 มี.ค. 2011, 00:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  zekan [ 29 มี.ค. 2011, 02:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของกระทู้ด้วยครับ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 29 มี.ค. 2011, 02:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

การแสดงอาบัติเป็นหน้าที่สงฆ์ เไม่มา กล่าวเณรก็ปลงอาบัติไม่ได้ พระท่านไม่มากล่าว" สัพพาตาอาปัตติโย อาโรเจมิ .....q] กับเราหรอกครับ
พระท่านหากต้องอาบัติสังฆาทิเสส จึงจะออกจากกองอาบัตินั้นได้ ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมและประพฤติมานัตต์(6ราตรี) แล้วจึงขอออกอัพภาน จากพระอาจารย์กรรม
ส่วนปาราชิก ขาดจากความเป็นพระโดยทันทีที่ต้องเข้า
สวัสดี

เจ้าของ:  Supatorn [ 11 มิ.ย. 2011, 02:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ

อนุโมทนาสาธุๆๆขอบพระคุณค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/