ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร-พระธุตังคเจดีย์-วัดอโศการาม”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=52892
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ค. 2012, 07:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ค. 2012, 10:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• พระธุตังคเจดีย์ กับ วิหารสุทธิธรรมรังสี •

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“พระธุตังคเจดีย์” เจดีย์แห่งพระอรหันต์ ในปัจจุบัน
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เป็นเจดีย์หมู่รวม ๑๓ องค์ อันเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร ๑๓ ประการ
ซึ่งเจดีย์แต่ละองค์ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ค. 2012, 10:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“พระธุตังคเจดีย์” เจดีย์แห่งพระอรหันต์ ในปัจจุบัน
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เป็นเจดีย์หมู่รวม ๑๓ องค์ อันเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร ๑๓ ประการ
ซึ่งเจดีย์แต่ละองค์ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปหล่อเหมือนท่านพ่อลี ธมฺมธโร
ประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ค. 2012, 11:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ
พระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาด้วยบุญญานุภาพและแรงอธิษฐาน
ของหลวงพ่อลี ธมฺมธโร ณ วัดบรมนิวาส ราชวิหาร กรุงเทพฯ


:b47: :b44: :b47:

หลวงพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) เป็นผู้ดำริในการสร้างพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เจดีย์หมู่รวม ๑๓ องค์ อันเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร ๑๓ ประการ ซึ่งเจดีย์แต่ละองค์ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ โดยท่านพ่อลีได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยการอธิษฐานจิต และได้เสด็จมาด้วยบุญญานุภาพและแรงอธิษฐานขององค์ท่านถึง ๘๐ องค์ ทุกองค์ล้วนดั่งอัญมณีสวยงามยิ่ง อีกทั้ง เพื่อให้วัดอโศการามแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานภาวนา ตามที่ท่านพ่อลีได้วางรากฐานไว้ให้เหล่าศิษยานุศิษย์ได้ปฏิบัติสืบๆ กันมาตราบเท่าทุกวันนี้

ท่านพ่อลี พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า เป็นศิษย์องค์ต้นๆ องค์สำคัญองค์หนึ่งของ “ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต” อุปนิสัยท่านเป็นพระที่มีความเด็ดเดี่ยวอาจหาญ มีจิตตั้งมั่น รักพระธรรมวินัยเป็นชีวิตจิตใจ มีนิสัยชอบธุดงค์ออกป่าลึกเพียงลำพัง เผชิญสัตว์ร้ายและภยันตรายต่างๆ มากมาย หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เล่าว่า ท่านพ่อลีมีกำลังจิตสูงมาก สามารถล่วงรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

ตามประวัติท่านเคยเผชิญช้างตกมันที่ทรงพลังและดุร้ายยิ่ง ซึ่งได้ทำร้ายช้างป่าเชือกหนึ่งถึงตายมาไม่นาน และมาพบท่าน พร้อมที่จะบดขยี้ท่านที่อยู่ตรงหน้า แต่ด้วยกระแสจิตที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตาของท่านพ่อลี ช้างกลับลดอาการพยศและหมอบลงต่อหน้า มีกลุ่มชาวบ้านตามมาด้วยความเป็นห่วงท่านพ่อ และได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ ความสงบสุขของชาวบ้านป่าในถิ่นนั้น ทั้งสิงสาราสัตว์ต่างๆ จึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

ก่อนจัดงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ ท่านมีปัจจัยเพียง ๒๐๐ กว่าบาท แต่ด้วยความดีที่ท่านบำเพ็ญ ทำให้มีผู้มาร่วมบุญทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ จนหลังเสร็จงานได้ใช้ปัจจัยไปทั้งหมด ๔ แสนกว่าบาท และยังคงเหลือปัจจัยอีก ๔ แสนกว่าบาท ท่านได้ให้ประชุมกรรมการและตกลงกันว่าจะนำไปสร้างโบสถ์ และพระธุตังคเจดีย์ เงินทุกบาททุกสตางค์ท่านทำอย่างบริสุทธิ์เพื่อถวายพระพุทธศาสนาให้เจริญอย่างแท้จริง

แต่เดิมท่านพ่อลีได้หวังไว้ว่าจะบวชพระ ๘๐ รูป เพื่อฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ แต่ปรากฏว่าในงานจริงมีผู้ขอบวชพระ ๖๐๐ กว่ารูป ผู้บวชศีล ๘ รวมแล้วนับพันคน

สำหรับ “รูปหล่อเหมือนของท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ภายในพระธุตังคเจดีย์นั้น องค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นผู้ดำริให้อัญเชิญมาร่วมประดิษฐานกับรูปหล่อเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ อีก ๒๗ รูป เนื่องจากสรีระสังขารของท่านพ่อลียังเก็บรักษาไว้ ยังไม่มีการถวายเพลิง โดยอัญเชิญไว้ในโลงทอง ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม ดังนั้น จึงยังไม่มีภาพพระธาตุขององค์ท่าน

:b8: :b8: :b8: รวบรวมและสรุปความมาจาก...
หนังสือ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


• สรีระสังขาร “ท่านพ่อลี” ยังไม่ได้ถวายเพลิงจนทุกวันนี้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44369

รูปภาพ

รูปภาพ
หลวงพ่อลี ธมฺมธโร บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาด้วยบุญญานุภาพ
และแรงอธิษฐานของท่าน ณ วัดบรมนิวาส ราชวิหาร กรุงเทพฯ


รูปภาพ
พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
ที่เสด็จมาด้วยบุญญานุภาพและแรงอธิษฐานของหลวงพ่อลี ธมฺมธโร
ต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานใน “พระธุตังคเจดีย์” เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ค. 2012, 11:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“วิหารสุทธิธรรมรังสี” อาคารจตุรมุข ๓ ชั้น ณ วัดอโศการาม
ส่วนยอดของวิหารเป็น “มณฑป” ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน
“สรีระสังขารของท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ที่ยังไม่ให้ถวายเพลิงจนทุกวันนี้


รูปภาพ

พระประธานภายใน “วิหารสุทธิธรรมรังสี”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปหล่อเหมือนท่านพ่อลี ธมฺมธโร ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี

รูปภาพ

ป้ายชื่อวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 22 ก.ค. 2012, 16:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

จิตรกรรมฝาผนังภาพเขียนสีน้ำมัน
ภายใน “วิหารสุทธิธรรมรังสี” วัดอโศการาม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.ค. 2012, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.ค. 2012, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เสด็จมาประชุมเพื่อจัดงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
ณ วัดอโศการาม โดยมีพระเถรานุเถระมาร่วมประชุมกว่า ๘๐๐ รูป


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

>> ๒ ภาพล่างสุด...ภาพเขียนสีน้ำมัน-รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จฯ เพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธุตังคเจดีย์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๙
โดยมี พระเทพโมลี (หลวงปู่สำรอง คุณวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดอโศการาม (ในขณะนั้น) เฝ้ารับเสด็จฯ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ก.ค. 2012, 11:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปปั้นพระเจ้าอโศกมหาราช
และเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช จำลอง
ณ วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 28 ก.ค. 2012, 17:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ พระธุตังคเจดีย์

รูปภาพ

แบบจำลองย่อส่วนพระธุตังคเจดีย์

รูปภาพ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในบริเวณวัด

รูปภาพ

สถานพยาบาลสุทธิธรรมรังษี ภายในบริเวณวัด

:b44: :b47: :b44:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 14 ก.ค. 2013, 00:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการา

รูปภาพ

รูปภาพ

จากหนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย

:b47: :b40: :b47:

น้องพลอยกับเพื่อนได้มีโอกาสไปวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
แล้วได้ไปกราบสรีระสังขารของท่านพ่อลี ธมฺมธโร (อยู่ในโลงทอง-ยังไม่ถวายเพลิง)
ต่อด้วยการนั่งสมาธิหน้ารูปหล่อของท่าน ภายใน “วิหารสุทธิธรรมรังสี” พักใหญ่ๆ
หลังจากนั้นไปกราบรูปหล่อ-พระธาตุของครูบาฯ สายหลวงปู่มั่น ภายใน “พระธุตังคเจดีย์”

ต่อมาก็ไปกราบรูปปั้นพระเจ้าอโศกมหาราช (ดูงดงาม ขลัง ขรึม มีพลัง)
จากนั้นก็ไปที่กุฏิท่านพ่อลี ธมฺมธโร สถานที่ที่ท่านละสังขาร
โดยมีหลวงปู่องค์หนึ่ง (จำชื่อไม่ได้) อายุกว่า 87 ปี เป็นผู้ดูแล

หลวงปู่องค์นี้ท่านเป็นผู้นำทางไปยังป่าชายเลน ด้านหลังของวัด
ต้องเดินไปน่าจะเกือบ 1 กิโลเมตรกระมัง
หลวงปู่องค์นี้ แม้ท่านจะมีอายุมากกว่า 87 ปีแล้ว
แต่ท่านเดินนำทางคณะของน้องพลอยได้เร็วมาก เดินแบบไม่หยุดพัก
ท่านเดินนำหน้าพวกเราทุกคนเลย พวกเรา (อายุยังไม่มากนัก)
เกือบครึ่งวิ่งครึ่งเดิน ถึงจะตามท่านทัน น่าอัศจรรย์จริงๆ เลยค่ะ :b8: :b49: :b50: :b1:

ทุกวันนี้ระลึกถึงคราใด ก็เป็นให้ต้องปลื้มปีติทุกครั้งไปค่ะ กราบองค์ท่านพ่อลีด้วยค่ะ

เจ้าของ:  Hanako [ 08 พ.ย. 2014, 11:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการา

:b8:

ฮานาโกะก็เลื่อมใสพระธุตังคเจดีย์มากเลยค่ะ
นึกถึงทีไรก็ชุ่มชื่นใจล่ะ
:b1:

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/