ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สัลเลขธรรม (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=58304
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 ก.พ. 2011, 16:35 ]
หัวข้อกระทู้:  สัลเลขธรรม (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

รูปภาพ

สั ล เ ล ข ธ ร ร ม
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


พูดเรื่องอะไรก็เป็นอรรถเป็นธรรม
เป็นเหตุเป็นผลเป็นคติตัวอย่างแก่กันและกัน เป็นเรื่องรื่นเริง
ไม่ใช่พูดเพื่อสั่งสมกิเลส
หรือทำความกระทบกระเทือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลาย
นี่เรียก สัมมาวาจา


ในหลักธรรมทานกล่าวสัมมาวาจานี้ไว้ในสัลเลขธรรม
นี่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้ว

นั่นละครั้งพุทธกาลท่านพูดกันท่านคุยกัน
คุยถึงเรื่องความมักน้อย ความสันโดษ
ความวิเวกสงัด สถานที่นั่นที่นี่วิเวกสงัด
ความไม่คลุกคลีตีโมงซึ่งกันและกัน
ปลีกตัวออกเป็นบุคคลผู้เดียว
มีความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตน

ศีลก็ระมัดระวังรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ
สมาธิก็เอาจริงเอาจัง
พูดถึงเรื่องสมาธิให้เป็นความรื่นเริงซึ่งกันและกัน
จิตใครมีความสงบร่มเย็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟัง

เป็นการสนทนากัน ให้เป็นกำลังใจจากการได้ยินได้ฟัง
พูดเรื่องปัญญา ใครรู้มากรู้น้อย
ใครมีความฉลาดแหลมคม
ในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆได้มากน้อยเพียงไร
ก็เล่าสู่กันฟัง จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้น นี่สัลเลขธรรม


พระครั้งพุทธกาลท่านพูดท่านคุยกันอย่างนั้น
ท่านไม่ได้คุยถึงการบ้านการเมือง การได้การเสีย
ความรื่นเริงบันเทิง การซื้อการขายอะไรต่างๆ ท่านไม่พูด
เพราะนั่นเป็นเรื่องของโลก


เรื่องของธรรมมีแต่การแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลาย
ชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายออก


เวลาพูดก็พูดเพื่อความชะล้าง
ไม่ได้พูดเพื่อความสั่งสม


นี่เป็นสัมมาวาจาของท่าน...”

(แสวงโลก แสวงธรรม หน้า ๘๖)


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนมาจาก: หลักของใจ : รวบรวมจากเทศน์ของท่านพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
คณะศิษย์จัดพิมพ์ถวาย เพื่อแจกเป็นธรรมทาน,
พิมพ์ครั้งที่ ๗ (พ.ค. ๒๕๓๖), โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, หน้า ๑๕๑-๑๕๒)

เจ้าของ:  neemagirl [ 25 ก.พ. 2011, 18:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สัลเลขธรรม : หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

สาธุค่ะ :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 04 พ.ย. 2020, 09:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สัลเลขธรรม (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 19 มี.ค. 2021, 15:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สัลเลขธรรม (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 26 เม.ย. 2021, 09:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สัลเลขธรรม (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/