ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระไตรปิฎกสำคัญเพียงใด
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=33398
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 25 ก.ค. 2010, 13:44 ]
หัวข้อกระทู้:  พระไตรปิฎกสำคัญเพียงใด

:b42: " พระไตรปิฎกสำคัญเพียงใด " :b42:

:b44: เมื่อพูดมาถึงขั้นนี้ก็รวมความได้ว่า พระไตรปิฎก ก็คือที่รวบรวมพระธรรมวินัย
อันได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนา
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า นี่แหละคือศาสดาของชาวพุทธทั้งหลาย
เราจึงได้ถือกันมาเป็นหลักว่า จะต้องรักษา แล้วก็เล่าเรียน และปฏิบัติตาม
หลักคำสอนในพระไตรปิฎกนี้ พร้อมกันนั้นก็ใช้คำสั่งสอน คือพระธรรมวินัย
ในพระไตรปิฎกนี้แหละ เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ในการตัดสินความเชื่อถือ
และการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ทั้งหลายว่า เป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่
ถ้าไม่เป็นไปตามที่ได้รวบรวมประมวลสังคายนาและรักษาสืบต่อไว้ในพระไตรปิฎก หรือ
คลาดเคลื่อนจากนั้น ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนา ถ้าถูกต้องตามนั้นก็เป็นพระพุทธศาสนา
สิ่งที่เราเล่าเรียนปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวินัยของพระภิกษุสงฆ์ เช่น การบวช การมีโบสถ์
การสร้างกุฏิ การกรานกฐิน และสังฆกรรมต่างๆ การใช้ไตรจีวรของพระภิกษุ
การที่พระภิกษุทำอะไรได้หรือไม่ได้ การที่จะต้องอาบัติต่างๆ มีปาราชิกเป็นต้น หรือการที่
ชาวบ้านจะทำบุญทำทาน คำว่าทานก็ดี คำว่าบุญก็ดี เรื่องศีล เรื่องสมาธิ
เรื่องปัญญา ไตรสิกขา ภาวนาต่างๆ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ อริยสัจจ์ ตลอดถึงพระนิพพาน
ก็ล้วนมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้น


:b43: ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก เราก็ไม่รู้จักถ้อยคำเหล่านี้เลย และ
พระภิกษุก็ไม่มีมาตรฐานที่จะวัดว่า ตัวประพฤติปฏิบัติอย่างไรถูก อย่างไรผิด
อะไรเป็นอาบัติปาราชิก อะไรเป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์

:b20: ไม่มีพระไตรปิฎกเสียอย่างเดียว
เป็นอันหมดสิ้น คือหมดสิ้นพระพุทธศาสนานั่นเอง*คัดลอกจากพระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48018

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 14 เม.ย. 2016, 22:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกสำคัญเพียงใด

:b42: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน มีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม รู้แจ้งเห็นจริง มีความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

ไฟล์แนป:
พระไตรปิฏก.jpg
พระไตรปิฏก.jpg [ 148.89 KiB | เปิดดู 899 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/