ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38703
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 มิ.ย. 2011, 08:39 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)”

รูปภาพ

:b39: หนังสือ

“ตายแล้วไปไหน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=38902

อิทธิฤทธิ์หรือความบังเอิญของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=39054

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29425

ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=39343


:b39: สมาธิ-สติ

ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=37817

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=38512

ทำกรรมฐานให้จิตนิ่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40596

นั่งสมาธิปวดหัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40595

ทำสมาธิชอบกลืนน้ำลาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=40594

วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=20760

กรรมฐานทำไม่ยาก ที่ยากเพราะไม่เข้าใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=39732

อารมณ์ฌานโลกุตตระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=30399

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๑ : อานาปานุสสติกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45165

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๒ : ขณิกสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45167

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๓ : อุปจารสมาธิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45168

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๔ : อารมณ์ของฌาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45176

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๕ : วิปัสสนาญาณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45177

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๖ : อารมณ์พระโสดาบัน (๑)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45193

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๗ : อารมณ์พระโสดาบัน (๒)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45201

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๘ : พระสกิทาคามีมรรค
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45208

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๙ : พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๑
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45257

คำสอนระหว่างพรรษาปี ๒๕๒๑ #๑๐ : พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๒
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=45258

วิธีการทรงอารมณ์จิตให้เป็นฌาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47249

ปฏิบัติแบบไหนมันถึงจะได้มรรคผลโดยเร็ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47322

การพิจารณาอสุภะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=47321

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 มิ.ย. 2011, 08:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”

:b39: บทความ

ทำแท้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=20694

บุพกรรมของคน ๓ คน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=19809

เจ้ากรรมนายเวร ไม่มีอยู่จริง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=18316

...บุพกรรมของกัณหา-ชาลี...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=20370

ปกิณกะธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28666

พระองค์ที่ ๑๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28657

อะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23805

ร่างกายเราจะอยู่ในโลกอีกไม่กีวัน มันก็พัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21868

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเรา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30682

เมื่อเทวดามาขอที่อยู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39459

สภาพของอรูปพรหม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39394

ปกิณกะธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28666

กรรมบถ ๑๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=44061

การอุทิศส่วนกุศล-การกรวดน้ำ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44532

การอุทิศส่วนกุศล (ของฝากจากพระยายม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44548

บุญถวายสังฆทาน (บุญมาก..กังวลน้อย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=44588

พยานบาป-พยานบุญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=44549

บุญชายผ้าเหลืองลูกชาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=44804

ความเมตตาของหลวงพ่อจง-หลวงพ่อจงให้หวย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39746

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงลาจากพุทธภูมิ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=44705

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถูกประหารจริงหรือ ?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=45644

เมื่อหลวงพ่อฤาษีปกป้องชาติจากภัยผกค. : นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39802

ช้างปาลิไลยกะ มีความรักในพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48392

การให้ทานในเขตและนอกเขตพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21961

ศีลและเรื่องเกี่ยวกับศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=47816

หลวงพ่อพุฒ “พระองค์นี้ฉันเคารพเหมือนพ่อของฉัน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48011

ปัญหาเครื่องรางของขลัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=48060

พระโสดาบัน กับ พระอรหันต์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48059

การวางกำลังใจเมื่อถูกนินทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47251

ควรจะไปไหว้พระองค์ไหนดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47250

ความชั่วมีมาก ความดีไม่ปรากฏ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=47675

การเปรียบเทียบบาปกับบุญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=47676

เทพธิดาปูทะเล (ตายจากคนอาชีพจับปูทะเลขาย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=47703

ถวายข้าวต่อหน้ารูปพระสงฆ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=48483

คนที่ตั้งหน้าทำแต่ความดี ทำไมจึงไม่ได้ดีเหมือนคนชั่วบางคน?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=47505

อานิสงส์การบวชในพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=39564

อานิสงส์การถวายดอกบวบขม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=47673

อานิสงส์การถวายข้าวตอก ๑ ขัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=47674

อานิสงส์การสร้างสะพานและวิหารทาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=50242


:b39: คลิปเสียง-วิดีโอ

พระธรรมเทศนาเรื่อง บารมี ๑๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=37&t=45645

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.ค. 2011, 11:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=34508

• ประมวลภาพ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22899

• หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ กับ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ท่านคุยกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48455

• “วัดท่าซุง” ๑ ในสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (ยอดนิยม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=91&t=56512

• เว็บไซต์วัดท่าซุง
http://www.watthasung.com/

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รูปภาพ

เจ้าของ:  Supatorn [ 05 ส.ค. 2011, 10:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”

กราบ กราบ กราบ _/i\_ _/i\_ _/i\_หลวงพ่อเจ้าค่ะ

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 14 ก.พ. 2012, 15:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”

กราบอนุโมทนาสาธุ... :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  bluebird [ 29 เม.ย. 2012, 22:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”

:b47: :b8: :b8: :b8: :b47:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/