ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา (พระอาจารย์มหาบัว)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=32529
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 13 มิ.ย. 2010, 21:38 ]
หัวข้อกระทู้:  ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา (พระอาจารย์มหาบัว)

รูปภาพ

ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา
พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา
โดยมากมักคิดและพูดกันเสมมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์
ดูกรรมดูเวรของตนผู้อื่น

ข้อนี้ ท่านที่มุ่งต่ออรรถธรรมสำหรับตัวจริงๆ
กรุณาสังเกตขณะภาวนาว่า

จิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวนี้บ้างหรือไม่


ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้
สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็น
เห็นผลเป็นความสุขใจโดยถูกทางจริงๆ

เพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นมิใช่ของดีดังที่เข้าใจ
แต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิด
เพราะจิตเป็นสิ่งที่โน้มนึกเอาสิ่งต่างๆ ที่ตนชอบได้
แม้ไม่เป็นความจริง
นานเป็นสิ่งที่น้อมนึกนั้น
อาจเป็นปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวเป็นของจริง


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ปกหลังด้านใน วิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, กันยายน ๒๕๕๒
พิมพ์ถวายเพื่อแจกเป็นธรรมทาน โดย บริษัทในเครือศรีไทยใหม่จำกัด จ.อุดรธานี)

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 13 มิ.ย. 2010, 21:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา:พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมทนาสาธุการด้วยจ้า smiley smiley smiley

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Rosarin [ 14 มิ.ย. 2010, 11:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา:พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

tongue
:b8:
...ขออนุโมทนาในบุญกุศลและขอเพิ่มเติมความคิดให้ใคร่ควรพิจารณาบ่อยๆจนกว่าจะเข้าใจ...
...ให้การคิดนั้นรู้ตามสภาวะที่เกิดทุกขณะจิตว่า จิตตนเองคิดอะไร คิดดี ไม่ดี คิดฟุ้งซ่านรำคาญ...
...เพราะเกิดมาแล้ว ก็มาหลงตามความคิดคนเดียว วาดภาพว่ามีตัวตน สัตว์ บุคคล เรา เขา...
...ด้วยพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ(อายตนะ6)ให้มีโลภ โกรธ หลงต่อไปอีก...
...จนจิตเคยชินและสร้างกรรมไปตามการปรุงแต่งของจิตให้คิดไปตามการเห็นที่ยังหลง+กรรมเก่าที่เคยทำไว้...
...คือหลงคิดว่า ตนเองมีชีวิต อายุยืน ไม่ตายง่าย ยึดติดหลงในสิ่งที่มองเห็นว่ามีชีวิตมีตัวตนที่เกิดจริงๆ...
...จนสร้างกรรมใหม่ต่อ ทำให้จิตคิดติดข้องวนเวียนสร้างภพอีกตามการกระทำสูงๆต่ำๆตามการหลงผิดนั้นๆ...
...เพราะเกิดมาคนเดียว อยู่คนเดียว และตายคนเดียว การมีทุกสิ่งเพราะคิดจึงสร้างภพการเกิดต่อให้จิตตน...
:b12:
:b44: :b44:

เจ้าของ:  I am [ 15 มิ.ย. 2010, 13:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา:พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

กุหลาบสีชา เขียน:

เพราะจิตเป็นสิ่งที่โน้มนึกเอาสิ่งต่างๆ ที่ตนชอบได้
แม้ไม่เป็นความจริง
นานเป็นสิ่งที่น้อมนึกนั้น
อาจเป็นปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวเป็นของจริง


สาธุ :b4: :b8:

เจ้าของ:  ตรงประเด็น [ 15 มิ.ย. 2010, 15:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา:พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

สาธุ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/