ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

"จงพากันสร้างเรือนใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=58629
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 17 ก.พ. 2020, 06:46 ]
หัวข้อกระทู้:  "จงพากันสร้างเรือนใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"จงพากันสร้างเรือนใจ"

" .. เพราะฉะนั้น "จงพากันสร้างเรือนใจ ศีลให้มี ธรรมให้มี พุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้มีภายในใจ" อย่าปราศจากธรรมอันเลิศเลอนี้ "นี้ละเรียกว่าธรรมเลิศเลอ"

เมื่อ "จิตของเราระลึกถึงพุทโธได้" ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทุก ๆ พระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วมากมาย "ระลึกธัมโม" ก็เท่ากับระลึกธรรมพระนิพพานประจำพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ที่ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วด้วยกัน "สังโฆก็เหมือนกัน" รวมเป็นพระนิพพานอันเดียว เป็นธรรมธาตุอันเดียวกัน

"ใจของเราระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ชื่อว่าสร้างเรือนใจขึ้นมา สร้างหลักใจขึ้นมา" หลายประเภทหลักใจเรือนใจที่เราจะสร้างได้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเรา "การให้ทานไม่ว่าให้ทานประเภทใด เรียกว่าการสร้างเรือนใจ" ให้ทานมากให้ทานน้อยให้ทานมากี่ครั้งกี่หนกี่กัปกี่กัลป์ไม่มีประมาณก็ตาม

"เรื่องหลักของกรรมหลักธรรมชาติแล้วจะเป็นธรรมชาติ" จะเรียกว่าจดจารึกก็รู้สึกว่าหยาบ ๆ ไป เป็นหลักธรรมชาติ "เราทำอะไรนั้นแลคือความจริง บุญเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทำ" ทำบาปเมื่อไรบาปเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทำ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/thamma/thamma_ta ... 61&CatID=2

:b8: :b8: :b8:

ไฟล์แนป:
1ธรรมธาตุ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน).jpg
1ธรรมธาตุ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน).jpg [ 105.33 KiB | เปิดดู 455 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/