ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

(๖) อุบาสิกา ในสมัยพุทธกาล
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=46456
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 26 ก.ย. 2013, 18:50 ]
หัวข้อกระทู้:  (๖) อุบาสิกา ในสมัยพุทธกาล

๑. นางสุชาดา
เอตทัคคะในทางผู้ถึงสรณะก่อน

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7472
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50297

๒. นางวิสาขา (นางวิสาขามิคารมาตา)
เอตทัคคะในทางผู้ถวายทาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57225
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7470

๓. นางขุชชุตตรา
เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูต

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7469

๔. นางสามาวดี
เอตทัคคะในทางผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7467

๕. นางอุตตรานันทมารดา
เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7466

๖. นางสุปปวาสา โกลิยธิดา
เอตทัคคะในทางผู้ถวายทานอันประณีต

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58281

๗. นางสุปปิยา
เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8163

๘. นางกาติยานี
เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8161

๙. นางนกุลมารดาคหปตานี
เอตทัคคะในทางผู้กล่าวคำคุ้นเคย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8139

๑๐. นางกาฬีอุบาสิกา
เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสโดยฟังตามๆ กันมา

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8138

๑๑. พระนางโรหิณี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=27311

๑๒. พระนางโคปาลมาตาเทวี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7416

๑๓. นางสิริมา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7465

๑๔. นางจิญจมาณวิกา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7415

๑๕. พระนางมัลลิกาเทวี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7411

๑๖. นางมัลลิกา ภริยาพันธุละเสนาบดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=42577

๑๗. ปุณณทาสี นางทาสีผู้ยากไร้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50321

๑๘. มันตานีพราหมณี มารดาขององคุลิมาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50298

๑๙. พระนางเวเทหิ มารดาของพระเจ้าอชาตศัตรู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50322

๒๐. นางมหาสุภัททา กับ นางจุลสุภัททา
ลูกสาวคนโตและคนรองของ “ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50533

๒๑. นางสุมนาเทวี
ลูกสาวคนสุดท้องของ “ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=50617

๒๒.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/