ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รวมคำสอน “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42686
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 ก.ค. 2012, 06:42 ]
หัวข้อกระทู้:  รวมคำสอน “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”

รูปภาพ

:b47: ปัจจุบันธรรมเป็นธรรมโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57932

:b47: มรณานุสสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57933

:b47: รักษาจิตให้ดี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57934

:b47: มรรคของใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58591

:b47: ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58848

:b47: ละ วาง ถอนที่ใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=59371

:b47: กายเป็นที่เกิดของธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58899

:b47: การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=33981

:b47: ตา หู จมูก เป็นเหตุ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30931

:b47: วินัยและศีลคือการนำความชั่วออก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=57931

:b47: สุจิณฺโณวาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=89&t=54245

:b47: ให้ตั้งสัจจะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44048

:b47: พยายามรักษาความดีความขยันหมั่นเพียร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44049

:b47: กามกิเลส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=50971

:b47: รมณียธรรม ธรรมที่ร่มเย็นจากพระป่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40342

:b47: แต่งบุญแต่งบาป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=58131

:b47: ใกล้ตายจึงนึกถึงพระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36711

:b47: เหตุการณ์หลวงปู่แหวน...น่าขนพองสยองเกล้า...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=34572

:b47: ข้อคิดเกี่ยวกับวัตถุมงคลภายนอก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=58171

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 ก.ค. 2012, 06:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”

รูปภาพ

:b44: เรื่องเล่า “เนื้อคู่” ของ “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27076

:b44: เล่าเรื่องหลวงปู่แหวน (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15524

:b44: เรื่องของหลวงปู่แหวน-หลวงปู่หลุย กับ ในหลวง ร.๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43958

:b44: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ : พระอริยสงฆ์ในพระราชหฤทัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43963

:b44: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42685

:b44: หลวงปู่แหวน กับ หลวงปู่ตื้อ
ผจญสัตว์ประหลาดน่าขนพองสยองเกล้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34594

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 09 ต.ค. 2019, 19:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รวมคำสอน “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”

รูปภาพ

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6702

• หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ : “วิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปั๋ง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24628

• ประมวลภาพ “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” วัดดอยแม่ปั๋ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=40776

• “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับ “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42628

รูปภาพ ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ รูปภาพ


• สารคดีประวัติ “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/