ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

สุกไม่จริง (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=79&t=54592
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 26 ก.ย. 2017, 06:25 ]
หัวข้อกระทู้:  สุกไม่จริง (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

รูปภาพ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


เมื่อจิตของเราเมตตาตัวอย่างนี้ จิตอยู่ในที่ว่างอย่างนี้ ตัวเราก็ยิ่งโปร่งและปลอดภัย อะไรจะมาทำอันตรายในภาวะของเราเราก็รู้ได้หมด เหมือนกับคนที่อยู่กลางแจ้งย่อมรู้ย่อมเห็นเหตุการณ์ได้ทุกทิศ อานิสงส์ของจิตที่อยู่ในที่ว่างนั้นคือ ความรู้สูงก็มีความสว่างมาก แสงสว่างก็มีโดยลำดับ กลางวันก็จ้า กลางคืนก็สว่าง ไม่เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่สว่างแต่กลางวัน ดังนี้จึงเรียกว่า “ธมฺโม ปทีโป” ธรรมะเหมือนดวงประทีป

เมื่อจิตเกิดวิชชาได้อย่างนี้ก็เป็นโลกุตตระ ถ้าเกิดในดวงจิตของใครคนนั้นก็ไม่มีทุกข์ ท่านเปรียบความสุขอันนี้เหมือนกับสุกเนื้อทองคำ มันสุกกลับกลอกสุกไม่จริง เพราะผลไม้ของโลกนั้นบางทีข้างนอกเหลืองแต่ข้างในเปรี้ยว ไม่สุก บางทีข้างนอกเขียวแต่ข้างในสุกหวาน บางอย่างก็สุกจนดำแต่ข้างในยังกินได้ดังนี้ จึงเป็นความสุขที่หาความยุติธรรมไม่ได้ในโลกโลกีย์ ถ้าเราเผลอไปก็เสียเหมือนเก็บผลมะม่วงหรือขนุนสุกไว้ ถ้าลืมกินไปก็เป็นหนอนเน่าเสียไปเลย สุกผลไม้จึงดีแต่ที่เราไม่เผลอไม่ลืมเท่านั้น เมื่อเป็นดังนี้ ความสุขโนโลกโลกีย์มันจะวิเศษวิโสอะไร? พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเปรียบว่าเหมือนผลไม้:b44: :b44:


คัดลอกจาก
หนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เล่ม ๒
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร. มกราคม, ๒๕๕๓. หน้า ๑๔๔


◇◆ ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

◇◆ ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/