ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=37144
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  nida nida [ 08 มี.ค. 2011, 22:22 ]
หัวข้อกระทู้:  เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ

เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ
จากหนังสือพระคุณพ่อแม่ ยากแท้จะทดแทน


แม้นว่าบุคคลใด เอาพ่อแบกไว้ที่ไหล่ซ้าย เอาแม่แบกไว้ที่ไหล่ขวา
วนรอบเขาพระสุเมรุเป็นจำนวนถึงหนึ่งแสนกัป
จนไหล่ทั้งสองข้างบดเนื้อเถือกกระดูกแทงกระฉุดถึงไขข้อ
โลหิตไหลอาบท่วมถึงข้อเท้า
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด กำลังประสพภัยอดอยาก
เพื่อช่วยพ่อแม่ให้มีชีวิตรอด จึงตัดเอาเนื้อของตนหั่นเป็นชิ้นๆ
ทำเป็นอาหารให้พ่อแม่กินประทังความหิว
ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่
จึงควักลูกนัยน์ตาทั้งสองของตนมาถวายแด่องค์ตถาคต
เอาบุญกุศลนี้อุทิศให้พ่อแม่ ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่
ใช้มีดกรีดควักหัวใจของตนเองออกมา กระทั่งเลือดหลั่งไหล
นองท่วมแผ่นดินโดยไม่กลัวเกรงต่อความเจ็บปวด
ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่
ยอมพลีตนให้คมศาสตรากรูเข้ามาทิ่มแทงทั่วร่างกายา
นับพันหมืนแผล ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่
เอาร่างกายทุบตีจนข้อกระดูกแตกแหลกราญ
แล้วรีดไขเป็นเชื้อไฟจุดประทีบถวาย
เบื้องหน้าพระปฏิมาเพื่อสักการะพระตถาคต
ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการี
ได้

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่
เอาร่างกายกระโจนเข้าไปในดงไฟร้อนระอุ
แผลผุพองแสบร้อนแสบไหม้จนร่างกายเป็นผุยผง
ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

แม้นว่าบุคคลใด เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่
กลืนกินลูกเหล็กร้อน ไฟผลาญเผาทรวงใน ตับ ไต หัวใจ ไส้ พุง
จนประทุทะลักออกมา ทำเช่นนี้เป็นจำนวนหนึ่งแสนกัป
ก็มิอาจจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีได้


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

บัดนั้น เมื่อชนทั้งหลายได้สดับฟังพระธรรมเทศนา
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจบลง ต่างรู้สึกรันทดใจในหัวอก
หลั่งน้ำตาด้วยความปวดร้าวในดวงใจ ร้องไห้คร่ำครวญไม่หยุด
รู้สึกสำนึกต่อความผิดบาป ละอายแก่ใจเป็นยิ่งนัก
เมื่อพิจราณาดูแล้วทุกวิถึทางเพื่อกระทำการตอบแทน
จึงได้เปล่งวาจาออกมาพร้อมกัน กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

"ข้าแต่พระองค์ฯ อันตัวเราทั้งหลายช่างบาปหนักหนา
ทำอย่างไรหนอจึงจะทดแทนพระคุณแห่งบุพการีได้ ?"

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า "มาตรแม้นปรารถนาทดแทนพระคุณ
จงคัดลอกพระสูตรนี้เพื่อพ่อแม่ ทั้งสวดท่องด้วยจิตศรัทธาแท้
สร้างบุญญาอุทิศให้แก่ท่าน จิตบังเกิดสำนึกขอขมา
ปรนนิบัติรับใช้ดูแลท่าน ทำนุพระรัตนตรัย ถือศีลสมาทาน
อีกหมั่นบริจาคบำเพ็ญกุศลบุญ
แม้นทำได้เช่นนี้หนาจึงได้ชื่อว่า บุตรกตัญญู"


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

เจ้าของ:  จางบาง [ 08 มี.ค. 2011, 23:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ

เหนือสิ่งอื่นใดคือ

อนุปาทานปรินิพพาน

:b55: :b55: :b55:

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 09 มี.ค. 2011, 02:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของสัตบุรุษ เป็นเครื่องหมายของคนดี
เป็นคุณธรรมที่ผมยังพร่องอยู่มาก จะต้องทำให้งอกงามทำให้ไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไป
:b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 09 มี.ค. 2011, 05:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ

[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทน
ไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑


ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
เขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ นั้น
ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการดัด
และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้น
ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ
อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้
การกระทำกิจอย่างนั้น
ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก
บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย

ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา
ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา
ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา
ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา
ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล การกระทำอย่างนั้น
ย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา ฯ


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒
อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต


:b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 19 มี.ค. 2012, 19:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ

:b48: กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะเจ้าค่ะ ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครองเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/