ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระพาหิยะ ผู้บ่มบารมีแก่กล้าฟังธรรมวรรคเดียว (หลวงปู่หล้า)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=52632
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 29 มิ.ย. 2016, 09:30 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพาหิยะ ผู้บ่มบารมีแก่กล้าฟังธรรมวรรคเดียว (หลวงปู่หล้า)

รูปภาพ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


:b45: :b45:

พระพาหิยะผ่านมาเป็นฆราวาส พอพระบรมศาสดามองเห็น ทราบแล้ว เออ โยมคนนี้จะสำเร็จปฏิสัมภิทา ๔ ในขณะนี้ เขาจะถามเราอย่างนั้น เราจะตอบเขาไปอย่างนี้ เขาจะเข้าใจอย่างนั้น พระบรมศาสดาพอมองเห็นพั่บเดียว รู้จักเลย เพราะกระแสธรรมขององค์ท่านแข็งแกร่ง ทีนี้โยมคนนั้นก็บอกว่า

พระบรมศาสดาเทศน์ให้ข้าพเจ้าฟังด้วย
เอ้อ..เวลานี้เรากำลังบิณฑบาตอยู่ ไม่เป็นฐานะ
บางทีพระบรมศาสดาสิ้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้ บางทีเจ้าสิ้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้
เอ้อ..ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยาก เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเน้อ
ครับ ! พอแล้ว

นั่น นั่น นั่น..เพราะบารมีแก่กล้ามาแล้ว แต่ครั้งพระเจ้ากัสสปะ ฯลฯ “เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็น”..ครับพอแล้ว นั่นคืออะไร คือ รวมพลไตรสิกขาแล้ว อธิศีลสิกขา สิกขา คือ ศีลยิ่ง อธิจิตสิกขา สิกขา คือ จิตยิ่ง อธิปัญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญายิ่ง รวมพลกันเป็นอันเดียวในปัจจุบัน ถอนอัตตวาทุปาทาน (ความหลง) ถอนกระเจิงเลย คือ ไม่สำคัญว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็น ไม่สำคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นเรา ทีนี้อัตตวาทุปาทานก็แตกกระเจิงเลย ทีนี้ความหลงทั้งหลายก็แตกไปด้วย ก็กลายเป็น “วิชชาจรณสัมปันโน” อัตตวาทุปาทานก็แตกไปเลย ความเห็นว่าตัวเรา เขา สัตว์ บุคคล ไม่มีในขณะนั้นเลย เผงเลยคำเดียว เผงพล้อกเลย เหมือนสวิตช์ไฟฟ้าเปิดนี่ก็ปั่บนั่นเลย นั่นๆ ไปเลย

นั่น ผู้บารมีแก่กล้ามาแล้ว ธรรมแต่ละบทละบาทส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นที่ท่านเทศน์มากก็เรียก ทีฑวรรค เทศน์ขนาดกลางก็เรียกมัชฌิมวรรค มัชฌิมวรรค เทศน์ขนาดย่อก็เรียก จุลวรรค หรือเอกวรรค หรือเอกนิบาต ย่นลงในปัจจุบันเลย ไตรสิกขาย่นลงในปัจจุบัน ไตรสิกขาของพระโสดาบัน ไตรสิกขาของสกทาคามี ไตรสิกขาของพระอนาคามี ไตรสิกขาของพระอรหันต์ ไตรสิกขาของพระปัจเจก ไตรสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเอามาเทียบกันไม่ได้ในปัจจุบัน ปัจจุบันพระโสดาบัน ปัจจุบันพระสกทาคามี ปัจจุบันพระอนาคามี ปัจจุบันพระอรหันต์ ปัจจุบันพระปัจเจก ปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีญาณสัมปยุตต่างกัน ปัจจุบันของช้าง ปัจจุบันของราชสีห์ จะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้ เพราะน้ำหนักต่างกัน นั่นๆ บุคคลก็เหมือนกัน บุคคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อรหันตาขีณาสพทั้งเพศหญิงและเพศชาย บุคคลพระอนาคามี บุคคลพระสกทาคามี บุคคลพระโสดาบันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ บุคคลบิดามารดาก็จะเอามาเทียบกันไม่ได้ จะเตะตูดเขกหัวก็ไม่ถูกใช่ไหม นั่นๆๆ


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ภูมิธรรมพระโสดาบัน”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521

◇◆ พระอริยเจ้าจะมีอภิญญาทุกท่านหรือไม่ ??
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=58632

◇◆ พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้ตรัสรู้เร็ว
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7555

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/