ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ร่ ม เ ง า
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=31005
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 เม.ย. 2010, 14:29 ]
หัวข้อกระทู้:  ร่ ม เ ง า

รูปภาพ
[“พระพุทธเทวปฏิมากร” พระประธานในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร]

:b42: ร่ ม เ ง า :b42:
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร


:b47: ร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาฒน์

:b47: ร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงา

:b47: ร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกข์บางเบา
เกิดเย็นเกล้าเคล้าคลุกอยู่ทุกยาม

:b47: ร่มอาจารย์กันเขลาเกิดเชาว์กล้า

:b47: ร่มราชากันศัตรูให้รู้ขาม

:b47: ร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลาม
ให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใด


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คัดลอกบางตอนมาจาก “นิสัยกตัญญู” ใน “บทสร้างนิสัยคนดี”
โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร),
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑,
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ, หน้า ๙๐)

เจ้าของ:  krathin2009 [ 21 เม.ย. 2010, 16:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่ ม เ ง า

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กระบี่ไร้เงา [ 23 เม.ย. 2010, 03:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร่ ม เ ง า

กุหลาบสีชา เขียน:


:b47: ร่มอาจารย์กันเขลาเกิดเชาว์กล้า
:b47: ร่มราชากันศัตรูให้รู้ขาม
:b47: ร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลาม
ให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใด


:b8: :b8: :b8:

รูปภาพ :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48:


เงาแห่งร่ม พระพุทธะ พาละเขลา
อยู่ใต้เงา พระสัมมาฯ พาผ่องใส
เงาพระธรรม ซ่านซาบ อาบหทัย
ฝึกจิตไว้ ให้มั่น มิหวั่นภยา

จิตผู้ใด ฝึกไว้ ให้ตั้งมั่น
มิไหวหวั่น ต่อกิเลส เหตุตัณหา
จิตละแล้ว ไม่ยินดี นี้อภิชฌา
ละกามา ทั้งห้า ที่พาตรม

ละความโศก ความทุกข์ เศร้า ความเขลา สิ้น
ในดวงจินต์ จึงสว่าง ห่างความขม
จิตที่ฝึก ดีแล้ว ย่อมแคล้วตม
ความเจ็บปวด ร้าวระบม มิกล้ำกราย

:b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48:


จิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ดังภูเขาศิลา
ไม่กำหนัดในอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่โกรธในอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ
จิตของบุคคลใด อบรมได้ดั่งนี้
ความทุกข์จักมีมาแต่ที่ใดเล่ารูปภาพ เจริญในธรรมค่ะ
:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

ไฟล์แนป:
0095.gif
0095.gif [ 124.84 KiB | เปิดดู 1942 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/