ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

จิตอบรมดีแล้วย่อมไม่ตกต่ำ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=53256
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 14 ต.ค. 2016, 05:32 ]
หัวข้อกระทู้:  จิตอบรมดีแล้วย่อมไม่ตกต่ำ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

รูปภาพ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


ดวงจิตของเรานี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราปล่อยให้ลอยไป ไม่จับให้มันตั้งอยู่กับที่ คือ ปล่อยให้นอนอยู่กับสัญญาอารมณ์ตลอดเวลาแล้ว จิตนั้นก็ย่อมจะมีแต่ความเสื่อม ตกต่ำและเศร้าหมอง เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้เราเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้จิต ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะหมดความวุ่นวาย เหมือนคนที่ทำงานเสร็จเรียบร้อย กายก็สบายได้พักผ่อน ใจคอก็ปลอดโปร่ง

และเมื่อใจสบายแล้วก็เกิดความสงบระงับตั้งมั่น เป็นจิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ความดีหรือก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูง เหมือนกับคนที่อยู่ในที่สูงๆ เช่น บนยอดเขา เสากระโดงเรือ หรือบนต้นไม้สูงๆ นั้นเขาย่อมจะมองเห็นอะไรๆ ต่างๆ ไปได้ทั่วทุกทิศ ทั้งใกล้ทั้งไกล มากกว่าคนที่อยู่ในที่ต่ำๆ เช่น ในหุบเขา หรือในซอกเขา แสงสว่างก็ส่องเข้าไปไม่ทั่วถึง จะมองเห็นแสงพระอาทิตย์ได้ก็ไม่กี่ชั่วโมง จิตที่มิได้อบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ก็ย่อมจะต้องตกต่ำ ไม่สว่างไสว ถ้าเราได้อบรมจิตให้สูงขึ้นแล้ว สิ่งที่ใกล้เราก็จะต้องมองเห็น สิ่งที่ไกลเราก็จะต้องเห็นและความสว่างไสวก็จะมีแก่ตัวเรา นี่แหละการทำสมาธิ ย่อมมีอานิสงส์อย่างนี้

เมื่อเราได้แลเห็นอานิสงส์เช่นนี้แล้วก็ย่อมจะเกิดศรัทธาความเชื่อ และเมื่อเชื่อแล้วก็เกิดความเลื่อมใส อันจะเป็นเครื่องดึงดูดและจูงใจของเราให้เดินก้าวหน้าต่อไป เหมือนกับใบเรือที่ไม่ขาดก็จะต้องนำเรือไปถึงจุดหมายได้โดยปราศจากอันตรายนี้อย่างหนึ่ง:b44: :b44:


คัดลอกจาก
หนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เล่ม ๒
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร. มกราคม, ๒๕๕๓. หน้า ๑๐๒-๑๐๓◇◆ ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

◇◆ ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/