ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53034
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 10 มี.ค. 2011, 11:10 ]
หัวข้อกระทู้:  เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบ

รูปภาพ

เรื่องของโลก ยิ่ ง เ รี ย น ยิ่ ง ก ว้ า ง
เรื่องของธรรม ยิ่ ง รู้ ยิ่ ง แ ค บ

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ


ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก
และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่


เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็จะไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆนี้ไม่ได้

เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง
เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบ
และรู้แคบเท่าไรก็ยิ่งดี


ถ้ารู้กว้างออกไปมักฟุ้งซ่าน
เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ


ถ้าจะเปรียบก็เหมือนการเดินไปในหนทางที่แคบๆ
ย่อมจะไม่มีใครกล้าเดินสวนทางเข้ามาชนกับเราได้
คนที่จะเดินบังหน้าเราก็ไม่มี
เราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าออกไปได้ไกลที่สุดฉันใด


ผู้ที่ทำจิตให้แคบเข้าละเอียดเข้าก็จะเกิดความวิเวกสงบ
เกิดแสงและวิปัสสนาญาณ
มองเห็น อดีต อนาคต และปัจจุบันได้ทุกอย่าง


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนมาจาก : ลมกับจิต พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
๗ สิงหาคม ๒๕๐๑ ณ วัดอโศการาม ใน “เรื่องของลม” : ธมฺมธโรอนุสรณ์ ๒๕๔๔)

เจ้าของ:  Hanako [ 11 มี.ค. 2011, 06:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่ง

สาธุ อะนุโมทามิ :b8:

เจ้าของ:  O.wan [ 11 มี.ค. 2011, 11:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่ง

:b46: :b46: :b8: :b8: :b8: :b46: :b46:

เจ้าของ:  neemagirl [ 11 มี.ค. 2011, 14:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่ง

สาธุสำหรับบทความดีๆค่ะ :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 20 พ.ย. 2014, 18:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่องของโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง เรื่องของธรรมยิ่งรู้ยิ่ง

Kiss :b4: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/