ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เรามาบำเพ็ญขันติธรรมกัน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=57130
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 ก.พ. 2019, 08:19 ]
หัวข้อกระทู้:  เรามาบำเพ็ญขันติธรรมกัน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

พระศาสดาก็ทรงได้แสดงว่า ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เรามาบำเพ็ญขันติธรรมกันตามที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ คนเราอยู่ในโลกนี้ถ้าทำตนให้คนอื่นเขารักเขาเอ็นดูไม่ได้แล้ว มันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละบาดนิ มันก็มีแต่คนเกลียดชัง มันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้าทำตนให้คนอื่นเขารักเขาเอ็นดูไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นทำตนให้เขาเกลียดเขาชัง มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละไอ้ความเป็นไปของคนเรานะ เพราะนั้นเราต้องเดินทางไหนบาดนี้ มันต้องให้เข้าใจ

แน่นอนล่ะทุกคนนะก็ต้องการให้คนอื่นเขามองเราในแง่ดีเสมอไป ให้เขาเอ็นดู ให้เขารักใคร่ ให้เขาเลื่อมใสนับถือ ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเกลียดชัง อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของคนเราทุกคน มันเป็นอย่างนั้น เมื่อเรามีความต้องการอย่างนั้นเราไม่บำเพ็ญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มันก็ไม่ได้ผล มันเป็นอย่างนั้น

คำว่า ผู้มีความอดทน ในที่นี้เรียกว่า อดทนเรื่อยๆ ไป ไม่ใช่ไปอดทนหน่อยเดียวหนึ่งแล้วก็จะให้คนเขานิยมนับถือไปเลย อย่างนี้ไม่ได้ มันต้องอดทนไปจนว่าคนอื่นนี่เขามองเห็นว่าเรานี่มีความอดจริง มีใจหนักแน่นจริง ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องต่างๆ จริง ถ้าคนทั้งหลายเขามองเราอย่างนี้แล้วก็ได้ผลจริงๆ เขาก็เคารพนับถือบูชา ถ้าผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาแต่ก่อนเขาก็อภัยให้ไปเลย บางทีก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนกันไป อย่างนี้แหละ


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“อบรมมาตุคาม”


:b46: คุณานุภาพแห่งขันติธรรม :b46:
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=50111

◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/