ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

การเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ (หลวงพ่อจรัญ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=77&t=54494
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 20 เม.ย. 2010, 12:53 ]
หัวข้อกระทู้:  การเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ (หลวงพ่อจรัญ)

รูปภาพ

ท่านทั้งหลายเอ๋ย ถ้าเรามาเจริญกรรมฐานเพิ่มพลังจิต
ให้เกิดรักตัวเองให้มาก ก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขา
ท่านจะยอมรักคนอื่นมากกว่ายอมรักตนเอง มีที่ไหน
ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
ถ้าท่านเจริญกรรมฐานได้ผล ท่านจะสงสารตัวเองว่า
เมื่อก่อนเราสร้างความชั่วไว้มากมายก็จริง
ยิงนกตกปลา ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมายก็จริง
แต่เอาละตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจ ต่อไปในชีวิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะขอตั้งสัจจะไว้ จะไม่ขอกระทำชั่วเช่นนี้อีกต่อไป
จะสร้างแต่เมตตา จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

การเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกกระเบียดนิ้ว
เราสอนตัวเองได้เมื่อใดแล้ว เราก็จะสอนคนอื่นได้
ถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้ ไม่ต้องไปสอนคนอื่นเขา

คนเราแค่ตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอด
แล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร
กินก็ไม่พอปากพอท้อง แล้วไหนเลยจะไปมีผัวมีเมีย
จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อย่างไร แค่ตัวเองก็เอาไม่รอดแล้ว
อย่าเพิ่งไปมีครอบครัวเมื่อยังไม่พร้อม
คนประเภทนี้จะไปไม่รอดนะ
กินไม่พอปากไม่พอท้อง แล้วยังจะไม่เอาคนอื่นเขามาลำบาก
เป็นครอบเป็นครัวสร้างตัวก็ไม่ได้เช่นนี้

ท่านทั้งหลายที่มาเจริญกรรมฐาน ขอให้ท่านตั้งใจ
ถ้าไม่ตั้งใจแล้ว ท่านจะสำนึกเสียใจภายหลังว่า
เรานะเราเกิดมาทั้งทีเอาดีกับเขาบ้างไม่ได้เลยหรือ
บางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้
บางบ้านก็เป็นเศรษฐีมั่งมีศรีสุข
ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้มีมากหลายประการ
คนประเภทนี้มักเป็นคนมักง่ายเห็นแก่ตัว
เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน
คนประเภทนี้ถ้าได้เจริญกรรมฐาน ทำได้
จะกลับเป็นคนที่เสียสละ มีเมตตา รักตัวก่อน
ในเมื่อสงสารรักตัวเองแล้ว ก็จะไปสงสารคนอื่น...

คนที่รักตัวเองจริงจะไม่กลัวตาย รักตัวอย่ากลัวตาย
คนที่ไม่รักตัวกลัวตายนั้น เป็นคนไร้สาระแล้วก็จะได้ตายไวๆ
คนที่รักตัวจริงแล้วทุกสิ่งเขาก็จะไม่ตาย อดทนตลอดไป
จะทำอะไรก็มีขันติธรรม มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจ
ก็สามารถทอดทนได้ มีสติที่มั่นคงแล้วทุกสิ่ง
ทำอะไรจะไม่ประมาทพลาดพลั้งไปได้เลย

เพราะฉะนั้น การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์สำหรับผู้ทำติดต่อกันไป
และเวลาไม่สบายใจ ก็ควรจะเจริญกรรมฐาน
ตั้งสติเอาไว้พิจารณาทุกข์
เราแก้ทุกข์ถึงเวลาทุกข์แล้ว ก็เอาสุขมาอย่างไร
ถึงเวลามีความทุกข์ความยากร้องรีบแก้ทันที อย่ารอรีแต่ประการใด
ตั้งสติยึดมั่นได้ จะได้แก้ปัญหาที่ทุกข์
ทุกข์เรื่องครอบครัว ทุกข์เรื่องงาน
ทุกข์เรื่องกิจการต่าง ๆ เรารีบแก้ตอนนั้นทันที
อดทนสู้ด้วยสติสัมปชัญญะจากการเจริญสติปัฏฐาน ๔
เป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุด ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง
กำลังกายก็เข้มแข็ง กำลังจิตก็อดทน
บริหารงานได้อย่างมีประโยชน์ต่อชีวิต
ชีวิตท่านก็จะแจ่มใส นั่นแหละจึงแก้ปัญหาได้
มิฉะนั้นท่านจะแก้ปัญหาไม่ได้...

ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจกำหนดตั้งสติทุกอิริยาบถ
กำหนดจิตทุกลมหายใจเข้าออก
อย่าหายใจทิ้งปล่อยอารมณ์ไปเปล่าๆ ไม่มีสติเสียไปเปล่าๆ
เหมือนเปิดน้ำประปาทิ้งไม่มีประโยชน์
เราจะเดินไปทางไหนก็ต้องเดินอย่างมีสติ
จะพูดก็พูดอย่างมีสติ จะทำการงานใดก็มีสติกำหนดไว้

ถ้าเราถ้าโกรธง่ายจะแก่เกินวัย
บางคนอายุแค่ ๔๐ เหมือนคนอายุ ๗๐
บางคนอายุ ๙๐ กลับเหมือนคนอายุแค่ ๖๐
นั่นแหละเพราะเขาไม่โกรธเขาไม่ลงโทษใคร
เขาสร้างอารมณ์คือ กรรมฐานตลอดรายการ เขาจึงไม่แก่เกินวัย
ถ้าคนไหนโกรธบ่อยๆ โรคมันจะแทรกซ้อน มันจะตายไวนะ

ท่านยึดพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจท่านตลอดชีวิต
ท่านจะทำอะไรก็จะไม่พลาด มีหลักฐาน จิตก็ชุ่มชื่นเบิกบานใจ
ท่านจะต้องไม่สนใจกันคนที่แพ้อยู่ตลอดรายการ
ไม่เอาไหน ไม่เอางานเอาการ
วันๆ มัวแต่นั่งคิดแต่ไม่ทำ
ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว ท้อแท้ต่ออุปสรรคตลอด

คนเราไม่ควรปล่อยอารมณ์ตามใจตนตามใจตัว
เอาดีไม่ได้แน่นอนที่สุด
แม้จะเอาพระมาเทศน์ หรืออ่านหนังสือธรรมะสัก ๑๐๐ เล่ม
ก็เอาดีไม่ได้ ปฏิบัติกรรมฐานทั้งทีก็มาทำจิ้มๆ จ้ำๆ
บวชชีพราหมณ์วัดนี้เสร็จ ไปบวชชีพราหมณ์วัดโน้นต่อ
วัดโน้นดัง วัดนี้ดัง ดังไปทั่วประเทศ
เดี๋ยวฝึกพุทโธบ้าง เดี๋ยวสัมมาอะระหังบ้าง
เดี๋ยวพองหนอยุบหนอบ้าง เลยไม่ได้หลักที่แน่นอน
ไม่ได้เกณฑ์พิธีการเสียความเป็นมนุษย์
เป็นบุรุษโคมลอยเคว้งคว้าง อายุมากแล้วยังเอาดีไม่ได้ น่าเสียดาย
ต้องอับอายขายหน้าเพื่อนในสังคม เค้าได้ดีกันหมด
แต่เรายังเอาดีไม่ได้
เรามีมือมีเท้าเหมือนเขา แต่ทำไมทำดีไม่ได้เท่าเขา...

ท่านทั้งหลายเอ๋ย ท่านจะคิดว่าท่านไม่ตายหรือ
ถึงได้สร้างความชั่วกันนัก
หากนึกถึงความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบ
รีบสร้างความดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
เวลาเป็นใหญ่เท่ากันหมด เวลาจะมีค่ามากกว่ากันไม่มี


:b51: :b52: :b53:

คัดลอกจาก...
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14783

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44758

เจ้าของ:  Supatorn [ 23 ส.ค. 2011, 09:33 ]
หัวข้อกระทู้: 

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 10 เม.ย. 2014, 06:02 ]
หัวข้อกระทู้: 

:b8: สาธุๆๆ ขออนุโมทนา :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 04 ก.ค. 2014, 17:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ (หลวงพ่อจรัญ)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/