ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

กรรมฐาน...ทำให้ชีวิตดีมาก (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=77&t=54493
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 31 พ.ค. 2010, 13:32 ]
หัวข้อกระทู้:  กรรมฐาน...ทำให้ชีวิตดีมาก (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

รูปภาพ

กรรมฐาน ทำให้ชีวิตดีมาก
งานชีวิตฝึกตนไว้ดี ได้งานได้การ ไม่ประมาท
ฉลาดในงานและทำให้ท่านมีปัญญา
ปัญญาตัวนี้ไม่ใช้ปัญญาโลกีย์นะ ปัญญาโลกุตตระต้องการแก้ปัญหา
ปัญญาคือมีวิชา ตัวเรานั้นต้องฉลาด มีวิชาความรู้
ใครๆ ต้องการบุคคลผู้มีคุณธรรม จะมีคุณภาพชีวิตดี มีความก้าวหน้า
ในชีวิตอย่างเป็นระเบียบไม่เสื่อมคลาย
เพราะชีวิตมีวินัย มีศีลปกครองตน
ให้ระวังสิ่งแวดล้อมใกล้ต้วเรามากที่สุด
อย่าติด อย่ายึด อย่ามัวเมา หยุดได้
อย่ายึดติดในโลกธรรมให้หวั่นไหวแต่ประการใด
ขอฝากท่านไว้ ท่านเจริญกรรมฐานได้
ท่านมีศีล สมาธิ ปัญญา ก็จะได้ความว่า

ทำให้คนฉลาด รู้จักหลักความจริงในชีวิต ให้รู้จักชีวิตประจำวัน
ทำคนให้รู้จักปรมัตถธรรม ไม่หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรม
ทำคนให้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
ทำคนให้รักใคร่กัน สนิทสนมกลมกลืนกันเหมือนญาติในพระศาสนา
ทำคนให้มีความเมตตากรุณา และพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี
ทำคนให้เป็นคนดีกว่าคน ให้เด่นกว่าคน ให้เป็นพระ
ทำคนไม่ให้เบียดเบียนกัน เว้นจากการเอารัดเอาเปรียบกัน
ทำคนให้รู้จักตนเอง และรู้จักปกครองตนเอง
ทำคนให้เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ไม่มีมานะถือตัว จะหันหน้าเข้าหากัน
ลดทิฏฐิมานะเข้าหากัน รักกัน เมตตากัน
ทำคนให้เป็นผู้หนักแน่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม
ทำให้คนมีกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์
ทำคนให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร
ทำคนให้พ้นจากความเศร้าโศก ปริเทวนาการ
ทำคนให้ดับความทุกข์ร้อนทางกาย ทางใจ
ทำคนให้เดินทางถูกต้องทุกประการ


ขอสรุปใจความว่า เจริญกรรมฐานให้มีศีล มีสติ ติดตัวเองตลอด
เกิดสมาธิ มีสัมปชัญญะ ทำให้เกิดความรู้ตัว รู้ทั่ว
ทำงานที่ไม่มีโทษ และมีประโยชน์ต่อไป

ก็จะได้รับผลสมความมุ่งมาด ปรารถนาทุกประการ อาตมาภาพขออนุโมทนาที่มา... http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14858

:b48: :b8: :b48:

:b50: :b49: รวมคำสอน “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44758

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 31 พ.ค. 2010, 17:23 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..จร้า..น้องลูกโป่ง :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 31 พ.ค. 2010, 21:54 ]
หัวข้อกระทู้: 

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

เจ้าของ:  Hanako [ 30 ส.ค. 2012, 11:55 ]
หัวข้อกระทู้: 

:b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 29 มี.ค. 2014, 12:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กรรมฐาน...ทำให้ชีวิตดีมาก (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/