ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"เนื้อนาบุญของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=55026
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 17 ธ.ค. 2017, 06:48 ]
หัวข้อกระทู้:  "เนื้อนาบุญของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ

"เนื้อนาบุญของตน"

" .. "ศีล" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง "สมาธิ" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง "ปัญญา" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง "ทาน" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง ทั้งนักบวชและฆราวาสผู้บำเพ็ญตามนี้ "จัดว่าเป็นผู้บำเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตน"

"วันนี้บำเพ็ญ วันหน้าก็บำเพ็ญ" ไม่ลดละในเนื้อนาบุญของตน "จนสามารถทำศีล ทำสมาธิ ทำปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้น แล้วก็กลายเป็นความร่มเย็นแก่ตนอย่างเต็มที่"

เมื่อมีความเพียรบำเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนได้แล้ว "ก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญ คือให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน" แนวทางขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ ท่านได้ดำเนินมาอย่างนี้ทั้งนั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1956&CatID=9

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/