ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระประธานและพระธาตุแห่งประเทศลาว
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=47421
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 11 มี.ค. 2014, 12:02 ]
หัวข้อกระทู้:  พระประธานและพระธาตุแห่งประเทศลาว

:b40: แขวงหลวงพระบาง

พระบาง ณ หอพระบาง

๐ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองลาว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47504

๐ พระบางและหอพระบาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47502

๐ งานอัญเชิญ “พระบาง” ประดิษฐานที่หอพระบางหลังใหม่ ปี ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47004

วัดเชียงทองราชวรวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47422

พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47405

พระธาตุจอมสี ณ ยอดเขาภูสี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47477

วัดเชียงแมนไชยเชษฐาราม (บ้านเชียงแมน)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47452

วัดล่องคูน (เมืองจอมเพชร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47490

วัดสังคะโลก หรือ วัดสีสะหวันเทวะโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47689


:b46: นครหลวงเวียงจันทร์

พระธาตุหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47516

วัดสีสะเกด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47536

หอพระแก้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47667

วัดอินแปง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=48252


:b44: แขวงคำม่วน

พระธาตุศรีโคตรบอง (เมืองท่าแขก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47390

ถ้ำปาฝา (เมืองท่าแขก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47680

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/