ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=23094
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 18 มิ.ย. 2009, 00:07 ]
หัวข้อกระทู้:  รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

รูปภาพ

รู้เห็น จิต...เลยไม่ข่มเหง จิต

:b44: รู้ เห็นจิต...............เลยไม่คิดจัดการใคร

:b44: ใครคิดร้าย............ย่อมได้ใจขื่นขม

:b44: ใครทำร้าย............มองให้ชัดใครระทม

:b44: เลยไม่ข่มเหงจิต......ด้วยคิดเลว


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท
โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส (อำนาจ กลั่นประชา), หน้า ๑๓๓)

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 18 มิ.ย. 2009, 03:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

:b8: อนุโมทนาสาธุค่ะ :b8:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 มิ.ย. 2009, 05:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

ถ้าเห็นแต่จิตล้วนๆ ซึ่งปราศจากกิเลสก็พอทำเนา
แต่ถ้าเป็นจิตที่ถูกกิเลศครอบงำอยู่อีกชั้นหนึ่งก็ควรจัดการกับตัวครอบงำจิตนั้นเสีย เพื่อจะได้เห็นจิตล้วนๆแท้ๆ :b16:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 18 มิ.ย. 2009, 15:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

กรัชกาย เขียน:
ถ้าเห็นแต่จิตล้วนๆ ซึ่งปราศจากกิเลสก็พอทำเนา
แต่ถ้าเป็นจิตที่ถูกกิเลศครอบงำอยู่อีกชั้นหนึ่งก็ควรจัดการกับตัวครอบงำจิตนั้นเสีย เพื่อจะได้เห็นจิตล้วนๆแท้ๆ


:b43: :b43: :b43:

เห็นด้วยและโมทนาด้วยค่ะ ท่านกรัชกาย

หากเรารู้ว่าจิตนั้น
กำลังถูกครอบงำด้วยกิเลสอยู่...ก็ดีไป
จึงควรต้องเพียรละ เพียรสังเกต
เพื่อให้มันเบาบางลงไปทุกขณะ

แต่หากขณะที่พิจารณาจิต
แล้วยังไม่รู้ว่ากำลังถูกกิเลสครอบงำนี่
จะทำเช่นไร...ช่างน่าเป็นห่วงจริงหนอ.... :b8: :b16:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 มิ.ย. 2009, 15:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

อ้างคำพูด:
หากเรารู้ว่าจิตนั้น
กำลังถูกครอบงำด้วยกิเลสอยู่...ก็ดีไป
จึงควรต้องเพียรละ เพียรสังเกต
เพื่อให้มันเบาบางลงไปทุกขณะ

แต่หากขณะที่พิจารณาจิต
แล้วยังไม่รู้ว่ากำลังถูกกิเลสครอบงำนี่
จะทำเช่นไร...ช่างน่าเป็นห่วงจริงหนอหากเจ้าของต้องการรู้ว่า สัตว์พาหนะเชื่องหรือใช้งานได้หรือยัง ท่านว่า ต้องจับเทียบแอกดู
เมื่อมันเดินไปตามรอยไถ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังตามเจ้าของสั่ง ท่านว่า เป็นสัตว์ที่เชื่องแล้ว
หมดพยศแล้วควรแก่งานแล้วฉันใด
จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจ้าของต้องการรู้ว่า เชื่องหรือไม่หมดพยศหรือยังใช้งานได้ไหม
ท่านว่า ให้จับเทียมแอก คือ กรรมฐาน ได้แก่ สมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานดู
หากดำเนินไปตามรอยนั้น ก็เป็นจิตที่เชื่องแล้วหมดพยศแล้วควรแก่การใช้งานแล้วฉะนั้นแล

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 18 มิ.ย. 2009, 16:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

:b8: :b8: :b8:

ท่านกรัชกายช่างเปรียบเปรยดีแท้
ผมอ่านแล้ว มองเห็นภาพเลยครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 18 มิ.ย. 2009, 16:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

กรัชกาย เขียน:
หากเจ้าของต้องการรู้ว่า สัตว์พาหนะเชื่องหรือใช้งานได้หรือยัง ท่านว่า ต้องจับเทียบแอกดู
เมื่อมันดำเนินไปรอยไถ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังตามเจ้าของสั่ง ท่านว่า เป็นสัตว์ที่เชื่องแล้ว หายพยศแล้ว ควรแก่งานแล้วฉันใด
จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจ้าของต้องการรู้ว่า เชื่องหรือไม่หมดพยศหรือยังใช้งานได้ไหม
ท่านว่า ให้จับเทียมแอก คือ กรรมฐาน ได้แก่ สมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานดู
หากดำเนินไปตามรอยนั้น ก็เป็นจิตที่เชื่องแล้วหมดพยศแล้วควรแก่การใช้งานแล้วฉะนั้นแล


:b43: :b43: :b43:

ขอบคุณ และโมทนาด้วยค่ะ ท่านกรัชกาย :b8: :b12:

อุปมาเมื่อยามเกิด "ความโกรธ" ขึ้นในจิต
แล้วเป็นเช่นนี้กระมัง...จึงเรียกว่า "ดำเนินไปตามรอย" ?!?

โย เว อุปฺปติตํ โกธํ
รถํ ภนฺตํว ธารเย
ตมหํ สารถึ พฺรูมิ
รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน ฯ


ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นได้ทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นไว้ได้
ผู้นั้นไซร้เราเรียกว่า "สารถี"
ส่วนคนนอกนี้ได้ชื่อเพียง "ผู้ถือเชือก"

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 18 มิ.ย. 2009, 16:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

อ้างคำพูด:
ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นได้ทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นไว้ได้
ผู้นั้นไซร้เราเรียกว่า "สารถี"
ส่วนคนนอกนี้ได้ชื่อเพียง "ผู้ถือเชือก"
ความหมายเฉพาะคาถานั้น ดีระดับหนึ่งแล้วครับ คือ เกิดปุ้บ เห็นปุ๊บๆๆ แต่ยังไม่ถึงที่สุด คือกิเลสยังดับ
ไม่สนิท เพราะยังมีเชื้ออยู่ เมื่อได้เหตุปัจจัยโทสะ (กิเลส) ก็โพลงขึ้นอีก เปรียบเหมือนขอนไม้ที่ไฟยังดับ
ไม่สนิท เมื่อได้เชื้อมีน้ำมันเป็นต้นก็ลุกขึ้นอีกฉะนั้น

ที่สุดทางธรรม (ความหมายทางพุทธะ) ไฟ ๓ กอง คือ ราคัคคิ โทสัคคิ และโมหัคคิ จะดับสนิท
เย็นใจ ฯลฯ

เจ้าของ:  ariyachon [ 22 มิ.ย. 2009, 19:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

สาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ

:b8: :b1: :b48: :b41:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 14 ม.ค. 2015, 13:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รู้เห็นจิต..เลยไม่ข่มเหงจิต

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/