ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ไม่มีใครคอยเตือนได้ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=55759
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 27 เม.ย. 2018, 08:32 ]
หัวข้อกระทู้:  ไม่มีใครคอยเตือนได้ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


หาหนทางละอกุศลออกไปเรื่อยๆ เมื่อละอกุศลจิตนี้ลงได้ กุศลคือความรู้ความฉลาดมันก็เกิดขึ้นในใจ เมื่อมีความฉลาดแล้วก็มีความสามารถรักษาตัวเอง รักษาจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นปกติเรื่อยไป อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงฝึกตนเข้าไป มีใครผู้แนะนำสั่งสอนนี้จะไปคอยดูแลคอยตักเตือนใครต่อใครที่ทำผิดพูดผิดอะไรไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอยู่ในฐานะที่จะพึงทำไปได้..ไม่มี

แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ไปจ้ำจี้จ้ำไชกับใครเลย เมื่อมีคนไปรวมอยู่ศาลาการเปรียญ ได้เวลาแล้วพระองค์ก็เสด็จลงศาลาการเปรียญก็ทรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัทหมู่ใหญ่นั้นฟังให้ได้ยินได้ฟังทั่วกันไปอย่างนั้นแหละ แล้วผู้ใดสามารถรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้นั้นก็นับว่าเป็นมีโชคดีนั่นแหละได้ไปปฏิบัติตามคำสอน ผู้ใดรู้ไม่ได้ ฟังแล้วแล้วไปเลย จับเอาอุบายธรรมะที่พระองค์เจ้าสอนนั้นเอาไปฝึกใจตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ผู้นั้นก็นับว่าเป็นคนอาภัพอย่างนี้แหละ
:b46: :b46:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“อริยสัจธรรม”◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/