ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38519
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 มิ.ย. 2011, 18:55 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

รูปภาพ

:b47: บทความ :b47:

ปรารภความเพียรในทุกกิจวัตรประจำวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38362

เรื่องของศาสนา คือ การปล่อยตัวออกจากกรง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38296

ละบาปบำเพ็ญบุญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38320

เกร็ดธรรมคำสอนสุดยอด !!...หลวงพ่อชา สุภัทโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39067

มงคลตื่นข่าวทำให้เศร้าหมอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38328

ปฏิปทาของนักปฏิบัติ คือ ต้องสม่ำเสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37799

ผู้ใดมีสติ ผู้นั้นก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37519

รู้แจ้งโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35171

มีธรรมะแต่ไม่ทำ จะมีค่าอะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37993

ศาสนาจะเป็นประโยชน์ต่อเราได้...เมื่อใด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34350

อ่านใจธรรมชาติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36134

ปัจจุบันธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31797

ความเสื่อมไปแห่งสังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19503

เมื่อโกรธ ควรทำอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31099

การเดินทางเข้าถึงพุทธธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28024

อดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27929

...รู้ เพื่อ ละ...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26504

...ความพอดี...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25576

...ชาติหน้ามีจริงหรือ ?...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26161

สงบจากสุขทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27441

มิจฉาสมาธิ กับ สัมมาสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21213

“ท่านให้เอาตนเอง เป็นพยาน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20571

การปล่อยวาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19641

จิตงดงาม ดอกไม้งาม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35050

จงอางหางกุดที่วัดหนองป่าพง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35012

ของแปลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22615

กินเจ...กินเนื้อ - "กบ" กับ "คางคก"
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34808

ล้อเกวียน-รอยเกวียน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31727

ผู้ที่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจตัวเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33977

ปฏิบัติให้ถูกต้อง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21297

อายตนะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37546

ทวนกระแสน้ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35248

การทําจิตให้สงบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27906

ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27110

ความสงบนี้มี ๒ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23220

บทเรียนอันดุเดือด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51742

เวลากับลมหายใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51800

หนีทุกข์ด้วยปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51818

ศรัทธา ความเชื่อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51833

หนีทุกข์ด้วยปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=52434

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 มิ.ย. 2011, 19:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

รูปภาพ

การสอนธรรมะของครูบาอาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=25899

ครูบาอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างทางธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26472

คลื่นกระทบฝั่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23991

วิธีสอนธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27154

สอนเด็ก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22576

วัดกับทางมาวัด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22537

ธรรมชาติของจิตฝึกได้เสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22400

รากฐานในการปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21306

การเข้าถึงพุทธธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20387

ธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19947

พื้นฐานของการปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19948

ธรรมะของพระโพธิญาณเถร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18862

หมั่นประกอบเหตุแต่ไม่เร่งรัดผล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18516

ความรู้ต้องคู่คุณธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18515

รวมคติธรรมบรรยาย ของ...หลวงพ่อชา สุภัทโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29651

ทางพ้นทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29059

จิตที่ตื่นรู้ เบิกบาน เป็นพุทธะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29654

ทางสายกลาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30829

หลงโลกจึงทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20959

สำคัญที่สติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20062

เป็นคน.... อย่าเป็นคนดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31006

เรื่องจิตนี้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35210

แบกก้อนหิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20957

ธรรมะเชิงอุปมาอุปไมย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34831

วิมุตติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=32740

สัมมาปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=32644

น้ำมันกับน้ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36671

จงอยู่กับปัจจุบัน อย่าจมอยู่กับอดีต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38484

เห็นทุกข์ทำให้เกิดปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38485

สิ้นสงสัยด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38483

หลวงพ่อชา สุภัทโท ยอมอดเพื่อให้ชีวิตสัตว์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37767

ปัญญาเทวทัต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23221

โฮ่ง ๆ ๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22250

หมาขี้เรื้อน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21267

ดวงตาเห็นธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33445

แนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางตรงที่สุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30374

ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29669

...วันคืน..ล่วงไป ๆ...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37460

...เถาวัลย์...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18507

ควรจะทำอย่างไรเมื่อสงสัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=33237

...ต้องรู้อยู่ตลอด...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19031

พระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยังไม่ตาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=58271

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2011, 12:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

หลวงพ่อชา สุภัทโท - ตอบปัญหาธรรม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=200

ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6536

ธรรมะกับธรรมชาติ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=764

พระธรรมคำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=83

ไม่แน่ - เครื่องวัดของพระอริยเจ้า
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=932

เข้าวัดทำไม ? เพื่ออะไร ?
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=931

...การฟังธรรม...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24496

...การฝึกใจ...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23818

...ผู้ไปยึดอารมณ์จะเป็นทุกข์...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22290

...คนมีปัญญา...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21086

จะเลือกเอาอะไร?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47526

วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=47527

วัฒนธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยเปลี่ยน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=52002

ปล่อยวางก่อนจำเป็นต้องวาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47773

ทุกข์เสียก่อนจึงจะอดทน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47786

ความเบื่อหน่าย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48750

ท่านให้เชื่อการกระทำของเราเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49083

เบื้องแรกของการปฏิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49042

โกรธ ถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49661

สุขและทุกข์เปรียบเหมือนงู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49568

การทำกรรมฐานเหมือนปลูกต้นไม้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49600

หลวงปู่ชา เมตตาช่วยรักษาชีวิตปลา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49756

เรื่อง ความสงบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50503

ถ้าไปธุดงค์แท้ๆ จะเกิดความฉลาด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50572

รักลูกอย่างพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50671

จำเป็นยิ่งที่จะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=50838

จิตตกกระแสแล้ว ไม่กลับคืน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51242

เข้าใจธรรมก็เข้าใจตน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51292

เราต้องปฏิบัติเอา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51347

ใจ คือที่พึ่งอันสำคัญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51460

การกระทำของเรานี้เองเป็นเหตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51556

ปฏิบัติเอาเอง ละเอาเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51628

อารมณ์ เหมือนงูพิษ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51687

ศาสตร์อื่นก็ดีอยู่แต่ไม่ยิ่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51712

ความไม่เข้าใจอุบายธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=53422

อย่าคอยกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=57540

ศีลอยู่ตรงที่กระทำ ไม่ใช่อยู่ตรงที่พูด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=58401


:b47: ความรัก :b47:

หลวงพ่อชา เล่าว่า ที่ยากจริงๆ ก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45741

ชาย-หญิงต่างเป็นอุปสรรคซึ่งกันและกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45717

กามทั้งหลาย..เรื่องเพศร้ายที่สุด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=49804

คุณธรรมในการดูแลคนในครอบครัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=47774

กามราคะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51530

เหมือนกันกับไอ้นายพรานที่เห็นเนื้อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=58772

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2011, 17:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

รูปภาพ

:b47: สมาธิ-สติ :b47:

:b49: กุญแจภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=59374

:b49: แนวทางการปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38497

:b49: ความสงบ บ่อเกิดปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=56340

:b49: สองหน้าของสัจจธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=25216

:b49: สมาธิภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35821

:b49: สงบจิตด้วยการนั่งสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=35818

:b49: สงบจิต ได้ปัญญา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=59

:b49: ตามดูจิต การปฏิบัติที่ให้ผลเร็ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=41493

:b49: ปฏิบัติสม่ำเสมอ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=31562

:b49: สิ่งที่พึงระวัง ในการปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42971

:b49: สำคัญที่สติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=19634

:b49: วิธีทรมานกิเลสของ “หลวงพ่อชา‏ สุภัทโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30128

:b49: สัมมาปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43194

:b49: เบื้องแรกของการปฏิบัติภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29691

:b49: การฝึกใจ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=215

:b49: มหาสติปัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=43530

:b49: สมาธิของหลวงพ่อชา เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45563

:b49: เมื่อมีสติอยู่ เราก็ภาวนาอยู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=50701

:b49: สงบจากสมาธิอันหนึ่ง สงบจากปัญญาอันหนึ่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=51149


:b47: หนังสือ :b47:

บ้านที่แท้จริง
http://www.dhammajak.net/book-cha/18.html

ที่พึ่งอันสูงสุด และเรื่องของเปรต
http://www.dhammajak.net/book-cha/16.html

พระธรรมเทศนา สัจจธรรมความจริง
http://www.dhammajak.net/book-cha/17.html

สติ สมาธิ ปัญญา : ภาวนาพุทโธ น้ำตาไม่ไหล
http://www.dhammajak.net/book-cha/15.html

การปล่อยวาง
http://www.dhammajak.net/book-cha/14.html

ตามดูจิต
http://www.dhammajak.net/book-cha/13.html

ปุจฉา วิสัชนา
http://www.dhammajak.net/book-cha/12.html

โพธิญาณเถโรวาท
http://www.dhammajak.net/book-cha/11.html

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
http://www.dhammajak.net/book-cha/10.html

กุญแจภาวนา
http://www.dhammajak.net/book-cha/9.html

น้ำไหลนิ่ง
http://www.dhammajak.net/book-cha/8.html

อาหารใจ
http://www.dhammajak.net/book-cha/7.html

นอกเหตุเหนือผล
http://www.dhammajak.net/book-cha/6.html

ปกิณกะธรรม
http://www.dhammajak.net/book-cha/5.html

ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6536

แนวทางการปฏิบัติธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38497

สุภัททานุสรณ์ ชุด จาริกสู่ประเทศอังกฤษ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=45477

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 พ.ค. 2013, 15:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อชา สุภัทโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=39086

• ประมวลภาพ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” วัดหนองป่าพง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=20430

• “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” กับ “หลวงปู่ชา สุภทฺโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=58059

• รำลึกถึงอุปลมณี แก้วมณีแห่งเมืองอุบล (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36250

• อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44401

• งานบุญปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา ๒๐ ปี หลวงพ่อชาละสังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=40701

• จ.อุบลฯ จัดงานหลอมรวมศรัทธารำลึกหลวงพ่อชา สุภัทโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36249

• รำลึกถึงหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=28706

• เว็บไซต์วัดหนองป่าพง
http://www.ajahn-chah.org/
http://www.watnongpahpong.org/

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อชา สุภัทโท รูปภาพ

เจ้าของ:  คนธรรมดาๆ [ 06 มิ.ย. 2013, 22:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

:b8: :b8: :b8:
ขอบคุณคุณสาวิกาน้อยที่นำมารวบรวมไว้ครับ

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 01 ก.ย. 2013, 20:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

"ดูไม้ท่อนนี้ซิ มันสั้นหรือยาว
สมมุติว่า....
คุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้
ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น
แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี้
ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว"


หลวงพ่อชา

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/