ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=54998
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 ธ.ค. 2017, 18:58 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องพระไตรปิฎกต่อไป เราจำต้องแยกให้ออกระหว่างปรัชญา กับ พระพุทธศาสนา

ปรัชญาเป็นเรื่องของการคิดหาเหตุผลเป็นสำคัญ และถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง

เรื่องที่ถกเถียงหรือคิดหานั้น อาจจะไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ เช่น นักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันว่า จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุดเมื่อไร โลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นต้น และ นักปรัชญา ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามหลักการอะไร หรือแม้แต่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเขาไป โดยที่ว่าชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นไปในทางที่ตรงข้ามก็ได้ เช่น นักปรัชญาบางคน อาจจะเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย บางคนสำมะเลเทเมา บางคนมีทุกข์จนกระทั่งฆ่าตัวตาย

แต่ศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของการดำเนินชีวิต หรือการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง การปฏิบัตินั้น ต้องมีหลักการที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นจริง โดยมีจุดหมายที่แสดงไว้อย่างชัดเจนด้วย

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติคือศาสนิกชน เริ่มต้น ก็ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ตามที่ องค์พระศาสดา ได้แสดงไว้ ซึ่งเราเรียกว่า คำสอน ด้วยเหตุนี้ ศาสนิกจึงมุ่งไปที่ตัวคำสอนของพระศาสดา ซึ่งรวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาในสิ่งที่เรียกกันว่า คัมภีร์

เมื่อมองในแง่นี้ พระพุทธศาสนาจึงมิใช่เป็นปรัชญา แต่เป็นศาสนา มีพระสมณโคดมเป็นศาสดา ซึ่งชาวพุทธทุกคนเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ สอนวิธีการดำเนินชีวิต ที่เมื่อถึงที่สุดแล้วจะนำไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์

คัมภีร์ขนาดใหญ่ที่บรรจุหลักคำสอนเรียกว่า พระไตรปิฎก ชาวพุทธที่แท้จะต้องปฏิบัติตามคำสอนให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนามากที่สุด และเพื่อเป็นหลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎก

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 10 ธ.ค. 2017, 19:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา

ต่อ

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “พระไตรปิฎก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54932

พระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54987

พระไตรปิฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54988

พระไตรปิฎก กับ ไตรสิกขา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54962

พระไตรปิฎก กับ พระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54951

พระไตรปิฎก กับ พุทธบริษัท ๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54952

พระไตรปิฎก กับ พระสัทธรรม ๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54955

การสังคายนา คืออะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54963

ปฐมสังคายนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54964

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54930

พระพุทธพจน์ : แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=54931

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/