ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=73&t=54658
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

รูปภาพ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาส


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๘ ซอยเอกชัย ๔ ถนนเอกชัย
ริมคลองสนามไชยฝั่งตะวันตก (ฝั่งธนบุรี), ติดคลองบางหว้าทางด้านทิศเหนือของวัด,
ริมทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และริมคลองด่าน
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
บริเวณวัดเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
พระอุโบสถเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๕-๒๒๘๖, ๐-๒๘๙๓-๗๒๗๔ โทรสาร ๐-๒๘๙๓-๗๒๗๓

ความสำคัญของวัด : พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร


:b47: พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19072

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย

เจ้าอาวาส : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร รูปปัจจุบัน


ประวัติเจ้าอาวาส : -

เว็บไซต์ : http://ratorot.cjb.net/

การเดินทาง : หากเดินทางโดยรถประจำทางธรรมดา มีรถผ่าน สาย ๑๐, ๔๓, ๑๒๐
และรถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.พ. ๙ สำหรับท่าเรือ
(๑) เรือหางยาวโดยสาร : ท่าราชินี (ปากคลองตลาด)<->ท่าวัดราชโอรสฯ
เที่ยวไป ๐๘.๐๐ น. เที่ยวกลับ ๑๗.๐๐ น.
(๒) เรือหางยาวโดยสาร : ท่าราชินี (ปากคลองตลาด)<->ท่าวัดปากน้ำ<->รถโดยสารประจำทาง

แผนที่ :
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3062


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปภาพ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาส- หนังสือ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๔๙

- หนังสือ ตำนานวัดราชโอรสาราม กรมศิลปากรพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔

- หนังสือ จารึกตำรายา วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ฉบับกรมศิลปากร

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

onion

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

onion

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

:b20:

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

tongue

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

:b20:

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

:b20:

เจ้าของ:  webmaster [ 06 ต.ค. 2017, 08:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดประจำรัชกาลที่ ๓ : วัดราชโอรสาราม

:b1:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/