ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

๑. กรุงเทพมหานคร
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=41086
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:10 ]
หัวข้อกระทู้:  ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ “พระแก้วมรกต”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19306

:b44: คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น เรื่องประวัติของพระแก้วมรกต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19699

:b44: พระเทพฯ ทรงอุปัฏฐาก “พระแก้วมรกต” มาหลายชาติแล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=45102

รูปภาพ

พระพุทธปฏิมาแห่งแผ่นดิน
พระพุทธรูปสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวัง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=40716พระสยามเทวาธิราช ณ พระวิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=31122

รูปภาพ

พระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=45001

:b44: ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระพุทธปฏิมาแห่งแผ่นดิน
ฤกษ์ดีปีใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=44208

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานในพระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19307

รูปภาพ

พระพุทธชินสีห์และพระโต (พระสุวรรณเขต)
พระประธานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19305

รูปภาพ

“พระไพรีพินาศ” พระพุทธรูปศิลาปิดทอง ปางประทานพร
พระประธานในพระมหาเจดีย์สีทอง วัดบวรนิเวศวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=44199

รูปภาพ

:b47: พระตำหนักคอยท่าปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47396

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๖ : วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

:b44: สักการะ ๙ สิ่งมงคล ในงานสมโภช ๑๗๕ ปี วัดบวรฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=40735

:b44: เรื่องเล่าที่ “พระตำหนักคอยท่าปราโมช” วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46698

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19303

รูปภาพ

พระพุทธไสยาส หรือ “พระนอน”
พระประธานในพระวิหารพระพุทธไสยาส (พระวิหารพระนอน)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38874

รูปภาพ

พระพุทธศาสดา พระประธานในศาลาการเปรียญ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=40906

รูปภาพ

พระพุทธโลกนาถ พระประธานในพระวิหารทิศตะวันออกมุขหลัง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46274

รูปภาพ

พระพุทธปาลิไลย พระประธานในพระวิหารทิศเหนือมุขหน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=41165

:b44: พระพุทธรูปปางป่าลิไลยก์ (ป่าเลไลยก์, ปาลิไลยกะ)
อนุสรณ์เหตุการณ์พระสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน
ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในสมัยพุทธกาล

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=41164

:b44: ช้างปาลิไลยกะ มีความรักในพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45910

รูปภาพ

พระพุทธมารวิชัย พระประธานในพระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47889

รูปภาพ

พระพุทธชินศรี พระประธานในพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47905

รูปภาพ

พระพุทธชินราช พระประธานในพระวิหารทิศใต้มุขหน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47916

รูปภาพ

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๑ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426

:b44: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

:b44: ••••••••• ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ •••••••••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=23364

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38541

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๕, ๗ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

:b44: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

รูปภาพ

:b47: “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=23275

รูปภาพ

พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38568

รูปภาพ

พระพุทธชัยสิทธิธรรมนาท พระประธานในศาลาการเปรียญ
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=58925

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19388

รูปภาพ

พระพุทธกาญจนธรรมสถิต พระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38605

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๙ : วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19317

รูปภาพ

พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38542

รูปภาพ

พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38595

รูปภาพ

พระพุทธเสฏฐมุนี พระประธานในศาลาการเปรียญ
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46231

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๘ : วัดสุทัศนเทพวราราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19319

:b44: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38578

รูปภาพ

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร
พระประธานในพระวิหารหลวง
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38543

:b44: วัดประจำรัชกาลที่ ๒ : วัดอรุณราชวราราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19404

:b44: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

รูปภาพ

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ “หลวงพ่อทองคำ”
พระประธานในพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19304

รูปภาพ

พระพุทธทศพลญาณ หรือ “หลวงพ่อโต วัดสามจีน”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47984

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ “หลวงพ่อโต”
พระประธานในพระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38571

รูปภาพ

หลวงพ่อโต หรือ “พระศรีอริยเมตไตรย”
[พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก]
วัดอินทรวิหาร (พระอารามหลวง) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19735

ประมวลภาพ “วัดอินทรวิหาร” กรุงเทพมหานคร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=19915

รูปภาพ

หลวงพ่อพระร่วง หรือ “หลวงพ่อร่วง วาจาศักดิ์สิทธิ์”
พระประธานในพระวิหาร วัดมหรรณพาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19302

รูปภาพ

พระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานในพระอุโบสถ
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ


ชมหอไตร ไหว้หลวงพ่อโต กราบพระยิ้ม ที่ “วัดระฆัง”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19678

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานในพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=44986

รูปภาพ

พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) พระประธานในพระวิหารหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46307

รูปภาพ

พระพุทธเทววิลาส หรือ “หลวงพ่อขาว”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ


เยือน “วัดเทพธิดาราม” อารามของ “พระราชธิดา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19669

รูปภาพ

พระพุทธสิทธารถ หรือ “หลวงพ่อสมปรารถนา”
พระประธานในพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ


เที่ยว “วัดพิชัยญาติ” ชมภาพสลัก “สามก๊ก”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13330

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ก.พ. 2012, 09:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ
องค์ใหญ่คือ พระเสริม และองค์เล็กคือ พระแสน
พระประธานในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


รูปภาพ
พระไส หรือ พระสายน์ พระประธานในพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารพระเสริม พระแสน และพระสายน์
๓ พระประธาน ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47732

:b44: พระสถูปเจดีย์แห่งราชสกุลมหิดล
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47372

:b44: “วัดปทุมวนาราม” แดนสงบงามกลางป่าคอนกรีต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19688

รูปภาพ
พระประธานในพระอุโบสถ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

รูปภาพ
หลวงพ่อแสน หรือ พระแสน
ประดิษฐานเบื้องหน้าองค์พระประธานในพระอุโบสถ
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารพระประธานในพระอุโบสถ, หลวงพ่อแสนหรือพระแสน
พระประธาน ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47862

รูปภาพ

พระพุทธวชิรมงกุฏ พระประธานในพระวิหารหลวง
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47918:b47: ประวัติและความสำคัญ “วัดหนัง ราชวรวิหาร”
ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=44689

เจ้าของ:  bluebird [ 03 พ.ค. 2012, 00:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ๑. กรุงเทพมหานคร

:b45: :b8: :b8: :b8: :b45:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/