ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

•• สารบัญรวมคำสอนครูบาอาจารย์ฝ่ายฆราวาส (ตามลำดับอักษร)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45356
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 10 พ.ค. 2013, 15:36 ]
หัวข้อกระทู้:  •• สารบัญรวมคำสอนครูบาอาจารย์ฝ่ายฆราวาส (ตามลำดับอักษร)

สารบัญรวมคำสอน
ของครูบาอาจารย์ฝ่ายฆราวาส
(อุบาสก, อุบาสิกา)

เรียงลำดับตามอักษร

:b44: :b44: อุบาสก

:b50: รวมคำสอน “อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38915

:b50: รวมคำสอน “ท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44291

:b50: รวมคำสอน “ดร.ไชย ณ พล (ศิยะ ณัญฐสวามี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48689

:b50: รวมคำสอน “อาจารย์วศิน อินทสระ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45418

:b50: รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286

:b50: รวมคำสอน “อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38913

:b50: รวมคำสอน “อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45448

:b50: รวมคำสอน “อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=58285


:b44: :b44: อุบาสิกา

:b49: รวมคำสอน “ท่าน ก. เขาสวนหลวง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38677

:b49: รวมคำสอน “อาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38916

:b49: รวมคำสอน “อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45355

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/