ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=26973
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 15 พ.ย. 2009, 16:59 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ

ผู้ นำ ภ า ค ป ฏิ บั ติ ภ า ว น า
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


ถ้าใจมีหลักมีเกณฑ์ การปฏิบัติย่อมมีหลักมีเกณฑ์
แม้จะลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างตามกาลเวลา
ก็เป็นไปด้วยความนิ่มนวลด้วยเหตุด้วยผล
ไม่ได้เป็นไปด้วยความขัดต่อเหตุต่อผลต่ออรรถต่อธรรม


เช่น เป็นทิฏฐิมานะ
หรือความหย่อนยานก็กลายเป็นกิเลสไปเสีย
ทิฏฐิมานะเฉพาะความเคร่งก็กลายเป็นกิเลสเสียอย่างนั้น
ไม่มีสำหรับจิตใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เสียแล้ว
ย่อมลดหย่อนผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผล

เมื่อหมดเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั้นแล้ว
การปฏิบัติก็ดีดเข้าสู่ปกติของตน นั่นมันสำคัญอย่างนั้น

เราถือหลักใจเป็นสำคัญ
ข้อปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลัก ก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้
ถ้าใจเป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้ว
การปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอ


การแนะนำสั่งสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยอบรมศึกษา
ก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ เป็นที่แน่ใจได้ตายใจได้
เมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติ
ผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียว


เราเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้
แหม...สำคัญมากนะ ท่านเป็นแม่เหล็กจริงๆ
ท่านไปอยู่ที่ไหน พระเณรหลั่งไหลไป
ถึงจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้
ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อย
แถวๆ ใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้


เช่น วันปาฏิโมกข์ก็มาฟังปาฏิโมกข์ และโอวาทของท่านที่นั่น
เวลามีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครั้ง ได้อุบายไป
เพราะการอบรมสั่งสอนอันอบอุ่นของท่าน
นี่แหละผู้มีหลักเกณฑ์

ยิ่งอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้
เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้ว อย่างนั้นก็ยิ่งร่มเย็น
นี่ท่านก็เคยพูด


วันอุโบสถนั่นแหละเป็นสำคัญ
เพราะวันอุโบสถนั้นพระมามากนี่
บางที ๕๐- ๖๐ พระต่างถิ่นต่างฐานใกล้เคียงนั่นแหละ
เณรก็ติดตามมาด้วยนอกจากพระแล้ว

เวลาให้โอวาทท่านเตือน อย่าได้นอนใจ

การศึกษาอรรถธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
สำคัญที่ผู้จะให้การศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่
เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อน
การศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัติ
ต้องเอาของจริงมาพูดกัน


เมื่อพูดสมาธิ
จิตผู้เทศน์ผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้า ต้องเป็นสมาธิมาแล้ว

พูดถึงเรื่องปัญญา
ผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง เสียทุกขั้นทุกภูมิแล้ว

จะเอาอะไรมาสงสัย จะเอาอะไรมาผิด
พูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นๆ


จึงเป็นที่ตายใจสำหรับท่านผู้มาอบรมศึกษาท่านว่า
แล้วย้อนมาหาองค์ของท่านเอง

นี่ผมก็แก่แล้ว
ท่านทั้งหลายมาศึกษาก็เอาให้จริงให้จังนะ

การแนะนำสั่งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตตภาวนานี้
เป็นของยากมาก ถ้าผู้ไม่รู้เข้าใจจริงๆ จะสอนกันไม่ได้


ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนา
ต้องเป็นผู้เข้าสมถะวิปัสสนา มาเรียบร้อยแล้ว
ไม่เหมือนปริยัติ ท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้น


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนมาจาก “ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา” ใน “พ่อตาย พ่อยัง” : ธรรมเทศนา โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จัดพิมพ์โดย คุณเรวดี ผลวัฒนสุข และคณะเรือบุญปากน้ำ ศิษย์ท่านพ่อลี ธัมธโร วัดอโศการาม, พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ บริษัทสยามและบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ จำกัด, หน้า ๘๑-๘๓)

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 15 พ.ย. 2009, 17:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

:b8: :b8: :b8:

กุหลาบสีชา เขียน:
ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนา
ต้องเป็นผู้เข้าสมถะวิปัสสนา มาเรียบร้อยแล้ว
ไม่เหมือนปริยัติ ท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้น


สาธุครับคุณกุหลาบสีชา

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 15 พ.ย. 2009, 19:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

อนุโมทนาครับ
:b8:


intrend อีกแล้วครับท่าน :b13:

เจ้าของ:  อายะ [ 16 พ.ย. 2009, 19:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

:b8: :b8: :b8:

ท่านชาติ

อ้างคำพูด:
intrend อีกแล้วครับท่าน


to be intrend ครับ :b16:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/